Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 1999, Çığ El Kitabı. Ankara. Ahrens, C. D.,1994, Meteorolgy Today, An Introduction to Weather Climate and Envoriment. Fifth Edition, West Publishing Company. Akgün, N., 1984, Türkiye’nin Sis Etüdü. DMİGM Yay. Ankara. Şahin, C.-Sipahioğlu, Ş., 2002, Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Zeybek. H. İ., 1998, “22 Mayıs1998 Havza Sel - Taşkın Felaketi” OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 157-164, Samsun. Zeybek, H. İ., 2007, “ Turhal Şehrini Etkileyen Ani Sellerin Oluşumu ve Sonuçları”, TMMOB Afet Sempozyumu (5-7 Aralık 2007), Ankara. Zeybek H.İ., 2009, “2-3 Mart 2005 Turhal Sel Afeti ve Sonuçları”, Doğu Coğrafya Dergisi, 21, 233-247, Erzurum

Dersin İçeriği

Doğal afetlerin tanımı. Doğal afet çeşitleri. Türkiye’de etkili olan atmosferik kökenli doğal afetler. Türkiye’de atmosferik kökenli doğal afetlerin yol açtığı zararlar. Türkiye’de atmosferik kökenli doğal afetlere karşı alınabilen ve alınamayan önlemler. Atmosferik kökenli doğal afetlerden korunma yolları.

Dersin Amacı

Türkiye’de atmosferik kökenli doğal afetlerin, doğal afetler içindeki yeri, nedenleri ve sonuçları ile afetlere karşı alınabilecek önlemlerin tanıtılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal afetlerin tanımı.
2 Doğal afet çeşitleri ve atmosferik kökenli doğal afetler
3 Türkiye’de etkili olan atmosferik kökenli doğal afetler.
4 Türkiye’de sel-taşkın olayları
5 Türkiye’de aşırı kar yağışı
6 Türkiye’de çığlar
7 Türkiye’de dolu yağışları
8 Arasınav
9 Türkiye’de sis
10 Türkiye’de don olayları
11 Türkiye’de etkili rüzgârlar, fırtınalar, yıldırım
12 Türkiye’de Kuraklık
13 İklim değişiklikleri ve Türkiye
14 Türkiye’de atmosferik kökenli doğal afetlerin sonuçları ve korunma yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1614097 Doğal afetlerle ilgili temel terim ve kavramları anlayabilmeli.
2 1614098 Doğal afet çeşitleri ve Türkiye’de etkili olan atmosferik kökenli doğal afetleri tanıyabilmeli
3 1614099 Türkiye’de atmosferik kökenli doğal afetlerin yol açtığı zararları bilebilmeli
4 1614100 Türkiye’de atmosferik kökenli doğal afetlere karşı alınabilen ve alınamayan önlemleri tanımalı.
5 1614101 Türkiye’de atmosferik kökenli doğal afetlerden korunma yollarını kavrayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr