Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: TÜMERTEKİN E - ÖZGÜÇ N., 2008, Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul. KELEŞ Ruşen - HAMAMCI Can, 2005, İnsan Çevre Toplum, İmge Kitabevi, Ankara. NOMAN Oman, 1996, Economic Development and Environmental Policy, Kegan Paul Publ., London. KIŞLALIOĞLU Mine , 2008, Ekoloji ve Çevre Bilim, Remzi Kitabevi, Ankara.

Dersin İçeriği

Çevre, ortam, coğrafi mekan, coğrafi çevre, ekoloji, insan ekolojisi, ekosistem, sürdürülebilirlik kavramlarının ve çevre araştırmalarında coğrafi yaklaşım konularının açıklanması. Dünyadan ve Türkiye’den örnekler. Ekonomik kalkınma ve çevre ikileminde sürdürülebilirliğin yeri ve önemi.

Dersin Amacı

Öğrencilere İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar'ın amacını, hedefini ve uygulamalarını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre, ortam, coğrafi mekan, coğrafi çevre, ekoloji, insan ekolojisi, ekosistem, sürdürülebilirlik kavramlarının ve çevre araştırmalarında coğrafi yaklaşım konularının açıklanması
2 Çevre, ortam, coğrafi mekan, coğrafi çevre, ekoloji, insan ekolojisi, ekosistem, sürdürülebilirlik kavramlarının ve çevre araştırmalarında coğrafi yaklaşım konularının açıklanması
3 Dünyadan ve Türkiye’den örneklerden yola çıkarak, insan yaşam ve etkinlikleri
4 Çevresel bozulma ve kirlilik riski
5 Biyolojik çeşitlilik kavramı ve ekosistemin varlığı ve devamlılığı açısından önemi
6 Ekonomik kalkınma ve çevre ikileminde sürdürülebilirliğin yeri ve önemi.
7 Kentleşme ve Çevre
8 Arasınav
9 Sanayileşme ve Çevre
10 Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevre
11 Enerji ve Çevre
12 AB ve Türkiye Çevre Politikaları
13 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
14 Çevresel Etki Değerlendirmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1614015 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli
2 1614016 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlarına ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli
3 1614014 İnsan-Çevre Sistemleri ve Sürdürebilirlik Üzerine Coğrafi Yaklaşımlar ile ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr