Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Cevdet YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdoğan, N. 2003. Çevre ve (eko) Turizm. ERK, Ankara Özbey, R. F. 2002. Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Turizm Kalkınması (Sustainable Tourism Development in Globalization Progress) http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/kuresellesme.doc (25.04.2007) Özgüç, N. 2003. Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler. Çantay Kitabevi, Đstanbul. Yılmaz, C,.2002, “Bolu İlinin Ekoturizm Potansiyeli ve Sorunları”, Batı Karadeniz Ormancılık AraĢtırma Enstitüsü, Bolu Valiliği Konferans Salonu, Bolu Tümertekin, E. ve N.Özgüç, 2009, Ekonomik Coğrafya -Küreselleşme ve Kalkınma, İstanbul: Çantay Kitabevi ORTAÇEŞME, V., KARAGÜZEL, O., ATİK, M., 1998: Dünya’da ve Türkiye’de Doğa Koruma Alanları ve Politikalarının Gelişimi. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığınız Kongresi, 21-23 Ekim 1998, İstanbul Orman Fakültesi, İstanbul.

Dersin İçeriği

Koruma alanlarının öneminin kavranması, bu konuda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve problemlerin tespit edilmesi

Dersin Amacı

Koruma alanlarının önemini kavratmak ve karşılaşılan problemlere çözüm önerileri üretilebilmesini sağlamaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Doğa korumanın tarihi
3 Doğa korumanın önemi
4 Doğa korumanın nedenleri
5 Doğa koruma kriterleri
6 Koruma alanlarının seçimi ve planlanması
7 Türkiye’nin korunan alanları-milli parklar
8 Ara Sınav
9 Türkiye’nin korunan alanları- diğer koruma kategorileri
10 Korunan alanlarda kültürel ekoloji
11 Sulak alanlar
12 Türkiye’de koruma alanlarının sorunları
13 Koruma ile ilgili kanun ve yönetmelikler
14 Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1614038 Doğa korumanın önemini anlar
2 1614033 Doğa korumanın farklı kategorilerini ayırabilir,
3 1614034 Doğa koruma konusundaki farklı uygulamaları fark eder,
4 1614035 Doğa koruma ile ilgili problemleri tespit edebilir,
5 1614036 Bu problemlere alternatif çözümler üretebilir.
6 1614037 Korunan alanların daha iyi yönetimi için gerekli stratejileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr