Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DENKER, Bedriye. 1976, Şehir içi Arazi Kullanılışı, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No: 83. İstanbul. GÖNEY, Süha, Şehir Coğrafyası, İstanbul Üniversitesi Coğ. Enst. Yay. No:91, İstanbul. TÜMERTEKİN, E, 1973, Urbanization and urban functions in Turkey, Publication of gegrapical institute, N: 72. İstanbul.

Dersin İçeriği

Şehir içi arazi kullanımı, ikametgah alanları, ticaret ve merkezi iş alanları, sosyal ve kültürel alanlar, sanayi alanları, şehir içi ulaşım, turizm ve rekreasyon alanlarını gibi çeşitli kullanım alanları olarak geniş ve çeşitli arazi kullanım şekillerini ve bu alanların sürdürülebilir kullanımı ve planlanması konularını ele almaktadır.

Dersin Amacı

Şehir alanlarında araziden en iyi yararlanmanın bilimsel yöntemlerini coğrafi açıdan ortaya koymak ve sürdürebilir arazi kullanım planlamasına öneriler getirmektir. Öğrencilerin şehir içi arazi kullanımı ile ilgili projelerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir alanı ve şehir içi arazi kullanımına coğrafi yaklaşım
2 Şehir fonksiyonları ve gelişimleri
3 Şehir alanlarının yatay dikey gelişimi
4 Şehirde farklı kullanım alanları: Şehir merkezi – Merkezi iş sahası
5 Şehir içi ulaşım ve ticaret fonksiyonu alanları
6 Şehirde idari ve kültürel yapılar ve arazi kullanımına etkileri
7 Yeşil alanlar ve rekreasyon alanları
8 Ara sınav
9 İkametgah alanları ve yapılaşma
10 Şehir içi arazi kullanımı ile ilgili sorunlar örnekler
11 Şehir içi arazi kullanımı çalışmaları - örnek incelemesi
12 Şehirsel koruma
13 Şehir içi arazi kullanımının planlanması
14 Şehir planları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66338 1614081 Şehir alanlarında araziden en iyi yararlanmanın bilimsel yöntemlerini ortaya koyar.
66339 1614079 Sürdürebilir arazi kullanım planlamasına öneriler getirir.
66340 1614080 Öğrenciler şehir içi arazi kullanımı ile ilgili projeler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
66338 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66339 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66340 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr