Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özgüç, N. (2007) Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul. Cooper, C., Flectcher, J., Fyall, A., Gilbert, D.&Wanhill, S. (2008) Tourism: Principles and Practice Prentice Hall, UK. Law, C. M. (2002). Urban tourism: the visitor economy and the growth of large cities. London: Continuum. Law C.M., (1991), Tourism and urban revitalization. East Midlands Geographer 14: 49–60.

Dersin İçeriği

Şehir turizmi ve şehirsel turist. Şehir turizminin gelişimi, şehirlerin turizm kaynakları ve kullanımı. Şehirlerdeki kültürel çekicilikler Tarihi çekicilikler İnsan yapısı çekicilikler. Şehirlerdeki turizm faaliyetlerinin yer seçimi, şehir turizminin etkileri, Turizm siyasetleri ve şehirlerin yenilenmesi ve imaj değiştirmeleri.

Dersin Amacı

Şehirlerde turizmin gelişimi, şehirlerin turizm potansiyellerinin kullanılmasının bilimsel yöntemlerini ortaya koymak ve sürdürebilir şehir turizmi ve planlamasına öneriler getirmektir. Öğrencilerin şehir turizmi ile ilgili projelerini geliştirmelerini sağlamaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm ve gelişimi/ Turizm coğrafyası çalışmaları
2 Şehir ve turizm
3 Şehir turizmi ve şehirsel turist
4 Şehir turizminin gelişimi
5 Şehirlerin turizm kaynakları
6 Şehirsel kaynaklar ve turizm amaçlı kullanımı
7 Şehirdeki koruma alanları “şehirsel sit”
8 Ara sınav
9 Şehirlerdeki turizm faaliyetlerinin yer seçimi
10 Eğlence parkları
11 Rekreasyonel alışveriş
12 Büyük düzenlemeler: konferans-kongre, fuarlar ve olimpiyatlar.
13 Şehir turizminin etkileri
14

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
66415 1614072 Şehir turizmi terminolojisini bilir.
66416 1614073 Şehir-turizm ilişkisini analiz eder.
66417 1614074 Şehirlerin turizm kaynaklarını ve turizm amaçlı kullanımlarını sürdürülebilirlik açısından değerlendirebilir.
66418 1614075 Şehirdeki turizm faaliyetlerinin yer seçimi eğilimlerini ve mekânsal sorunları tartışır.
66419 1614076 Turizm siyasetlerini ve imaj yenilemelerinde şehir turizminin rolünü tartışır.
66420 1614071 Şehir turizminin etkilerini tartışır. Sorunlara çözüm önerileri getirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
66415 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66416 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66417 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66418 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66419 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66420 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr