Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÖZGÜÇ, N. 1992, “Şehirsel Koruma ve Coğrafya” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı:3, s:61–122. KUBAN, D., 2001, Türkiye’de Kentsel Koruma, Tarih Vakfı Yurt Yayınları No: 116, İstanbul. LOWENTHAL, D. (1979) Environmental perception: preserving the past, Progress in Human Geography, 3, pp. 550–559. LEE, S. L (1996) Urban conservation policy and the preservation of historical and cultural heritage: The case of Singapore, Cities Volume 13, Issue 6 Pages 399-409 Related articles

Dersin İçeriği

Şehirsel koruma ve coğrafya; Şehirsel korumanın tarihi gelişimi; Şehirsel koruma yöntemleri Tarihi koruma: şehirlerdeki tarihi yapı ve mekânlar Kültürel miras; Sanayi mirası; Şehirsel koruma ve turizm Şehirlerin gençleştirilmesi ve koruma; Şehirsel koruma sorunları.

Dersin Amacı

Şehirsel koruma yaklaşımlarını ve şehirsel korumanın önemini kavratmak, şehirlerin gelişmesi, şehirsel planlama, şehir turizmi gibi konuların şehirsel koruma ile ilişkilerini analiz etmek, şehirsel koruma sorunlarını ele alarak, Öğrencilerin şehirsel koruma ile ilgili projelerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehirsel koruma ve coğrafya
2 Şehirsel koruma ve tarihi gelişimi
3 Şehirsel koruma yöntemleri
4 Şehirsel koruma ve yerel yönetimler
5 Şehirsel koruma ve imar planla
6 Tarihi koruma: şehirlerdeki tarihi yapı ve mekânlar
7 Kültürel miras
8 Ara sınav
9 Sanayi mirası
10 Şehirsel koruma ve turizm
11 Şehirlerin gençleştirilmesi ve koruma
12 Şehirlerde imaj değişimi
13 Şehirsel koruma sorunları
14 Sürdürülebilir kalkınma ve koruma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1614087 Şehirsel koruma konusunda coğrafi teknikleri kullanabilir
2 1614085 -Şehirsel koruma yöntemlerini açıklar
3 1614083 Sürdürülebilir kalkınma ve koruma ilişkisini tartışır
4 1614082 Şehirsel koruma çalışmalarına katılabilir ve bilimsel çalışmaları sürdürebilir
5 1614084 Şehirlerdeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemini kavrar
6 1614086 Şehirsel koruma sorunlarını analiz edebilir ve çözüm önerileri geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68649 Coğrafi çalışmalarda kullanılan, araştırma yöntem ve tekniklerine ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 68650 Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri ile çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.
3 68651 Programı tamamladığında, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
4 68652 Edindiği ileri düzeydeki bilgileri ile özgün bir düşünce oluşturarak uzmanlık düzeyini geliştirir.
5 68653 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimini planlar.
6 68654 Coğrafi gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.
7 68660 Sınırlandırılmış bir mekanın planlanmasında, mevcut sorunların tespitinde sorumluluk alır ve problemlere coğrafi yaklaşımla çözümler üretir.
8 68655 Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.
9 68656 Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme yeterliliğine sahip olur.
10 68657 Uzmanlık alanındaki konuları ilgili kişiler ile tartışırken özgün görüşler öne sürer.
11 68658 Uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.
12 68659 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr