Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ahmet MUTLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hakan Reyhan; Ayşen Satır Reyhan (Ed.), Yerel Siyaset, Palme Yayınevi, Ankara, 2018. 2. Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2007. 3. Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2016. 4. Kemal Görmez; Hasan Yaylı, Yerel Yönetimler, Orion Kitabevi, Ankara, 2018.

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak) 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset 6. Okumalar üzerinden tartışmalar 7. Kentsel siyaset üzere kent gözlemleri ve yorumlar 8. Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar 9. Saha araştırmaları

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kent ve kentleşme sürecinde yerel siyaset işlevi ile ve kentsel yaşam üzerine bilimsel gözlemler ile analizler yapabilmeleri hususunda katkı sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak)
2 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü
3 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset
4 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset
5 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset
6 6. Literatür üzerine tartışmalar
7 7. Kentsel siyaset üzerine gözlem ve yorumlar
8 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
9 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
10 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
11 Saha araştırması Sonuçları
12 Saha araştırması Sonuçları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 2 20 1
10 Tartışma 2 20 1
17 Alan Çalışması 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 7 15 105
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1653783 Öğrenci kent ve kentleşme tarihi hususunda yorum yapabilir.
2 1653784 Kentleşme ile bu sürecin yönetsel ve siyasal dinamikleri hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr