Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Aykut Çoban, Çevre Politikası, İmge Kitabevi Yayınları Çevre Sorunları, Kemal Görmez, Nobel Akademik Yayıncılık

Dersin İçeriği

Çevre sorunlarının nedenleri, etkileri, çevre ve insan ilişkileri, çevre ile ilgili politikalar, yasal ve yönetsel durum, çevre bilinci

Dersin Amacı

Türkiye'de ve dünyada yaşanan çevre sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak, sorunları kaynağında önlemek için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Sorunlarına İlişkin Kavramsal Çerçevenin Oluşturulması
2 Çevre Sorunlarının Özellikleri
3 Çevre Sorunlarının Tarihsel Arka Planı
4 Çevre Sorunlarının İnsan Faaliyetleri Kaynaklı Nedenleri
5 Kent-Çevre Etkileşimi
6 Çevre Sorunlarının Çeşitleri
7 Çevre Sorunlarının Sosyo-Psikolojik Etkileri
8 Çevre Politikası Araçları
9 Ara Sınav
10 Türkiye'nin çevre sorunları
11 Türkiye’de Çevre Yönetimi
12 Çevre Karşıtı Toplumsal Hareketler
13 Çevre Etiği
14 Genel Değerlendirme
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 7 15 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1671440 Çevreye İlişkin Kavramsal Çerçevenin Oluşturulması
2 1671465 Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri Getirebilme
3 1671519 Çevre Korumaya İlişkin İlgili Politikalar, Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler Hakkında Bilgi Sahibi Olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
3 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr