Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Faruk Sönmezoğlu (der.), Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları, 2012 Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası I, İletişim Yayınları, 2001 Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası 2, İletişim Yayınları, 2010.

Dersin İçeriği

Ders konuları: dış politika yapımı teorileri, dış politika yapımında aktörler ve süreçler, Türkiye'nin dış politikası, Cumhuriyet devri, dış politikanın temel ilkeleri ve belirleyici faktörler, Soğuk Savaş'ın dış politika üzerindeki etkileri, Soğuk Savaşın bitimi ile gelen değişim, komşu ülkeler açısından dış politika, AB ile ilişkiler ve Türkiye'de dış politika, mevcut dönemde dış politikada değişim ve devamlılık

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencileri başta Türkiye'de dış politika yapım süreci olmak üzere dış politika araştırmalarına aşina kılmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 dış politika analizine giriş
2 dış politika yapımında aktörler
3 dış politika yapımına teorik yaklaşımlar
4 Türk dış politikasının belirleyici unsurları ve ilkeleri
5 Soğuk savaşta ve sonrasında Türk dış politikası
6 Türk dış politikası ve komşu ülkeler ve bölgeler
7 enerji, insan hakları, göç gibi konular açısından dış politika analizi
8 vize
9 mevcut dönemde Türk dış politikasında değişim ve devamlılıklar
10 sivil ve askeri bürokrasi ve dış politika yapımı
11 iyasi partiler ve dış politika yapımı
12 sivil toplum ve dış politika yapımı
13 Yıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 7 15 105
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 7 7

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1654252 Türkiye'de dış politika yapım süreci ve çıktılarına dair derin ve detaylı bir kavrayışa sahip olunur.
2 1654253 Türk dış politikası ve uluslararası siyaset arasında paralellikler kurarak Türkiye'nin uluslararası konumu anlaşılır.
3 1654254 Türkiye'nin dış politkasına etki eden olgu ve kavramlar anlaşılır.
4 1654255 Dış politika yapım sürecine teorik yaklaşımlar konusunda fikir sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4
4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr