Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nuray E. KESKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güler; Birgül A., Nuray E. Keskin, “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ed: Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Nobel Yayınları, Ankara 2007, s. 101- 152. Nuray E. Keskin, Türkiye'de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Nuray E. Keskin, “50’li Yıllarda Kamu Yönetimi”, Yayımlanmamış Çalışma, Temmuz 2014. Nuray E. Keskin, “Türkiye’nin Rasyonel Bürokrasi Arayışı: 1930’lardan 2000’lere Değişmeyen Ne?”, Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, YAYED Yayını, Ankara 2014, s. 496-505. Açıklamalı Yönetim Zamandizini, 4 Cilt, Ankara Üniversitesi Yayını. Ders notları.

Dersin İçeriği

Kamu yönetiminde reform olgusu, coğrafi sınırlama bakımından, Türkiye temelinde incelenmektedir. Zaman sınırlaması ise 18. yüzyılın ikinci yarısından başlamaktadır. Osmanlı tarihinde Fransız Devrimi yıllarına denk düşen ve III. Selim ile başlatılabilecek olan irdeleme süresi, Osmanlı dönemi boyunca “ıslahat”, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında “inkılap”, 30’lu ve 40’lı yıllarda “rasyonalizasyon”, 1945-1980 arasında “idari reform”, 1980’den günümüze kadar “yapısal reform” terimleriyle kodlanarak farklı dönemlere ayrılabilir. Dersin odaklandığı dönem “yapısal reform dönemi”dir; ancak, reform olgusunun özgün yönlerini ve tarihsel özelliklerini görebilmek amacıyla daha önceki dönemler de ders kapsamına alınmıştır.

Dersin Amacı

Ders, kamu reformlarının tüm ülke yaşamını derinden etkilediği 21. yüzyıl başlarında, kamu yönetiminde değişim sürecini açıklamayı ve bu çerçevede reform kavramının tarihsel temelde kapsamlı bir çözümlemesini yapmayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu Yönetimi ve Reform Temel Kavramlar Kamu Yönetiminde Değişme
2 Türkiye'de kamu yönetimi: Yapısal özellikler Türkiye'de tarihsel reform türleri
3 Osmanlı'da reform yazıları
4 Notlu reform kaynakçası: 17. ve 18. yüzyıllar
5 Osmanlı dönemini anlamak
6 Notlu reform kaynakçası: 19. yüzyıl
7 II. Meşrutiyet'te yeni düzen arayışı
8 Inkılaplar dönemi: 1920'li yıllar
9 Yabancı uzmanlar dönemi: 1930'lu yıllar
10 Yeni dünya düzeni ve rasyonalizasyon: 1940'lı yıllar
11 Teknik yardım ve idari reform: 1950-1980
12 Yapısal uyarlama reformları: 1980-2000
13 Yönetişim reformları: 2000-...
14 Güncel reform örnekleri: İç kontrol, etik, bütünşehir
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 25 1
10 Tartışma 14 25 1
29 Bireysel Çalışma 14 25 1
34 Okuma 14 25 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
28 Makale Kritik Etme 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1651930 Kamu yönetiminde değişim sürecini açıklar.
2 1651931 Reform kavramını tarihsel temelde çözümleyebilir.
3 1651932 Türkiye'de kamu yönetiminin tarihsel karakteristik özelliklerini tanır.
4 1651933 Reform hareketlerini tarihsel bağlamı içinde değerlendirir.
5 1651934 Tarihsel karşılaştırma yöntemini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr