Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Norman P. Barry, Modern Siyaset Teorisi (çev.Mustafa Erdoğan-Yusuf Şahin), Liberte Yayınları, Ankara 2003. 2.Aytekin Yılmaz, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2003. 3.C.Northcote Parkinson, Siyasal Düşüncenin Evrimi (çev.Mehmet Harmancı), Remzi Kitabevi, 2.Basım, İstanbul 1984. 4.Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi, İmge Yayınevi, 11.Baskı, Ankara, 2005.

Dersin İçeriği

Liberalizm; sosyalizm; muhafazakarlık; Batı Marksizmi; post-Marksizm; faşizm; totaliterizm; İslami siyasi düşünce.

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciye daha önceki dönemlerde üretilmiş siyasal düşüncenin ışığında 20. yüzyılda üretilmiş olan siyasal düşünceyi vermek ve der ayrıca çağdaş siyasal düşünce-çağdaş siyasal ideolojiler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyaset Felsefesi ve Siyasi Düşünce I
2 Siyaset Felsefesi ve Siyasi Düşünce II
3 Hukuk ve Sosyal Kontrol I
4 Hukuk ve Sosyal Kontrol II
5 Siyaset Felsefesinde Devlet ve Devletin Tahlili
6 Devletin Ekonomik ve Organik Teorisi
7 Otorite ve İktidar
8 Siyasi İlkeler ve Siyaset Felsefesi (çoğulculuk, faydacılık, bireycilik)
9 Adalet, anlamı ve çeşitleri
10 Rawls’un Adalet Teorisi
11 Eşitlik, ilkeleri ve çeşitleri
12 Özgürlük ve çeşitleri, J.S.Mill ve Özgürlüğün Değeri
13 Haklar, Refah ve Refah Devleti
14 Kamu Yararı ve Demokrasi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
10 Tartışma 1 13 13
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 3 42
54 Ev Ödevi 3 25 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1652941 20. yüzyıldan önce üretilmiş siyasal düşüncenin çağdaş siyasal düşünceyi önemli oranda etkilediğinin farkına varır.
2 1652942 Genel olarak sosyal bilimlerde tarihsel bir kesintinin değil bir sürekliliğin esas olduğunun farkına varır.
3 1652948 Geçmişte üretilen siyasal düşüncenin 20. yüzyılda ortaya çıkmış olan siyasal ideolojilere kaynaklık ettiğini anlatır.
4 1652949 Özellikle söz konusu siyasal ideolojiler arasındaki farkları analiz eder.
5 1652964 Her bir siyasal ideolojinin toplumsal gerçekliğin farklı alanlarına ilişkin tasavvurlarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr