Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nuray KESKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oktay Uygun, Devlet Teorisi, Oniki Levha, 2017. Cem Eroğul, Devlet Nedir?, İmge Kitabevi, Ankara. Christopher Pierson, Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, Çivi Yazıları, İstanbul 2002. Martin Cornoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, Çev. Simten Coşar vd., Dipnot Yayıncılık, İstanbul 2014. Mark Neocleous, Devleti Tahayyül Etmek, Çev. Akın Sarı, Nota Bene, Ankara 2014. Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Çev. Osman Akınhay-Abdullah Yılmaz, Belge Yayınları, İstanbul 1993. Birgül A. Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, İmge Kitabevi, İkinci Baskı (ilk baskı 1996), Ankara 2010. Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005. Nuray E. Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Jean-Claude Paye, Hukuk Devletinin Sonu, Çev. Demet Lüküslü, İmge Kitabevi, Ankara 2008. Mark Neocleous, Güvenliğin Eleştirisi, Çev. Tonguç Ok, Nota Bene, Ankara 2014. Vecihi Timuroğlu, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 2006/I, s. 1-40. Franz Oppenheimer, Devlet, Çev. Alaeddin Şenel-Yavuz Sabuncu, 2. Baskı, Engin Yayıncılık, İstanbul 1997. Marc Abeles, Devletin Antropolojisi, (Çev. Nazlı Ökten), Kesit Yayıncılık, İstanbul 1998. Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, (Çev. Mehmet Sert ve Nedim Demirtaş), Munuit Yayınevi, İstanbul 1991. Farabi, El-Medinet’ül Fazıla (İdeal Devlet) İbni Haldun, Mukaddime. Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2000.

Dersin İçeriği

Devlet kavramının tarihsel ve toplumsal boyutları; devlet-toplum-sınıf ilişkilerinin tarihsel ve mekânsal bağlamda değişen doğası; modern devletin (kapitalist-sosyalist-üçüncü dünya) geçirdiği dönüşümler; devletin liberal, kurumsalcı, eleştirel yaklaşımlarca (toplumsal alanı belirleyen-tanımlayan bir özne, toplumsal alan tarafından belirlenen bir bağımlı değişken, bir toplumsal ilişki ya da bir mücadele alanı olarak) nasıl kavramsallaştırıldığı; çağdaş siyasal sistemlerde devlet-toplum ilişkilerinin doğası; Türkiye’de devlet-toplum ilişkisi ve devlette reform olgusu.

Dersin Amacı

Ders, tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla devlet olgusunu inceler. Ders, devlet olgusuna ilişkin farklı kuramsal açıklamaları irdeleyerek Türkiye’de kamu yönetimi üzerine görüş alanını genişletmeyi ve bu alanda nitelikli bilimsel çalışma yapılmasının önünü açmayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş ve Genel Bilgilendirme
2 Devletin Doğası ve İşlevleri: Tarihsel Değerlendirme
3 Devletin Doğası ve İşlevleri: Tarihsel Değerlendirme
4 Modern Devletin Oluşumu: Portekiz-İspanya
5 Modern Devletin Oluşumu: Hollanda
6 Modern Devletin Oluşumu: Birleşik Krallık
7 Modern Devletin Oluşumu: Fransa
8 Modern Devletin Oluşumu: Almanya
9 Modern Devletin Oluşumu: Amerika Birleşik Devletleri
10 Modern Devletin Oluşumu: Sovyetler Birliği ve Rusya
11 Türkiye'de Modern Devletin Oluşumu: Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
12 Türkiye'de Modern Devletin Oluşumu: Türkiye Cumhuriyeti
13 Modern Devletin İşlevleri
14 Değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 22 22
21 Rapor Sunma 1 9 9
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
34 Okuma 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554721 Devlet olgusunu tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla analiz eder.
2 1554722 Türkiye’de devlet-toplum ilişkisini irdeler.
3 1554723 Devlette reform olgusunu açıklayabilir.
4 1554724 Modern devletin geçirdiği dönüşümleri karşılaştırabilir.
5 1554725 Kamu yönetimi üzerine nitelikli bilimsel çalışma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4
3 5 5 4
4 5 5 4
5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr