Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neuman, W. Lawrence, Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, Yayın Odası, Çev: Sedef Özge, İstanbul, 2006. Şenel, Alaeddin, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul, 2013. Becker, Howard S., Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, Heretik, Ankara, 2014. Becker, Howard S., Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyon Kuramı, Çev: Şerife Geniş, Heretik, Ankara, 2013. Armağan, İbrahim, Yöntembilim I ve II, DEÜ Yayını, İzmir 1983. Carr, Edward H., Tarih Nedir?, İletişim, İstanbul 2002. Cevizci, Ahmet, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma. Chalmers, Alan F., Bilim Dedikleri, Paradigma, İstanbul, 2010. Cornforth, Maurice, Tarihsel Materyalizm, El Yayınları, İstanbul, 1997. Demir, Ömer, Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları, Ankara, 1997. Eaglaton, Terry, Postmodernizmin Yanılsamaları, Çev. Mehmet Küçük, 2. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2011. Ergun, Doğan, 100 Soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul 2003. Ergun, Doğan, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi, İstanbul 2006. Ergun, Doğan, Yöntemi Geliştirmek: Türkiye’de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine, İmge Kitabevi, Ankara, 2014. Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul, 1997.

Dersin İçeriği

Ders, toplumsal araştırmanın felsefi boyutları (metodolojik yaklaşımlar) ile yöntemsel (metod) ve teknik (veri toplama ve analiz araçları) özelliklerini kapsamaktadır. Kamu yönetimi alanında bilimsel araştırma ve yöntem sorunları da derste irdelenmektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı bilimsel bilgi üretme etkinliğinin yöntemsel boyutları hakkında gerekli formasyonu edindirmektir. Derse katılanların (a) bir konuyu araştırılabilir bir konu olarak yeniden formüle edebilme, (b) araştırma düzeneğini oluşturabilme, (c) bilimsel tutuma odaklanabilme ve (d) çalışmanın sonuçlarını bilimsel standartlara uygun olarak sunabilme konularındaki bilgi ve becerileri gelişirse, ders amacına ulaşmış olacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Bilim Tarihi ve Sosyal Bilimler Araştırma Nedir? (yöntem, teknik, yöntembilim, bilimsel düşünme yöntemi, bilimsel araştırma yöntemi)
3 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Pozitivizm
4 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Pozitivizm -Örnek İnceleme
5 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Tarihsel Materyalizm
6 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Tarihsel Materyalizm -Örnek İnceleme
7 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Yorumsamacılık
8 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Yorumsamacılık -Örnek İnceleme
9 Kamu Yönetiminde İnceleme Konuları
10 Kamu Yönetiminde Kuram ve Yöntem Sorunları
11 Araştırma Türleri Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Katılmalı gözlem, Görüşme, Belgelerin gözlemi, Nesneler ve fiziksel düzenlemeler, Eleştirel Dilbilim Söylem çözümlemesi
12 Niceliksel Araştırma Anket, Deney, İçerik Çözümlemesi, Örneklem
13 ÖDEV SUNUŞLARI
14 ÖDEV SUNUŞLARI
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 1 9 9
27 Makale Yazma 1 22 22
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53509 1569063 Siyaset ve yönetim alanlarına ilişkin bir konuda araştırma planlar.
53510 1569064 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri değerlendirir.
53511 1569065 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili teknikleri uygular.
53512 1569066 Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri toplayabilir.
53513 1569067 Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri analiz eder.
53514 1569068 Çalışmalarında bilimsel etiğe uygun hareket eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
53509 5 5 4 5
53510 5 5 4 5
53511 5 5 4 5
53512 5 5 5
53513 5 5 5
53514 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr