Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Fatih YÜKSEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ortaylı İlber, Türkiye Teşkilatı ve İdare Tarihi Heper Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği Eryılmaz Bilal, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme Eryılmaz Bilal, Kamu Yönetimi

Dersin İçeriği

Tanzimat öncesi Osmanlı yönetim yapısı, Tanzimat sonrası Osmanlı yönetim yapısında meydana gelen değişiklikler, Cumhuriyet dönemine aktarılan yönetim kültürü ve kurumları, Cumhuriyet döneminde kamu yönetiminin gelişimi ve reformlar

Dersin Amacı

Türk kamu yönetiminin tarihsel kökenleri ve günümüze kadar gelişim sürecini aktarmak ve değerlendirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk kamu yönetiminin kökenlerine genel bir bakış
2 Tanzimat öncesi Osmanlı yönetim yapısı
3 Tanzimat sonrası Osmanlı yönetim yapısında meydana gelen değişiklikler, ve reformlar
4 Cumhuriyet dönemine aktarılan yönetim kültürü ve kurumları
5 Cumhuriyet döneminde kamu yönetiminin gelişimi
6 Günümüz Türk kamu yönetimi sorunları ve tarihsel ilişki
7 Eski Türk kamu yönetimi eserlerinden okumalar
8 Eski Türk kamu yönetimi eserlerinden okumalar
9 Eski Türk kamu yönetimi eserlerinden okumalar
10 Eski Türk kamu yönetimi eserlerinden okumalar
11 Sunumların dinlenmesi
12 Sunumların dinlenmesi
13 Sunumların dinlenmesi
14 Sunumların dinlenmesi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
34 Okuma 4 100 1
42 Seminer 4 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 10 30
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 7 15 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1652208 Türk kamu yönetiminin tarihsel kökenleri hakkında bilgi edinilir
2 1652209 Türk kamu yönetiminin gelişimi tarihsel bir çerçevede incelenir
3 1652210 Günümüz Türk kamu yönetimi tarihsel bakışkla incelenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr