Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlhan Aksoy *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ZÜRCHER, Erik Jan, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yay. İst., 2011 TEKİN, Yusuf ve Ark., Türk Siyasal Hayatı, Orion Yay. Ank., 2011 TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, Bilgi Ünv. Yay., İst.,2010 BERKES, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yay. İst., 1996 HAYTA, Necdet ve Ark., Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri, Gazi Kitabevi, Ank., 2010 GEORGEON, François, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930), Yapı Kredi Yay., İst., 2006 YAZICI, Nevin, Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti, Kültür Bak., Ank., 2002 LEWIS, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş yay.,Ank. 2009 AKŞİN, Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Kit., Ank., 2006

Dersin İçeriği

Türk Siyasal Hayatı dersinin amacı; modernleşme çabalarının başlamış olduğu 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar olan süreçte Türk siyasal hayatını şekillendiren toplumsal dinamikleri, tartışılan ve çatışılan alanları, zamanın akışı içerisindeki süreklilik ve kopuşları tarihsel ve kuramsal açıdan ele almaktır. Bu açıdan ders kapsamında takip edilecek okumalar, Türkiye'de sosyo-politik iktidar ilişkilerinin tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçteki siyasal yapıyı ve olayları incelemek ve tartışmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
2 OSMANLI KÜLTÜR- MEDENİYETİ
3 OSMANLI DEVLETİNİ KURTARMA ÇABALARI
4 TANZİMAT (FERMANI) DÖNEMİ 1839-1876
5 OSMANLI DEVLETİ’NİN ÇÖKÜŞÜ VE I. DÜNYA SAVAŞI
6 KURTULUŞ SAVAŞI, CUMHURİYET’İN KURULUŞU VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE SİYASAL YAPI VE HAYAT
7 MİLLİ MÜCADELE
8 DEVRİMLER
9 TEK PARTİ DÖNEMİ
10 İNÖNÜ DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİKA
11 ATATÜRK SONRASI TÜRKİYE VE DÜNYA
12 DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ
13 TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1960-1980)
14 Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 35 35
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 6 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 6 42
34 Okuma 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1652214 Türk siyasi hayatındaki değişimleri tarihsel arka planı ile birlikte yorumlar
2 1652215 Siyasal hayatın dönüşüm ve süreklilik parametrelerini analiz eder
3 1652216 Türk siyasi hayatında yaşanan olayları siyasal bir dille yorumlar
4 1652217 Siyasi hayatın olaylarını ekonomik, toplumsal ve hukuksal yapılarla ilişkilendirir
5 1652218 Demokrasinin ve sivil toplumun Türk siyasi hayatındaki yerini ve önemini analiz eder
6 1652219 Siyasi hayatın sorunlarına ve olgularına eleştirel bir tarzda yaklaşır ve genel kanaatleri sorgular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78714 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 78715 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 78716 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78717 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 78718 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 78719 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 78720 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 78721 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 78722 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 78723 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 78724 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 78725 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 78726 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 3
4 5
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr