Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Equine Surgery Textbook by John A. Stick and Jörg A. Auer

Dersin İçeriği

Veteriner cerrahide atlarda bulunan hava keseleri ile atlarda ve diğer türlerde bulunan sinusların yangısına ya da empiyemine neden olan durumların, yangılardaki klinik bulguların, tanı ve tedavi seçenekleri ile trepanasyon yöntemlerinin detaylı olarak incelenmesi.

Dersin Amacı

Veteriner cerrahide hava keseleri ve sinusların yangısına ya da empiyemine neden olan durumlar, klinik bulguları ve tedavi seçenekleri ile trepanasyonun detaylı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atlarda hava keselerinin ve sinusların anatomisi
2 Atlarda hava keselerinin ve sinusların fizyolojisi
3 Pet hayvanlarında sinusların anatomisi ve fizyolojisi
4 Ruminantlarda sinusların anatomisinin ve fizyolojisi
5 Hava keselerinin ve sinusların yangıları
6 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının klinik semptomları
7 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının ayırıcı tanıları
8 Atlarda hava keselerinin tedavi yöntemleri
9 Atlarda sinusların tedavi yöntemleri
10 Ruminantlarda sinusların tedavi yöntemleri
11 Hava keseleri yangılarında operatif tedavi yöntemleri
12 Sinusların yangılarında operatif tedavi yöntemleri
13 Hava keseleri ve sinusların şirurjikal sağaltımındaki komplikasyonlar
14 vize sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556392 Atlarda hava keselerinin ve sinusların anatomisinin ve fizyolojisinin öğrenilmesi,
2 1556393 Ruminantlarda sinusların anatomisinin ve fizyolojisinin öğrenilmesi,
3 1556394 Pet hayvanlarında sinusların anatomisinin ve fizyolojisinin öğrenilmesi,
4 1556395 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının öğrenilmesi,
5 1556396 Hava keselerinin ve sinusların yangılarının klinik semptomlarının ve ayırıcı tanılarının öğrenilmesi,
6 1556397 Ruminantlarda ve pet hayvanlarında sinusların tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi
7 1556398 Hava kesleri ve sinusların yangılarında operatif tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78797 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 78798 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 78799 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
4 78800 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
5 78802 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 78803 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
7 78805 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
8 78806 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9 78807 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 78808 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
11 78810 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
12 78811 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
13 78812 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr