Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Caldwel, C.,” Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim”, Sistem Yayıncılık Mirze,S.K., Ülgen, H., 2010, “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Beta Basın Yayım

Dersin İçeriği

Bu derste, öğrencilerin sağlık kurumlarının dış çevrede meydana gelen değişime uyum sağlamada kullanabilecekleri yönetim felsefesi olarak stratejik yönetimi anlamaları ve uygulayabilmeleri için gerekli temel bilgileri sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı

Öğrencilere doktora düzeyinde sağlık kurumlarında stratejik yönetim bilgisi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stratejik Yönetime Giriş: Temel Kavramlar
2 Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
3 Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları
4 Dış Çevre Analizi
5 İşletme Analizi (İç Çevre Analizi)
6 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
7 Örgütsel Yönlendirme
8 VIZE SINAVI
9 Stratejiler Ve Alt Grupları
10 Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler
11 İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri
12 İşlevsel Stratejiler: (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler)
13 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
14 Stratejilerinin Uygulanması-1 İşletme Yapıları Ve Sistemler
15 Stratejilerinin Uygulanması-2 Yönetim Biçimleri, Paylaşılan Değerler, İnsan Kaynakları ve İşletme Yetenekleri
16 FINAL EXAM

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42
49 Performans 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563490 Sağlık kurumunun uzun dönemde yaşamını devam ettirmesi ve rekabet üstünlüğü sağlaması ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini tanımlamak.
2 1563491 Sağlık kurumunun faaliyette bulunduğu dış çevre ve iç çevrelerini dikkate alarak sistem yaklaşımı ile analiz edebilmek, sorunları kavrayabilmek ve uzun dönemli çözümler üretebilmek.
3 1563492 Sağlık kurumunun çevresel unsurlarını dikkate alarak uzun dönemde yapılandırabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik gerekli değişim/dönüşümleri önerebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr