Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman, C.S. (Ed.). (2014). HTA 101 Introduction to health technology assesment. Bethesda, MY: National Library of Medicine 2. Phillips , C.J. (2005). Health economics- An introduction for health professionals. Swansea: Blackwell Publishing 3. Tokat M. (1994). Sağlık Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Yayın No:403. 4. Çalışkan Z. (2008). Referans Fiyat ve İlaç Piyasası. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, C.11, S.1, s.49-75. 5. Tatar, M., & Wertheimer, A.I. (2010). Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi- İlaç geri ödeme kararları için bir model önerisi. Ankara: MN Medikal & Nobel Basım Yayın. 6. Editör: Çalışkan Z. Ve Oğuzhan G. (2020) Sağlık Teknolojisi Değerlendirmede Kavram ve Yöntemler, Gazi Kitabevi.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sağlık sektörünün ekonomideki yeri, sağlık ekonomisi sistemi ve analizi, sağlık ekonomisinin tanımı ve gelişimi,sağlık harcamaları ve finansmanı, sağlık piyasası, sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, ekonomik analizler, sağlık sonuçları için gösterge ve ölçekler yer almaktadır.

Dersin Amacı

Dersin temel amacı ekonomi biliminin temel kuralı çerçevesinde, kıt olan sağlık sektörü kaynaklarının hangi sağlık hizmetinin ne miktarda, kim tarafından, nasıl ve kimin için üretilmesi gerektiği gibi sorulara yanıt arayan sağlık ekonomisi konularını detaylı bir şekilde incelemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EKONOMİ/SAĞLIK EKONOMİSİ VE TEMEL KAVRAMLAR
2 SAĞLIK PİYASASI
3 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
5 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
6 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
7 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ KAVRAMI
8 I. ARA SINAV
9 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10 EKONOMİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
11 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SAĞLIK SONUÇLARINI ÖLÇME
12 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SAĞLIK SONUÇLARINI ÖLÇME
13 SAĞLIK EKONOMİSİNE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER: SAĞLIK HARCAMALARI
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 60 1
21 Rapor Sunma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 0 3
11 Soru-Yanıt 14 0 4
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 1 49 49
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
54 Ev Ödevi 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563502 Sağlık ekonomisi kavramlarını bilir
2 1563503 Sağlık piyasasının özelliklerini bilir
3 1563504 Sağlık Teknoloji Değerlendirmesi kavramlarını bilir
4 1563505 Sağlık sistemi girdi ve çıktılarının değerlendirmesini bilir
5 1563506 Sağlık verilerini ekonomiye etkisi açısından değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr