Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Gazanfer Aksakoğlu, 3. Basım, 2013, İzmir. 2.Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik, Murat Hayran, Mutlu Hayran, 2011, Ankara. 3.Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), Kazım Özdamar, 4.Basım, 2002, Eskişehir

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde, istatistiğin sağlık hizmetlerindeki kullanım alanlarının yanı sıra, temel istatistik terimlerinin tanımlanması, önemlilik testlerinin (Student-t, Paired-t, Ki-kare, Varyans analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, yaşam tablosu analizi vb.) özellikleri, kullanıldıkları durumlar, istatistik paket programına veri girişi ve bahsedilen analizlerin nasıl yapıldığı konuları yer almaktadır.

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere istatistiğin sağlık hizmetlerindeki kullanım alanlarının yanı sıra temel istatistik terimleri, önemlilik testlerinin (Student-t, Paired-t, Ki-kare, Varyans analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, yaşam tablosu analizi vb.) özellikleri, kullanıldıkları durumlar, istatistik paket programına veri girişi ve bahsedilen analizlerin nasıl yapıldığı konularında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistiğe Giriş İstatistiğin Sağlık Hizmetlerindeki Kullanım Alanları Verilerin tanımlanması Dağılımın merkezi ve yaygınlık ölçütleri
2 Önemlilik Testlerinin Genel Özellikleri Hata tipleri
3 SPSS tanıtımı ve veri girişi Başka veri tabanından veri aktarımı
4 Teorik dağılımlar Normal dağılım ve Kolmogorov Smirnov testi
5 Evren ortalaması önemlilik testi İşaret testi
6 Student-t testi Mann Whitney U testi
7 Paired-t testi Wilcoxon testi
8 VİZE SINAVI
9 Tek yönlü varyans analizi
10 Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi Kruskal Wallis varyans analizi
11 Ki kare testi McNemar analizi Eğimde Ki-kare analizi
12 Korelasyon analizi Regresyon analizi
13 Bölümsel korelasyon analizi Çoklu regresyon analizi
14 Logistik regresyon analizi
15 Zaman serileri analizi Yaşam tablosu Kaplan Meier analizi
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 10 3 30
49 Performans 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563051 Dağılımın merkezi ve yaygınlık ölçütlerini tanımlayabilmeli
2 1563052 SPSS paket programına veri girişi yapabilmeli
3 1563053 SPSS paket programında analizlerin nasıl yapıldığını açıklayabilmeli ve uygulayabilmeli
4 1563054 Verilerin analiz sonuçlarını yorumlayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr