Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları, Sağlık Bakanlığı Yayınları

Dersin İçeriği

Bu derste, Sağlık İşletmelerinde Kullanılan Performans Ölçüm Teknikleri, Bu Tekniklerin Sağlık İşletmesi Personeli Ve Sağlık İşletmesinin Üretimine Olan Etkisi konuları üzerinde durulmaktadır.

Dersin Amacı

Performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek; sağlık işletmelerinde performans ölçme ve değerlendirme yapabilmek; sağlık işletmelerinde performansa dayalı ücret uygulamalarını değerlendirebilmek; sağlık sektöründe performans yönetimi konusunda güncel gelişmeleri değerlendirebilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Performans ve Performans Yönetimi Kavramı
2 Performans Yönetimi Süreci
3 Performans Ölçme ve Değerlendirme
4 Performansa Dayalı Ücret
5 Bireysel ve Kurumsal Performans
6 Performans Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar
7 Sağlık Hizmetlerinde Performans Değerlendirme Modelleri
8 VİZE SINAVI
9 360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi
10 Sağlık Hizmetlerinde Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
11 Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Modeli
12 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi
13 Kamu Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi Uygulamaları
14 Özel Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi Uygulamaları
15 Performans Yönetiminde Güncel Konular
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42
49 Performans 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563487 Performans ve performans yönetimiyle ilgili temel kavramları bilmek, sağlık işletmelerinde performans ölçümü konusunda bilgi sahibi olmak.
2 1563488 Sağlık işletmelerinde performansa dayalı ücret sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, Sağlık Bakanlığı performans yönetim modeli hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1563489 Sağlık hizmetlerinde performansa dayalı yönetim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konudaki güncel gelişmeleri bilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr