Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yiğit, V., Tengilimlioğlu, D., 2013, "Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi", Nobel Yayın Dağıtım Nobel, E., Uzel, E., Uslu, T., 2013, "Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi", Beta Basın Yayım

Dersin İçeriği

Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi alanındaki güncel bilgi ve beceriler, sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geri dönüşüm / atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri içerir.

Dersin Amacı

Dersin amacı , sağlık kurumu yönetici adaylarını sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşlarındaki ilgili yönetim kademelerine hazırlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Kavramsal Çerçeve
2 Sağlık hizmetlerinde malzeme döngüsü unsurları, lojistik yöneticisinin sağlık işletmesinde üstlendiği rol, lojistik hizmetlerin organizasyonu ve örgütlenme ilkeleri
3 Sağlık hizmetlerinde üretim faktörleri, sağlık hizmetlerinin genel ekonomik sistemle ilişkisi, sağlık hizmetleri arzında değer üretimi
4 Sağlık hizmetlerinde girdi ve çıktı kavramı, sağlık hizmetlerinde kar amaçlı kuruluş ile kar amacı gütmeyen kuruluş arasındaki temel farklılıklar, sağlık hizmetlerinde çıktı ve hedeflenen sonuç ayrımı
5 Sağlık organizasyonunun kurumsal çevresi ve çevre unsurlarının tanımlanması, sağlık hizmetleri organizasyonunun paydaşları ve tedarikçilerin rolü, tedarikçi türleri, değer zinciri kavramı ve sağlık sektörü uygulaması
6 Sağlık hizmetlerinde rekabet, sağlık hizmetleri piyasasında rekabeti belirleyen güçler, piyasa örgüt modeli, yatay ve dikey bütünleşmeler ve sağlık hizmetleri uygulaması
7 Sağlık hizmetlerinde lojistik yönetim süreci, lojistik yönetiminin amaçları ve nihai hedefleri, lojistik faaliyetlerinin genel sağlık kurumu misyonu, vizyonu ve değerler açıklaması içinde üstlendiği rol
8 VİZE SINAVI
9 Sağlık işletmelerinde faaliyet planlaması ve ihtiyaç tespiti
10 Piyasa araştırması, fiyat teklifi toplama, satın alma kararı ve satın alma, satın alma sonrası süreçler, sermaye malların satın alması
11 Sağlık işletmelerinde mal teslimi, satın alma denetimi, depolama, depo yeri seçimi ve kadrolama, sağlık kuruluşlarında depolama yöntemleri, koridor sistemleri, depoya mal girişi ve çıkışı
12 Stok kavramı ve stok yönetimi, ABC stok yönetim sistemi, stok sayımı ve fark düzeltme, yerine koyma süresi, ihtiyat stoku, ekonomik sipariş noktası hesaplaması, stok devir hızı
13 Sağlık hizmetlerinde stok tahmini hesaplamaları, stoktan karşılama oranı, stoksuz kalmanın maliyeti, çift kova sistemi, PAR sistemi, stok muhasebesi, FIFO, LIFO ve ağırlıklı ortalama ile stok değeri hesaplaması
14 Sağlık hizmetlerinde malzemelerin kullanıma hazırlanması, steril süreçler ve ameliyat paketleri, dağıtım, iç ve dış lojistik unsurları
15 Lojistik yönetimi bilgi sistemi ve bileşenleri, bütünleşik kurumsal kaynak planlama, barkod uygulaması, stoksuz çalışma (JIT) kavramı ve sağlık hizmetleri uygulaması
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42
49 Performans 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563455 Bu ders sayesinde öğrenciler, sağlık işletmelerinde depo yönetimini bilir, stoksuz çalışma modellerini bilir.
2 1563456 Bu ders sayesinde öğrenciler, sağlık hizmetleri stok yönetimi ve stok muhasebesi uygulamaları bilir, lojistik hizmetlerin organizasyonu ve temel örgütlenme ilkelerini bilir.
3 1563457 Bu ders sayesinde öğrenciler, sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü sıralar ve unsurlarını bilir, sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr