Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gray, A.M., Clarke, P.M., Wolstenholme, J., 2010, "Applied Methods of Cost-effectiveness Analysis in Healthcare, Oxford - Dayı, F., 2013, "Sağlık İşletmelerinde Uygulamalı Finansal Analiz",Ekin Basım Yayın

Dersin İçeriği

Sağlık işletmelerinde diğer işletmelerden oldukça farklı olan mali tablolar üzerinde durulacaktır. Özellikle maliyetlerin tespit edilmesi ve verilen hizmetlerin satış fiyatlarının tespit edilmesi sağlık işletmelerinde çok önemlidir. Bu açıdan başabaş noktası analizleri ve çalışma sermayesi örnekleri ile bu konu üzerinde durulacaktır.

Dersin Amacı

Sağlık hizmetlerinin büyüyen finansal yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maliyet Analizlerine Giriş, Maliyet ve Gider Kavramlarının Karşılaştırılması
2 Sağlık İşletmelerinde Mali Yönetim
3 Sağlık İşletmelerinde Mali Yapının Organizasyonu
4 Sağlık İşletmelerinde Mali Tablolar ve Kendilerine Has Özellikleri
5 Sağlık İşletmelerinde Mali Analiz Teknikleri
6 Sağlık İşletmelerinde Nakit Yönetimi
7 Sağlık İşletmelerinde Nakit Bütçesi Hazırlama
8 VİZE SINAVI
9 Sağlık İşletmelerinde Başabaş Analizleri ve Kara Geçiş Noktasının Tespiti
10 Sağlık İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetimi
11 Sağlık İşletmelerinde Sermaye Bütçelemesi
12 Sağlık İşletmelerinde Alacak ve Stok Yönetimi
13 Sağlık İşletmelerinde Finansal Açıdan Uzun Dönemli Karar Verme Teknikleri -1
14 Sağlık İşletmelerinde Finansal Açıdan Uzun Dönemli Karar Verme Teknikleri -2
15 Türkiye’de Sağlık İşletmelerinin Finansal Yapısı
16 FİNAL SINAV

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42
49 Performans 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563481 Sağlık kurumlarında mali analizler dersini alan bir öğrenci, mali tablolardaki çeşitli kalemler arasında oranlar ve yüzdeler yoluyla ilişki kurabilecek, bir hastanenin belirli bir dönemdeki; ekonomik yapısı, finansal yapısı, sağlık hizmetleri sunum maliyetlerinin hesaplanmasını bilecektir.
2 1563482 Bu dersi alan bir öğrenci, likidite yeterliliğinin belirlenmesi, nakit değerleri ile fon hareketlerinin izlenmesi, kâr dağıtımlarının belirlenmesi, öz kaynak hareketlerinin kıyaslanması için gerekli hesapları yapabilecek ve tüm bu mevcut bilgiler ışığında hastanenin geleceğine yönelik planlamasını yapabilecek yeterliliğe sahip olacaktır.
3 1563483 Bu dersi alan bir öğrenci, sağlık işletmelerinde mali tablolara hakim olur, sağlık işletmelerinin nakit girdi ve çıktılarını iyi yönetir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr