Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Polat TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat, Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2018. Türkmen, A., 2013,"Hasta ve Hekim Hukuku " , Adalet Yay., 2015. Ünver, Yener - Hakan Hakeri, ve Ö. Yenerer Çakmut; Sağlık Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Dersin İçeriği

Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilecektir

Dersin Amacı

Öğrencilere doktora düzeyinde sağlık mevzuatı hakkında bilgi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anayasa, Kanun, Yönetmelik,Tüzük Gibi Temel Hukuk Tanımları
2 Mevzuat Kavramı, Yasa, Tüzük, Yönetmelik Ve Yönerge Kavramları -1
3 Mevzuat Kavramı, Yasa, Tüzük, Yönetmelik Ve Yönerge Kavramları -2
4 Sağlık Ve Sağlık Hizmetleri İle İlgili Temel Mevzuatımız (Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Tababet Ve Şuabat-I Sanatlarının Tarz-I İcrasına Dair Kanun - 1
5 Sağlık Ve Sağlık Hizmetleri İle İlgili Temel Mevzuatımız (Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Tababet Ve Şuabat-I Sanatlarının Tarz-I İcrasına Dair Kanun – 2
6 Sağlık Ve Sağlık Hizmetleri İle İlgili Temel Mevzuatımız (Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Tababet Ve Şuabat-I Sanatlarının Tarz-I İcrasına Dair Kanun – 3
7 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun-1
8 Hususi Hastaneler Kanunu 1-2 fasıl
9 Hususi Hastaneler Kanunu 3-4 fasıl
10 Adli Tıp Kanunu
11 Sağlık Ve Sağlık Hizmetleri İle Dolaylı Olarak İlişkili Olan Mevzuat (Belediyeler Kanunu, İş Kanunu, Çevre Kanunu, Vb.). – 1
12 Türk Tabipleri Birliği Kanunu
13 Türk Tabipleri Birliği Kanunu
14 Aile Hekimliği Hakkında Kanun
15 Aile Hekimliği Hakkında Kanun
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 1 30 1
27 Makale Yazma 1 70 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 10 10
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563529 Türkiye’ de sağlık hizmetleri hakkında çıkarılan yasa, yönetmelik ve tüzükler ile içerikleri bilir.
2 1563530 Anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük gibi temel hukuk tanımlarını yapar.
3 1563531 Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve yönerge kavramları hakkında bilgi verebilir.
4 1563532 Sağlık hukuku alanındaki mevzuat değişikliklerini takip edebilir.
5 1563533 Sağlık hukuku ile mevzuatı arasındaki farkı ortaya koyabilir ve açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr