Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can, H. , Kavuncubaşı, Ş. , Yıldırım, S. , (2009), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 6.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. Bingöl, D. , (2006), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 6.Baskı, Arıkan Yayınevi, İstanbul.

Dersin İçeriği

Sağlık işletmelerinde insan kaynaklarının yönetimi ve ilkeleri, örgütlenmesi, iş analizi, personel planlaması, personel sağlama ve seçme, oryantasyon, eğitim, yetiştirme ve geliştirme, kariyer planlaması ,performans değerlendirme ,motivasyon ve iş güvenliği gibi temel fonksiyonları kapsar.

Dersin Amacı

Öğrencilere doktora düzeyinde sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi bilgisi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı,İnsan Kaynakları Yönetimi Önemi ve Amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri,İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişimi,İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri
2 İş analizi ve iş dizaynı, İş tanımları,İş gerekleri,İş analizi,İş etüdü,İş tasarımı
3 İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Planlama Süreci
4 Personel Sağlama Ve Seçme, Personel Hareketlililği
5 Eğitim ve geliştirme, İnsan Kaynaklarında eğitim,Eğitim Planlaması,Eğitim Yöntemleri
6 Performans Değerlendirme, Performans Değerlendirmenin Amaçları,Performans Değerlendirme Yöntemleri
7 Kariyer Geliştirme, Kariyer Geliştirme Sistemleri,Kariyer Yaklaşımları
8 VİZE SINAVI
9 İş Değerlemesi, İş Değerleme Yöntemleri
10 Ücret Yönetimi, Ücret ,Ücret Politikaları,Ücret Yapısı,Ücret Sistemleri,Sosyal Yardım ve Hizmetler
11 Ücret Yönetimi, Ücret ,Ücret Politikaları,Ücret Yapısı,Ücret Sistemleri,Sosyal Yardım ve Hizmetler
12 Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme,Personel Sağlığı ve İş Güvenliği ,Şikayet ve Disiplin
13 Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme,Personel Sağlığı ve İş Güvenliği ,Şikayet ve Disiplin
14 İletişim, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi,Ulusal ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar,Uluslararası Temin,Uluslararası Seçim, Uluslararası Eğitim-Geliştirme
15 Kariyer Geliştirme, Uluslararası Ücret Yönetimi,Uluslararası Performans Yönetimi,Uluslararası Endüstri İlişkisi
16 FINAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42
49 Performans 14 4 56

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563475 İnsan kaynakları yönetim fonksiyonları ile ilgili sorunlara dair çözümler önerir.
2 1563476 İnsan kaynakları yönetim uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri uygulama ile ilişkilendirir.
3 1563477 İnsan kaynakları yönetiminin gelişim evrelerini insan kaynakları yönetimi fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr