Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mert, H., 2012, "Hastane İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebesi",Türkmen Kitabevi Büyükmirza, K., 2011, "Maliyet ve Yönetim Muhasebesi",Gazi Kitabevi

Dersin İçeriği

Bu derste, Finansal Muhasebe ve yönetim muhasebesi, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları, giderlerin sabit ve değişkenliğinin incelenmesi, değişken maliyet yöntemi, kar planlaması, alternatif seçim kararları, fiyatlandırma kararları, bütçeleme konuları ele alınmaktadır.

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine Sağlık kurumları maliyetleme yöntem bilgisi ve maliyet analizi yapabilme becerisi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Muhasebesi :Genel Bakış , Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Kavramları
2 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi
3 Sağlık Kurumlarında Maliyet Sistemi ve işleyişi
4 Sağlık Kurumlarınca Sunulan Sağlık Hizmetleri Maliyetleri ve Maliyet Yönetimi
5 Sipariş Maliyet Sistemi
6 Sağlık Kurumlarında Maliyetler ve Yönetimi: Maliyetlerin Sınıflandırılması
7 Kar Planlama
8 VİZE SINAVI
9 Hizmet Maliyeti Unsurları
10 Maliyet Hesaplama Yöntemleri
11 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar
12 Merkezi Olmayan Örgütlerde Performans Ölçümü
13 Diferansiyel Çözümleme: Karar Verme İçin Anahtar
14 Sermaye Bütçelemesi Kararları
15 Sağlık Kurumlarında Fiyatlandırma
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563499 Öğrenciler, finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlayabilecek, gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında inceleyebilecek ve Sağlık kurumlarının finansal analizlerini yapabilir konuma gelebilecektir.
2 1563500 Öğrenciler performans analizinde kulanılacak raporların hazırlanmasını gerçekleştirebilecekler ve performans ölçümleme sistemlerinin dizaynını gerçekleştirebileceklerdir.
3 1563501 Giderlerin mamullere yüklenmesini kavrar, faaliyet tabanlı maliyetleme, birleşik ve yan mamullerin maliyetlendirilmesi yöntemleri üzerinde uzmanlaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr