Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eren Erol, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası , Beta Yayınevi Ülgen Hayri,Mirze Kadri, İşletmelerde Stratejik Yönetim ,Arıkan Yayınevi,2007

Dersin İçeriği

Sağlık Tesisinin Ruhsatlandırma Sorunları, Kuruluş Aşamasında İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminin Oluşturulması , Medikal Ekipman Tercihi ve Altyapı Sistemlerinin İşletme İhtiyacına Uygun Seçimi, Hekim Anlaşmaları ve Çalışma Usul Esaslarının Belirlenmesi, Hastane Yönetim Bilgi Sistemlerinin (HBYS) Seçimi ve Sistemin Sorunsuz Çalıştırılması , Organizasyon Şemasının Meydana Getirilerek Etkin Çalışma Koşullarının Oluşturulması, Medikal Muhasebe Sisteminin Denetlenmesi, Sağlık Tesisinin Hedeflerine Uygun Yönetim Raporlarının Oluşturulması konularında öğrenciyi yeterli donanıma sahip hale getirmek.

Dersin Amacı

Öğrencilerin yüksek lisans derecesinde kazandırılan sağlık kurumları yönetim bilgisinin , doktora düzeyine taşınarak çoğunlukla uygulmalı olarak bu bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Tesislerinin Ruhsatlandırılması
2 Kuruluş Aşamasında İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
3 Medikal Ekipman ve Alt Yapı Sistemlerinin Seçimi
4 İnsan Kaynaklarının Seçimi
5 Hastane Yönetim Bilgi sistemi
6 Kurumun Fiyat Listelerinin Oluşturulması
7 Organizasyon Şeması
8 VİZE SINAVI
9 Medikal Muhasebe Sistemi
10 Medikal Muhasebe Sistemi
11 Sağlık Tesisine uygun Hedef raporlarının oluşturulması
12 Sağlık Tesisine uygun Hedef raporlarının oluşturulması
13 Teknik Servis ve Biyomedikal Hizmetlerin Denetimi
14 Hizmetiçi Eğitim
15 Hizmetiçi Eğitim
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563388 Sağlık kurumunun kuruluş aşamasında yöneticinin yapması gereken faaliyetler konusunda öğrenciler danışmanlık yapabilecek seviyeye gelebilecektir.
2 1563389 Sağlık kurumunun kendi personel yapısı, ekipman ve alt yapı düzeyleri dikkate alınarak insan kaynakları yönetim sistemi , ekipman sistemleri oluşturulabilecektir.
3 1563390 Sağlık kurumunun orta ve uzun vadede hedeflerinin belirlenebilmesi ve hedef raporlarının oluşturulabilmesi , sağlık kurumu finansal bilgilerinin denetiminin yapılabilmesi becerileri kazandırılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr