Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MÜFTÜOĞLU, T., ve DURUKAN, T., (2004), Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, Ankara. ARIKAN S., (2004) Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, Ankara. DRUCKER, P., (2017), İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve İlkeler, (Çev.İlker Gülfidan), Optimist Yayım Dağıtım, İstanbul. MARANGOZ, M. (2013), Girişimcilik, 2. Baskı. Beta Basım, İstanbul. KARAKAŞ, A.F., YILDIRIM, Y.T., YELKİKALAN, N. (Ed.), ALTUN, M., KELEŞ TAYŞİR, N., PAZARCIK, Y., ENGİNKAYA, E., YILMAZ, B.B., ERKAN, G., YELKENCİ, B., AYDIN, E. (2013). Girişimcilik. 1. Baskı, Beta Basım. İstanbul. AKSAY, K., ORHAN, F., (2013), “Hastanelerde İnovasyon Sürecinin Risk Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(3):10-23. ÇELİK, A., AKGEMCİ, T., (2007), Girişimcilik Kültürü ve Kobi’ler, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. ÖKEM, Z.G., (2011), Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon, TÜSİAD Yayını, Yayın No: TÜSİAD-T/2011/02/511, İstanbul. SARGUTAN, A.E., (2005), "Sağlık Teknolojisi Yönetimi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1:115. PRICE, C.P., JOHN, A.ST., (2013), "Innovation in Healthcare.The Challenge for Laboratory Medicine", Clinica Chimica Acta 427:71.

Dersin İçeriği

Girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimciliğin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, iç ve dış girişimcilik, girişim finansmanı, girişimci için sermaye edinme yolları, buluş, marka ve tasarımların korunması, girişimcilikte iş fikirleri, iş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, Türkiye’de girişimciliğin genel profili ve değerlendirmesi, Türkiye sağlık sektörünün girişimcilik potansiyelinin değerlendirilmesi, sağlık sektöründe girişimcilik öyküleri, sağlık sektöründe girişimcilikte örnek olay incelemeleri anlatılır.

Dersin Amacı

Girişimcilik süreci ve çevre ile etkileşim, birey olarak girişimci, işletme kurma süreci, kurumsal girişimci, yenilik ve sağlık kurumlarında yenilikçilik konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ve Girişimciliğin Özellikleri
2 Girişimcilikte Yenilik
3 İç Girişimcilik
4 Girişim Finansmanı
5 İş Planı
6 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
7 Vize Sınavına Hazırlık
8 Vize Sınavı
9 Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme
10 Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi
11 Uluslararası Girişimcilik
12 Sağlık Sektöründe İş Ahlakı , Sosyal Sorumluluk ve Girişimcilik
13 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik
14 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik
15 Final Sınavına Hazırlık
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563091 Girişimciliği anlayabilmek
2 1563092 Girişim finansmanı hakkında bilgi sahibi olmak
3 1563093 Girişimcilik ile yenilikçiliği bütünleştirebilmek
4 1563094 Sağlık sektöründe girişimciliğin yerini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr