Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010. Coşkun Can Aktan & Ulvi Saran (Editör),Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Ankara: Sağlıkta Umut Vakfı yayını, 2007. Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım Selami (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara

Dersin İçeriği

Temel yönetim teorileri ve bu bilgilerin sağlık bakımı sunan organizasyonların bileşimi ve fonksiyonlarına uygulanması incelenmektedir.

Dersin Amacı

Profesyonel Sağlık Yönetimi Konusunda Bilgi Sahibi Olmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme, İşletme Yönetimi Ve Organizasyonda Temel Kavramlar, Yönetim Geliştirme, Organizasyon, Yönetim Ve Yönetim Fonksiyonları
2 Yönetim Ve Yönetim Fonksiyonları Yöneticilik Ve Planlama, Organizasyon Yapılarını Belirleyen Unsurlar
3 Klasik (Geleneksel) Yönetim
4 Davranışsal (Neo-Klasik) Yönetim
5 Sistemler Ve Durumsallık Yaklaşımı
6 Sistemler Ve Durumsallık Yaklaşımı Proje Organizasyonu
7 Modern Sonrası, Çağdaş Ve Güncel Kavramlar, Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları, Koşul Bağımlılık, Genel Örgütsel Gruplaşma, Kaynak Bağımlığı Yaklaşımı, Örgütsel Strateji Yaklaşımı, Bilgi İşleme Yaklaşımı, Vekalet Yaklaşımı
8 Vize Sınavı
9 Modern Sonrası, Çağdaş Ve Güncel Kavramlar, Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı,Popülasyon Ekolojisi
10 Modern Sonrası, Çağdaş Ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Toplam Kalite Yönetimi, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Şebeke Organizasyonlar, Değişim Mühendisliği, Kıyaslama
11 Modern Sonrası, Çağdaş Ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar Güçlendirme, Stratejik Ortaklıklar Oluşturma, Küçülme, Öğrenen Organizasyonlar Sanallık, Toplam Dengeli Başarı Göstergesi
12 Yönetimde Güç, Otorite Ve Etkileme
13 Liderlik
14 Motivasyon
15 Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563699 Sağlık Kurumları Yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme, Sağlık Kurumları Yönetimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
2 1563700 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
3 1563701 Sağlık Yöneticiliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek, meslektaşlarını öğrenmeye yönlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr