Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelik, Y., 2013 ,"Sağlık Ekonomisi" Siyasal Kitabevi. Ünal, E., 2013, "Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi", Ekin Basım Yayın

Dersin İçeriği

Sağlık ekonomisi kavramı üzerinde durularak Sağlık hizmeti sektörünün üretim, tüketim olguları makro ölçekte ele alınarak genel ekonomi içindeki konumu irdelenecek ve mikro ölçekli yaklaşımla da sağlık sektörünün paydaşlarının verimliliği için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.

Dersin Amacı

Sağlık sektörünün ekonomisi üzerinde durularak, sağlık sektöründeki hizmet üretim, tüketim, kaynak tahsisi ve verimliliği olgularına yönelik kalitatif ve kantitatif yöntem teknikleri öğretmek. Bunların hem yurttaşın yaşam kalitesine yönelik hem de ülke ekonomisi açısından önemi vurgulanarak kaynak verimliliği ve süreç etkinliği sağlamak ve arttırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Ekonomisi Kavramı ve Sağlık Ekonomisinin Teorik Çerçevesine Genel Bir Bakış
2 Sağlık Ekonomisinde Hizmet Üretim Olgusu Ve Serbest Piyasa Yaklaşımı
3 Sağlık Ekonomisinde Hizmet Üretim Olgusu Ve Serbest Piyasa Yaklaşımına Karşı Görüşler
4 Sağlık Ekonomisinde Tüketim Olgusu Ve Ürün Esnekliği Ve Piyasa Modeller Ve Eğilimler
5 Sağlık Ekonomisinin Bileşenleri Hastane, İlaç Ve Teknolojik Yenilikler
6 İlaç Üretimi Ve Pazarlanmasında Kullanılan Teknikler Ve Uluslararasılaşan Piyasa Yapısı
7 Küresel Sağlık Politikaları Ve Birey Ve Bireyin Yaşam Kalitesi
8 Vize Sınavı
9 Küresel Sağlık Politikaları Ve Uluslararası Kuruluşlar
10 Dünya’da Sağlık Ekonomisi Genel Trendleri
11 Dünya’da Sağlık Ekonomisinin Kurumları Ve Yapısal Dönüşümler
12 Avrupa Sağlık Dönüşümü Ve Anglo-Sakson Sağlık Yaklaşımı, Sağlık Harcamaları Ve Finansmanındaki Dönüşüm Süreçleri
13 Türkiye’de Sağlık Ekonomisi Genel Trendleri
14 Türkiye’de Sağlık Ekonomisinin Kurumları Ve Yapısal Dönüşümler
15 Sağlık Ekonomisinin Finasmanı
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563584 Sağlık ekonomisi söz konusu olduğunda, gerekli kavram ve ilişkileri yorumlayarak görev tanımlarını oluşturmak Sağlık sektöründeki hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını belirlemek. Bunların kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar vermek.
2 1563585 Sağlık sektöründeki paydaşların en iyi karar vermesi için gerekli donanımların neler olabileceği modelleme teknikleriyle öğretilmesinde katkıda bulunmak.
3 1563586 Sağlık ekonomisi içerisinde kullanılacak girdiler ile süreç içindeki faaliyetleri tasarlar, planları yapmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr