Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Loudon,K.C., Laudon,J.P., Yozgat,U.,2011,” Yönetim Bilişim Sistemleri - Dijital İşletmeyi Yönetme”, Nobel Akademik Yayıncılık - Güleş,H.K., Özata,M., 2005, “Sağlık Bilişim Sistemleri”, Nobel Yayın Dağıtım

Dersin İçeriği

Sağlık hizmetlerinde karar verme aşamasında verileri daha bilinçli şekilde kullanarak değerlendirmek, hizmet alanını genişletmek, verimliliği artırarak maliyetleri düşürmek, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve kaynakların daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi teknolojilerinden faydalanmak.

Dersin Amacı

Öğrencilere, doktora düzeyinde sağlık hizmetlerinde bilgi sistemleri yönetimi hakkında bilgi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistem Kavramı ve Özellikleri
2 Sağlık ve Hastane Sistemleri
3 Yönetimde Bilgi Kavramı
4 Yönetim Bilgi Sistemi
5 Hastane Yönetim Bilgi Sistemi ve Bilginin Akışı
6 Yönetim Destek Bilgi Sistemleri
7 Tanı ve Tedavi Destek Bilgi Sistemleri
8 Entegre ve Modüler Bilgi Sistemleri
9 VİZE SINAV
10 Hastanelerde Bilgisayar Donanım ve Yazılımları
11 Veri Güvenliği ve Veri Kalitesini Maksimize Etme
12 Hastane Bilgi Sistemi Çerçeve İlkeleri
13 Teknik Şartname ve Satın Alma, Eğitim
14 Donanım ve Yazılım Güncelleştirme
15 Pratik Çalışma
16 FİNAL SINAV

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563593 Sağlık yönetiminde, bilgi teknolojilerinin kullanım amaçlarını bilmek, hastanelerde bu konuda karşılaşılan sorunları tespit etmek ve akılcı çözümler üretmek etmektir.
2 1563594 Bilgi teknolojilerini ve sağlık bilişim sistemlerini kullanabilmek, bilgi teknolojileri kullanımında karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve sonuçları değerlendirmek.
3 1563595 Sağlık hizmetleri bilgi yönetimi sisteminde entegrasyon ve sürekliliği sağlamak, ihtiyaç duyulan tüm bilgiye anında ulaşabilmek, sağlık kuruluşlarının verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için, nitelikli tıbbi, mali, idari ve destek personel kadrosunu koordine edebilmek, tıbbi cihaz ve gereçlerin işleyişlerinin kontrolünü sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr