Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Peppers, D., Rogers, M., 2013, "Müşteri ilişkileri Yönetimi (Managing Customer Relationships )",Optimist Yayıncılık. Barutçugil , İ., 2009, "Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi", Kariyer Yayınları

Dersin İçeriği

Derste, Pazarlamada müşteri ilişkileri yönetimi / müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri hizmetleri / satış gücü otomasyonu / E-Ticarette müşteri ilişkileri yönetimi / analitik müşteri ilişkileri yönetimi / müşteri ilişkileri yönetimi programının planlanması / müşteri ilişkileri yönetimi araçlarının seçimi / müşteri ilişkileri yönetimi projesinin yönetilmesi / müşteri ilişkileri yönetiminin geleceği konuları işlenecektir.

Dersin Amacı

Günümüz sağlık sektöründe önemi giderek daha fazla anlaşılmaya başlayan müşteri kavramının ne olduğu, kurum amaçları doğrultusunda müşterilerin nasıl yönetilebileceği konuları yanında müşteri ilişkileri yönetimi bağlamında yapılan temel hatalar ile müşteri ilişkileri yönetiminin temel ilke, yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin bilgiler öğrencilere aktarılması bu dersin amacını teşkil etmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müşteri ve Müşteri İlişkileri Kavramı
2 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sisteminin Faydaları
3 Müşteri İlişkileri Yönetimi ile Geleneksel Pazarlama Arasındaki Farklar
4 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Pazarlama Faaliyetlerine Katkıları
5 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Kapsamı ve Bileşenleri
6 Müşteri İlişkileri Yönetimi Gelişim Sürecinin Aşamaları
7 Müşteri İlişkileri Yönetimi modüllerinin yapısı
8 VİZE SINAVI
9 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Temelleri ve İlişkisel Pazarlama
10 Müşteri ilişkileri Yönetimi Yatırımlarının Başarısızlık Nedenleri
11 Müşteri Yaşam Boyu Değeri Analizi
12 Müşteri Değeri Hesaplamada Kullanılan Teknik Yöntemler
13 Müşteri Şikayetleri ve Müşteri ilişkileri Yönetimi
14 Müşteri Bağlantı Geliştirme Stratejileri
15 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Geleceği
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563605 Müşteri kavramını çok yönlü olarak ele alır ve irdeler ve pazarlama açısından her bir bakış açısının çıkarsamalarını yapar.
2 1563606 Müşteri ilişkileri bağlamında öne çıkan başarısızlık nedenlerini irdeler ve başarısızlığa yönelik çözüm önerilerinde bulunur.
3 1563607 İşletmenin müşterilerini analiz ederek uygun müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli olan veri tabanı için gerekli bilgi kaynaklarını tespit eder ve tasarımını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr