Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tengilimlioğlu, D., 2011, " Sağlık Hizmetleri Pazarlaması", Siyasal Kitabevi. Nakip, M., Varinli, İ., Gülmez, M., 2000, "Güncel Pazarlama Yönetimi" Detay Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı, sağlık hizmetleri pazarlaması, pazarlama ve müşteri karmaları, hizmetlerin genel özellikleri, sağlık hizmetlerini farklı kılan yönleri, sağlık hizmetleri piyasası ve rekabet, rekabet avantajı kazandırıcı stratejiler, hedef pazar ve pazar bölümlendirme, sağlık hizmetlerinde pazar araştırmaları, ürün, fiyat, dağıtım kanalı tercihi, reklam ve iletişim. Sağlık hizmetlerinde müşteri ilişkileri, pazar konumlandırma, marka yönetimi, marka değeri, marka hizalandırma ve kurumsallaşma gibi konular incelenecektir.

Dersin Amacı

Öğrencileri sağlık hizmetlerinde pazarlama alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse özel sağlık kuruluşlarında rekabet avantajı kazandırmaya yönelik ilgili yönetim kademelerine hazırlamak. Bunu yerine getirirken de yalnızca operasyonel işlemlerin sınırlamasında kalmamak, fakat aynı zamanda stratejik bir bakış açısı kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama ile iİgili Temel Kavramlar ve Pazarlamanın Önemi
2 Hizmetlerin Özellikleri ve Hizmet Sektörünün Gelişimi
3 Pazarlama Bilgi ve Araştırma Sistemleri
4 Pazarlama Planlaması Kontrol Edilemeyen Dış Çevre Faktörleri
5 Tüketici Pazarlarının Yapısı ve tüketici davranışları Örgütsel pazarların yapısı ve davranışları
6 Uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal özellikleri Pazar ölçümlemesi
7 Hedef Pazar bölümleme Pazar konumlaması
8 VİZE SINAVI
9 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında ürün ve hizmet Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması Sağlık kurumları için ürün/hizmet karması Sağlık Hizmetlerinde ürünün yaşam seyri
10 Fiyat Fiyat kapsamı ve tanımları Fiyat bileşenleri Fiyat politikaları Fiyatlandırma yöntemleri
11 Tutundurma Kavramı, amacı ve önemi Tutundurma ve iletişim sistemi Tutundurma karması elemanları: Reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma
12 Tedarik zinciri yönetimi kapsamı Dağıtım kanalı kararları Dağıtım kanalı tasarımına ilişkin ilkeler Kanal yönetimi ilkeleri Lojistik kavramları Lojistik sisteminin amacı ve tasarımı Perakendecilik
13 Hizmet pazarlaması, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve gerilla pazarlaması
14 Etik, meslek etiği ve sağlık hizmetlerinde pazarlama etiği Sağlık hizmetleri pazarlamasında etik Sağlık hizmetleri pazarlamasında etik dışı uygulamalar Sağlık hizmetlerinde reklamın etik yönü
15 Marka kavramı Marka ile ilgili kavramlar Sağlık hizmetlerinde marka kavramı ve önemi
16 FINAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
21 Rapor Sunma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 2 28
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563613 Sağlık hizmetlerinde pazarlama ve markalaşma stratejileri ve uygulamalarını bilir.
2 1563614 Sağlık ve hastalık kavramlarını bilir, sağlık hizmeti türlerini ve sağlık hizmeti kurumlarını ayırt eder.
3 1563615 Sağlık hizmetleri pazarlamasını tanımlar, pazarlama ve müşteri karmalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr