Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Polat TUNÇER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2017. Türkmen Ali; Hasta ve Hekim Hukuku Ankara 2013. Ünver, Y., Hakeri, H., Yenerer Çakmut, Ö., Sağlık Hukuku Mevzuatı,Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Dersin İçeriği

1- Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri 2- Hukukun yaptırımları 3- Sağlık hukuku ve ilgili temel kavramlar 4- Bazı tıbbî kavramlar 5-Sağlık Hukukunun kaynakları 6- Ulusal Kaynaklar: Anayasa, Medenî Kanun, Borçlar Kanunu, 7- Ceza Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanun 8- Ceza Muhakemesi Kanunu, Özel Kanunlar, Özel Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzük ve Yönetmelikler 9- Sağlık Hukuku Ulusal kaynakları 10- Tıbbi Müdahale ve türleri 11- Hukuki Bakımdan özellik gösteren müdahaleler 12-Hekimin Tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 13- Hastanın hak ve yükümlülükleri 14- Hekimin hak ve yükümlülükleri 15-Hekimin cezai sorumluluğu 16-Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları 17- Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının sorumluluğu

Dersin Amacı

Sağlık hukuku alanında yere alan yasal düzenlemelerle ilgili temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk kavramı ve hukukun temel ilkeleri Ders kitabı
2 Hukukun yaptırımları Ders kitabı
3 Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar Ders kitabı
4 Sağlık hukukunun kaynakları: Ulusal kaynakları Ders kitabı
5 Sağlık hukukunun kaynakları: Uluslararası kaynaklar Ders kitabı
6 Tıbbi müdahale türleri Ders kitabı
7 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahaleler Ders kitabı
8 VİZE SINAVI Ders kitabı
9 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları Ders kitabı
10 Hastanın hak ve yükümlülükleri Ders kitabı
11 Hekimin hak ve yükümlülükleri Ders kitabı
12 Hekimin cezai sorumluluğu: Kast ve taksir kavramları Hekimce işlenebilecek suçlar Ders kitabı
13 Hekimin taksirli eylemlerinden doğan sorumluluğu Ders kitabı
14 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sorumlulukları Ders kitabı
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 12 12
24 Seminer 1 35 35
27 Makale Yazma 2 30 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563637 Hukukun temel ilke ve yaptırımlarını tanımlar ve açıklayabilir.
2 1563638 Sağlık kuruluşlarının hukuki statülerini tanımlayabilir.
3 1563639 Sağlık hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını sayabilir ve içeriğini anlatabilir.
4 1563640 Sağlık hukuku hakkında hekim ve idarenin sorumluluğunu açıklayabilir.
5 1563641 Sağlık hukukunun sağlık hizmetinin düzenli ve standartlara uygun yürütülmesindeki önemini açıklayabilir.
6 1563642 Hekimin tıbbî müdahaleden doğan sorumluluklarını açıklayabilir.
7 1563643 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahale türlerini sayıp açıklayabilir.
8 1563644 Hastanın ve hekimin hak ve yükümlülüklerini sayabilir.
9 1563645 Hekimin cezaî sorumluluğunu açıklayabilir.
10 1563646 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yollarını açıklayabilir.
11 1563647 Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının sağlık alanındaki sorumluluklarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr