Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tengilimlioğlu,D., 2013, "Sağlık Turizmi", Siyasal Kitabevi - Gülen, K.G., 2011, "Türkiye'de Sağlık Turizmi Sektörü", İstanbul Ticaret Odası Yayınları

Dersin İçeriği

Derste sağlık turizmi, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizmi organizasyonu, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları, sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizminde yaşanan sorunlar, küresel rekabet konularını içermektedir.

Dersin Amacı

Öğrencilere doktora düzeyinde sağlık turizmi bilgisi kazandırmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm, Sağlık, Güvenlik, Turist Sağlığı Kavramları
2 Sağlık Ve Turizm İlişkisi
3 Dünyada Ve Türkiye´De Sağlık Turizminin Gelişimi Ve Önemi
4 Dünyada Ve Türkiye´De Sağlık Turizmi Uygulamaları
5 Turist Sağlığı Ve Turizme Etkileri
6 Sağlık Turizminde Faaliyet Gösteren İşletmeler
7 Tıbbı Tedavi Sunan Sağlık Turizmi İşletmeleri
8 VİZE SINAVI
9 Termal Tedavi Sunan Sağlık Turizmi İşletmeleri
10 Turist Sağlığı Ve Güvenliği Hakları
11 Turist Sağlığı Yönüyle Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığına Yönelik Hizmetler
12 Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığına Yönelik Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
13 Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığına Yönelik Yasal Mevzuat
14 Sağlık Turizmi Ve Turist Sağlığına Yönelik Yasal Mevzuat
15 Turist Sağlığı İle İlgili Başlıca Kurum Ve Kuruluşlar, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563850 Turizm, sağlık, güvenlik, turist sağlığı kavramları, sağlık ve turizm ilişkisi hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
2 1563851 Dünyada ve Türkiye´de sağlık turizminin gelişimi ve önemi, dünyada ve Türkiye´de sağlık turizmi uygulamaları hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.
3 1563852 Sağlık turizminde faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibidir ve bilgisini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr