Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Arzu FINDIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veterinary Epidemiology, 3rd Ed., Blackwell Science, Thrusfield, M. (2007). ISBN: 978-1-4051-5627-1 2. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2317 3. Veterinary Clinical Epidemiology, Third Edition. Ronald D. Smith, September 7, 2005 by CRC Press, ISBN 9780849315664 4. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090403-6.htm 5. http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetbbrucellosiseradicationschemes/

Dersin İçeriği

Epidemiyolojik araştırma tipleri, epidemiyolojik veri toplama ve sunum teknikleri, sağlık şemaları, hastalıkların kontrol ve eradikasyonu ile ilgili temel bilgiler.

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - Epidemiyolojik araştırmaların nasıl yapılacağı, epidemiyolojik araştırma planlama, saha şartlarına uyarlama, verilerin toplanması ve analiz edilmesi hakkında bilgi edinecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojik araştırma tipleri
2 Epidemiyolojik araştırma aşamaları
3 Epidemiyolojik veri toplama ve sunum teknikleri
4 Örnekleme ve teknikleri
5 Epidemiyolojik verilerin analizi
6 Epidemiyolojik verilerin sunum teknikleri
7 Sağlık şemaları
8 Hayvan hastalıklarının ekonomik önemi
9 Veteriner mikrobiyolojide istatistikten yararlanma
10 Ulusal eradikasyon programları (Brusellozis)
11 Uluslararası kontrol ve eradikasyon programları (Brusellozis)
12 Ulusal eradikasyon programları (Tüberküloz)
13 Uluslararası kontrol ve eradikasyon programları (Avian İnfluenza)
14 Spesifik hastalıklara yönelik koruma ve kontrol yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567090 Epidemiyolojik çalışmaların temel özelliklerini ve nasıl organizasyon yapılacağını bilir
2 1567091 Masraf fayda oranlarının nasıl hesaplanacağını bilir
3 1567092 Sürü bazlı infeksiyonların aydınlatılabilmesi için yeterli bilgi edinmek amacıyla anket hazırlamasını bilir
4 1567093 Hastalık kontrol önlemlerini yerine getirir ve tüberküloz ve bruselloz gibi bazı önemli hastalıkların eradikasyon programını bilir
5 1567094 Veri toplamayı ve şekil, grafik, tablo ve vb kullanarak sonuçların değerlendirmesini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3
2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2
3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4
5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr