Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (programId: 5300, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-4 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE729 Fen Eğitiminde Meta Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr