Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Hüseyin Kalkan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evreni Anlama Serüveni - Theo Koupelis, Ders Notları

Dersin İçeriği

Temel astronomi dersinin tanımı, önemi, tarihsel süreçleri, fen eğitimdeki yeri ve uygulamalarının Türkiye'deki ve Dünya'daki akademik çalışmalar çerçevesinde incelenmesi.

Dersin Amacı

Müfredat programındaki temel astronomi konularının doktora düzeyinde kavramak ve öğretim yöntemlerini kavramak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doktora düzeyindeki astronomi dersinin tanıtımı, tarihçesi ve önemi açıklanacak. Dönem boyunca dersin nasıl işleneceği, dersin haftalara göre konu dağılımı ve kullanılacak kaynaklar tanıtılacak. 1. Hafta Asenkron ders.mp4
1. Hafta Astronominin Tanımı Önemi.doc
2 Genel Astroonmi 1; M.Ö 12.000 yıllarından başlayarak 1500 Yıllarına kadar olan astronomi alanındaki keşifler, bu keşiflerin bilime olan katkıları ve günümüze kadar ortaya çıkan kavramlar ve insanlığa etkileri tartışılacak. 2. Hafta Asenkron ders.mp4
2. Hafta Astronomi (Tarihi ve Temel bilgileri) 2.ppt
2. Hafta Evrensel Büyüklük ve Uzaklıklar.ppt
3 Genel Astronmi 2; 1500 yıllarından başlayarak 1900 Yıllarına kadar kadar olan astronomi alanındaki keşifler, bu keşiflerin bilime olan katkıları ve günümüze kadar ortaya çıkan kavramlar ve insanlığa etkileri tartışılacak. 3. Hafta Asenkron ders.mp4
3. Hafta Niçin Astronomi Öğrenmeliyiz.ppt
5. Hafta Günlük Hayatımızdaki Astronomi.docx
4 Genel Astronmi 3; 1900 yıllarından başlayarak günümüze kadar olan astronomi alanındaki keşifler, bu keşiflerin bilime olan katkıları ve günümüze kadar ortaya çıkan kavramlar ve insanlığa etkileri tartışılacak. 4. Hafta Asenkron ders.mp4
4. Hafta Astronomi (Tarihi ve Temel bilgileri) 3.ppt
5 Temel Astronomi Kavramlarının Fen Eğitimindeki Yeri ve Önemi. Öğretmen adaylarının astronomiyi niçin öğrenmeleri gerektiğini ortaya koyan “Niçin Astronomi” başlıklı sunumun tartışılması. 5. Hafta Asenkron ders.mp4
5. Hafta Günlük Hayatımızdaki Astronomi.docx
6 Astronominin fen eğitimindeki yeri ve önemi Percy’nin çalışmasının bir sunum halinde tartışılacak. Günlük Hayatımızdaki Astronomi; By Marissa Rosenberg, Pedro Russo (EU-UNAWE, Leiden Observatory/Leiden University, The Netherlands), Georgia Bladon, Lars Lindberg Christensen (ESO, Germany) Tarafından hazırlanan rapor incelemesi. 6. Hafta Asenkron ders.mp4
6. Hafta Percy'nin Çalışmalarının İncelenmesi.ppt
7 Fen müfredat programları içerisindeki astronomi kavramlarının tartışılması. 7. Hafta Asenkron ders.mp4
Hüseyin KALKAN Bildiri 1.docx
8 Türkiyedeki ve dünyadaki astronomi eğitimlerinin karşılaştırılması ve temel problemler. 8. Hafta Asenkron ders.mp4
pgg3ztf2z7q.pdf
pgg3ztf30w6.pdf
pgg3ztf2w5k.pdf
9 Arasınav 9. Hafta Arasınav.docx
10 Gözlem araçları; Teleskoplar, teleskop çeşitleri, gözlem merkezleri ve özellikleri, gözlem yapmayı engelleyen parametreler ve ışık kirliliği sunum yapılarak tartışılacak. (Gözlemevi ve planetaryum etkinlikleri; Güneş gözlemi ve gökyüzü gözlemi yaptırılması) 8. Hafta Elektromanyetik Dalgalar ve Gözlem Araçları - Kopya.doc
11 Astronomi eğitimi alanındaki yayınlanmış ulusal makaleme incelemesi. Seasons Türkçe 24.08.2014.docx
12 Astronomi eğitimi alanındaki yayınlanmış uluslararası makaleme incelemesi. pgg3ztf2w5k.pdf
pgg3ztf305m.pdf
13 Astronomi eğitimi alanında kavram yanılgıları ve incelenmesi. pgg3ztf30k7.pdf
14 Astronomi Eğitimi alanında proje hazırlama. 4004 Proje Öneri Formu 2017 - enson 1 (1).docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84
54 Ev Ödevi 12 6 72

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1791263 Astronominin temel kavramlarını bilimsel olarak kavrayarak yorumlayabilir.
2 1791268 Müfredat programlarındaki temel astronomi kavramlarının farklı yöntemlerle ifade edebilme ve bunların kıyaslanmasını öğrenir.
3 1791274 Astronomi eğitiminin fen bilimleri müfredat programları içerisindeki önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79908 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 79909 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 79910 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 79911 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 79912 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 79913 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 79914 Alanındaki uzmanlarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 79915 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 79916 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 79917 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 79918 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr