Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Mualla BOLAT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aktan, C.C., 2007. Yüksek öğretimde değişim: global trendler ve yeni paradigmalar. Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar. Yaşar Üniversitesi Yayını, İzmir. Alleman, J.C., Brophy, J., 1991. A cave at: curriculum integration isn't always a good idea. Educational Leadership, October, s: 66. Althusser, L., 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. New Left Boks, London. Aybek, B., 2001. Disiplinlerarası (bütünleştirilmiş) öğretim yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3: 1-7. Aydın, G., Balım, A.G., 2005. Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama: enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2: 145-166. Barab, S.A., Landa, A., 1997. Designing effective interdisciplinary anchors. Educational Leadership, Mart, s: 52-55. Baykal, A., 2004. Program geliştirme yaklaşımlarında alansal bağlam. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, Malatya, Türkiye. Becher, T., 1989. Academic Tribes and Territories. (Editör: M. Keynes), Open University Pres, s: 22. Berger, G., 1970. Introduction. OECD-CERI Interdisciplinarity – Problems of Teaching and Research in Universities. Nice: CERI/French Ministry of Education, September. Bloom, A., 1987. The Closing of the American Mind, Simon and Schuster, New York. Brandt, R., 1991. On interdisciplinary curriculum: A conversation with Heidi Hayes Jacobs. Educational Leadership, 49 (21):1-8. Chrysostomou, S., 2004. Interdisciplinary approaches in the new curriculum in Greece: a focus on music education. Arts Education Policy Review, 105 (5): 23-29. Cluck, N.A., 1980. Reflections in the interdisciplinary apporach to the humanities. Liberal Education, 66 (1): 67-77. Cone, T.P., Werner, P., Cone, S.L., Woods, A.M., 1998. Interdisciplinary Teaching - Through Physical Education. Champaign, Human Kinetics, Illinois. Dobbs, S.M., 1998. Learning in and Through Art. The Getty Education Institute for the Arts. s: 109-112, Los Angeles. Duman, B., Aybek, B., 2003. Süreç-temelli ve disiplinlerarası öğretim yaklaşımları. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 11. Ellis, A., Fouts, J., 2001. Interdisciplinary curriculum: The research base. Music Educators Journal, 87: 22–26. Erickson, H.L., 1995. Stirring the head, heart, and soul. Redefining Curriculum and Instruction. Corwin Press, Inc, California. Flinterman, J.F., Teclemariam-Mesbah, R., Broerse, J.E.W., Bunders, J.F.G. 2001. Transdisciplinarity: The new challenge for biomedical research. Bulletin of Science, Technology & Society 2: 253-266. Fogarty, R., 1991. Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership, 49(2): 61–65. Gür, T., 2003. Eğitimin geleceği, üniversitelerin ve eğitimin değişen paradigması. Araştırma ve Eğitimde Disiplinlerarasılık. (Editör: O.N. Babüroğlu). Sabancı Üniversitesi Yayını, İstanbul.

Dersin İçeriği

Disiplin, tanımı, disipliner yaklaşım , disiplinler arası yaklaşım nedir? , disiplinlerarası yaklaşımın tarih ve felsefesi, disipliner ve disiplinlerarası yaklaşımın karşılaştırılması, disiplinlerarası yaklaşımın amacı, yararları, sınırlıkları, tasarlanması, disiplinlerarası oluşumlar, disiplinler arası yaklaşımın kullanım alanları, disiplinlerarası yaklaşımla fen eğitimi ,Disiplinler arası yaklaşıma uygun fen eğtimi programlarının düzenlenmesinin gerekliliği.

Dersin Amacı

İlköğretim okullarında görev yapan fen ve teknoloji öğretmenlerinin, herhangi bir fen kavramını verirken, bu kavramın fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili bölümlerini bir bütünlük içinde vermeleri gerektiğinin farkına vardırmak Ayrıca 1. Fen; fiziksel, kimyasal ve biyolojik kavramları içermektedir. Bu kavramlar arasında ilişki kurmak için bütünleştirme gereklidir. Anlamlı öğrenme için bunun şart olduğunun. 2. Bütünleştirilmiş öğretim, fen bilimlerindeki olayları bir bütün içinde açıklamayı kolaylaştırdığını. 3. Bütünleştirilmiş öğretim, öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini farkına vardırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Disipliner Yaklaşım, Tanımı, Özellikleri giriş.docx
1.hafta.docx
2 Disiplinlerarası (Interdisciplinary) Yaklaşım, Disiplinlerarası (Interdisciplinary) Yaklaşım Nedir? Disiplinlerarası (Interdisciplinary) Yaklaşım Ne Değildir 2.hafta.docx
3 Disiplinlerarası Yaklaşımın Tarihi ve Felsefesi 3.hafta.docx
4 Disiplinlerarası Yaklaşımın Özellikleri 4. hafta.docx
5 Disipliner ve Disiplinlerarası Yaklaşımların Karşılaştırılması Neden Disiplinlerarası Yaklaşım Tercih Edilmelidir? 5.hafta.docx
6 Disiplinlerarası Yaklaşımın Amaçları
7 Disiplinlerarası Yaklaşımın Özellikleri
8 Disiplinlerarası Yaklaşımın Yararları
9 Ara sınav
10 Disiplinlerarası Yaklaşımın Sınırlılıkları
11 Disiplinlerarası Yaklaşımın Tasarlanması
12 Disiplinler Arası Program
13 Disiplinler arası Yaklaşım Modelleri
14 Disiplinlerarası Yaklaşımın Kullanım Alanları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35
54 Ev Ödevi 8 5 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1770070 herhangi bir fen kavramını verirken, bu kavramın fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili bölümlerini bir bütünlük içinde vermeleri gerektiğinin farkına vardırmak
2 1770071 Bütünleştirilmiş öğretim, öğrenmeyi olumlu yönde etkilediğini farkına vardırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79908 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 79909 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 79910 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 79911 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 79912 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 79913 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 79914 Alanındaki uzmanlarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 79915 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 79916 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 79917 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 79918 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr