Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etütler: Kreutzer 42 Studies, Dont 24 Etüdes and Caprices, Fiorillo 36 Etüdes, P.Rode: Caprice, Gavinies 24 Etüdes, C.Flesh Scala System, Sevcik 8-9-10, Eserler: Veracini Sonat in E minör, Nardini Sonata in D Majör,Viotti Concerto No:23 in G Majör, Accolay Concerto No:1 in A minör, Schubert 3 Sonatinas, Bruch g minör Concerto. Sarasate Spanish Dances. Y.Tura Keman Konçertosu, U.C.Erkin Keman Konçertosu, N. Levent Keman Konçertosu.

Dersin İçeriği

Sekiz yarıyıllık bireysel çalgı eğitimi keman öğretimi üzerine; aşamalı olarak ileri düzeydeki teknik ve etütler, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan nitelikli örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme-öğretme ilke ve teknikleri.

Dersin Amacı

İleri düzeydeki tekniklere ilişkin evrensel nitelikteki eserleri çalabilme. Repertuar düzeyini yükseltebilme, müzikal yorum yapabilme, farklı dönemlerden müzik öğelerini çalgısı ile seslendirebilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem plan ve programının hazırlanması, teknik çalışmaların belirlenmesi
2 Saltato yay tekniği ile ilgili dizi ve etüt çalışmasının yapılması
3 Saltato yay tekniği ile ilgili dizi ve etütlerin pekiştirilmesi
4 Saltato yay tekniği bulunan eserlerin yorumlanması
5 Saltato yay tekniği bulunan eserlerin pekiştirilmesi
6 Dört oktav dizi çalışmalarının yapılması
7 Dört oktav dizide çeşitli yay tekniklerinin kullanılması
8 Sınav programının seçilmesi ve hazırlanması
9 Sınav hazırlığının yapılması
10 Ara sınav.
11 Çeşitli dönemlerden bestecilerin eserlerinin incelenmesi, yay tekniklerinin belirlenmesi
12 Eşlikli eser çalışmasının yapılması
13 Eşlikli eser çalışmasının yapılması
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562571 İleri düzey sağ ve sol el tekniklerini uygulayabilir.
2 1562572 Klasik,romantik ve çağdaş dönem evrensel ve ulusal eserleri yorumlayabilir.
3 1562570 Dinlediği keman eserlerinin teknik özelliklerini değerlendirebilir.
4 1562569 Eserlerdeki dinamik öğeleri yorumlayabilir.
5 1562568 Eşlikli performans gösterebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79604 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir
2 79605 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 79606 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
4 79607 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 79608 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 79609 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 79610 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar
8 79611 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 79612 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 79613 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 79614 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 79615 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 79616 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 1
2 5 1
3 5 1
4 5 1
5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr