Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Versatility Of The Pinwheel Flap To Reconstruct Circular Defects İn The Temporal And Scalp Region

Yazar Adı :

 Şimşek T, Eroğlu L

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Plastic And Reconstructive Surgery And Hand Surgery

Özgün Makale

 


2013

Makale Adı :

 Auricle Reconstruction With A Radial Forearm Flap Prelaminated With Porous Polyethylene Medpor İmplant

Yazar Adı :

 Simsek Tekin, Eroglu Lutfi

Dergi Adı :

 Microsurgery

Özgün Makale

 


2012, 11

Makale Adı :

 Reconstruction Of Hand İnjuries With Multiple Metacarpal Defects Using Free Fibular Osteoseptocutaneous Flap

Yazar Adı :

 Simsek Tekin, Engin M. Sinan, Demir Ahmet, Tayfur Volkan, Eroglu Lutfi

Dergi Adı :

 Microsurgery

Özgün Makale

 


2012, 10

Makale Adı :

 The Y V I Principle For Salvaging Distal Digit Replantation

Yazar Adı :

 Simsek Tekin, Aksakal İbrahim, Eroglu Lutfi

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2011, 6

Makale Adı :

 Giant Fibrolipoma With Osseous Metaplasia On The Thigh

Yazar Adı :

 Simsek Tekin, Sonmez Ayhan, Aydogdu I. Oguzhan, Eroglu Lutfi, Karagoz Filiz

Dergi Adı :

 Journal Of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery

Özgün Makale

 


2011, 5

Makale Adı :

 Finger Pulp Reconstruction With Free Dorsoulnar Artery Perforator Duap Flap

Yazar Adı :

 Simsek Tekin, Engin M., Aslan Ozan, Neimetzade Tale, Eroglu Lutfi

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 Effect Of Short Term Use Of Oral Smokeless Tobacco On Random Pattern Skin Flap Survival İn Rats

Yazar Adı :

 Eroğlu Lutfi, Orak İbrahim, Turhan Haktanır Nurten

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Plastic And Reconstructive Surgery And Hand Surgery

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Estimation Of Breast Prosthesis Volume By The Cavalieri Principle Using Magnetic Resonance Images

Yazar Adı :

 Akbas Hayati, Sahin Bunyamin, Eroglu Lutfi, Odaci Ersan, Bilgic Sait, Kaplan Suleyman, Uzun Ahmet, Ergur Hayati, Bek Yuksel

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2004, 10

Makale Adı :

 A Paınful Neuroma In The Nose Followıng Aesthetıc Rhınoplasty

Yazar Adı :

 Akba?? Hayati, G??neren Ethem, Ero??lu L??tfi, Uysal O. Ata, Akpolat ??lkser

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Use Of Longitudinal İnvaginating Matrix Sutures İn Microarterial Sleeve Anastomoses

Yazar Adı :

 Güneren Ethem, Odacı Ersan, Yıldız Levent, Akbaş Hayati, Eroğlu Lütfi, Kaplan Süleyman

Dergi Adı :

 Scandinavian Journal Of Plastic And Reconstructive Surgery And Hand Surgery

Özgün Makale

 


2004, 1

Makale Adı :

 Natural Looking Umbilicus As An Important Part Of Abdominoplasty

Yazar Adı :

 Akbas Hayati, G�Neren Ethem, Eroglu L�Tfi, Uysal Ata O.

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2003, 4

Makale Adı :

 Proboscis Lateralis Report Of Two Cases

Yazar Adı :

 Eroğlu Lütfi, Uysal Osman Ata

Dergi Adı :

 British Journal Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2003, 10

Makale Adı :

 The Use Of Sterılızed Femınıne Hygıene Sanıtary Napkıns For Dressıng Of Skın Grafted And Donor Areas

Yazar Adı :

 Demir Ahmet, Ero??lu Lutfi

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Using Human Hair As Suture Material İn Microsurgical Practice

Yazar Adı :

 Eroğlu Lütfi, Güneren Ethem, Akbaş Hayati, Demir Ahmet, Uysal Ata

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2003, 1

Makale Adı :

 Unilateral Osteotomies For Externally Deviated Noses

Yazar Adı :

 Akbas Hayati, Keskin Mustafa, G�Neren Ethem, Eroglu L�Tfi, Demir Ahmet, Uysal Ata O.

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2002, 11

Makale Adı :

 An Unexpected Complıcatıon After Rhınoplasty Pneumothorax

Yazar Adı :

 Eroglu Lutfi, Akbas Hayati, Guneren Ethem, Demir Ahmet, Baris Sibel, Demircan Sedat

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2002, 1

Makale Adı :

 Measurıng Of Volumes Of Cavıtary Bone Defects

Yazar Adı :

 Tomak Ylmaz, Eroglu Lutfi, Dabak Nevzat, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2002, 1

Makale Adı :

 Is Rational Flap Selection And Good Surgical Technique Sufficient For Treating Pressure Ulcers The Importance Of Psychology A Prospective Clinical Study

Yazar Adı :

 Akbas Hayati, Arik Ali Cezmi, Eroglu Lutfi, Uysal Ata

Dergi Adı :

 Annals Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2002, 1

Makale Adı :

 The Use Of Hair Curlers For Binding The Hairs İn Scalp Operations

Yazar Adı :

 Eroğlu Lütfi, Şimşek Tekin, Uysal O.ata

Dergi Adı :

 British Journal Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2001, 6

Makale Adı :

 Can A Tick Mimic A Pigmented Skin Lesion Or Melanoma

Yazar Adı :

 Akbas Hayati, Hokelek Murat, Guneren Ethem, Eroglu Lutfi, Demir Ahmet, Eroglu Cafer, Uysal O. Ata

Dergi Adı :

 Annals Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2001, 1

Makale Adı :

 Facial İmpaling On A Scythe

Yazar Adı :

 Güneren Ethem, Birinci Hakki, Uysal Osman Ata, Erolu Lütfi, Geary Philip Michael

Dergi Adı :

 British Journal Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2000, 4

Makale Adı :

 The Extended V Y Flap For Coverage Of A Mid Plantar Defect

Yazar Adı :

 Erolu Lütfi, Güneren Ethem, Keskin Mustafa, Uysal Osman Ata, Tomak Ydmaz

Dergi Adı :

 British Journal Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2000, 12

Makale Adı :

 Desmoid Tumor Of The Hand

Yazar Adı :

 Karacaoğlan Naci, Akbas Hayati, Eroğlu Lütfü, Kandemir Bedri

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2000, 1

Makale Adı :

 A New Prıncıple For Unılateral Complete Cleft Lıp Repaır The Lateral Columellar Flap Method

Yazar Adı :

 Uysal O. Ata, Güneren Ethem, Eroğlu Lutfi

Dergi Adı :

 Plastic & Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


1999, 1

Makale Adı :

 Hemangioma Of The Nasal Bones

Yazar Adı :

 Karacao??lan Naci, Akbas Hayati, Eroglu L??tf??, Turan Nurten, Demir Ahmet, Yavuz Inci

Dergi Adı :

 Annals Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


1997, 1

Makale Adı :

 Using Surgical Drapes To Prevent Airflow To Closed Suction Drains

Yazar Adı :

 Eroglu L , Keskin M , Akbas H , Guneren E , Demir A

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Urinary İncontinence Was İmproved After Abdominoplasty Using A Very Lowincision

Yazar Adı :

 Guneren E , Eroglu L , Kocak I , Uysal Oa

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 The Use Of Tissue Expander Base As An İnternal Nasal Splint

Yazar Adı :

 Eroglu L , Guneren E , Akbas H , Demir A , Karacalar A

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Tie Over Dressing Using A Buckle

Yazar Adı :

 Eroglu L , Keskin M , Guneren E , Uysal Oa

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 An Easy And Effective Method For Preparing Meshed Sein Grafts

Yazar Adı :

 Eroglu L , Uysal Oa

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Using Surgical Drapes To Prevent Airflow To Closed Suction Drains

Yazar Adı :

 Eroglu L , Keskin M , Akbas H , Guneren E , Demir A

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Proboscis Lateralis Report Of Two Cases

Yazar Adı :

 Eroglu L

Dergi Adı :

 Brıtısh Journal Of Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 The Further Uses Of The Surgical Glove

Yazar Adı :

 Eroglu L , Karacaoglan N , Demir A

Dergi Adı :

 Brıtısh Journal Of Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 A Practical Method Of Sterile Draping

Yazar Adı :

 Eroglu L , Karacaoglan N , Akbas H

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 A Practical Method Of Experimental Tissue Expansion

Yazar Adı :

 Eroglu L , Karacaoglan N , Uysal A , Kobak O

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Securing Skin Grafts Using A Surgical Glove

Yazar Adı :

 Eroglu L , Akbas H , Guneren E , Demir A , Uysal A

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 A Simple Device To Support Eyeglasses After Rhinoplasty

Yazar Adı :

 Guneren E , Akbas H , Eroglu L , Demir A

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Proboscis Lateralis Report Of Two Cases

Yazar Adı :

 Eroglu L

Dergi Adı :

 Brıtısh Journal Of Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Chin Augmentation Using Diced Cartilage

Yazar Adı :

 Karacaoglan N , Akbas H , Eroglu L , Incesu L

Dergi Adı :

 European Journal Of Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Intramuscular Vascular Malformation Of The İnfrazygomatic And Temporalfossa

Yazar Adı :

 Karacaoglan N , Akbas H , Eroglu L , Turan N , Demir A , Yavuz I

Dergi Adı :

 European Journal Of Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 Chin Augmentation Using Diced Cartilage

Yazar Adı :

 Karacaoglan N , Akbas H , Eroglu L , Incesu L

Dergi Adı :

 European Journal Of Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 A Practical Method To Cover The Genital Area İn Medical Photography

Yazar Adı :

 Eroglu L , Guneren E , Akbas H , Demir A , Cepni H , Uysal A

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Makale Adı :

 A Practical Method Of Experimental Tissue Expansion

Yazar Adı :

 Eroglu L , Karacaoglan N , Uysal A , Kobak O

Dergi Adı :

 Plastıc And Reconstructıve Surgery

Özgün Makale

 

1900

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 3.ödülü

1998

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

1998

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Sıçan karotis kommunis arterinde devamlı horizontal matsis sütür ile uç uca anastomoz : Deneysel çalışma

Yazar :

 Tekin ŞİMŞEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı


2004

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Birbiriden farklı mekanizmalarla arter,prekapiller, ven düzeyinde etki eden medikal ajaların perforatör flep yaşayabilirliğine etkisinin araştrıması (deneysel çalışma)

Yazar :

 Fatih SÖYLEMEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı


2010

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Yanıkta stromal vasküler fraksiyonunun yara iyileşmesi üzerine etkisinin mezenkimal kök hücre ile karşılaştırılması

Yazar :

 Ozan ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı


2011

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Plastik Cerrahiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:01:21

 

2014-02-26 15:01:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Plastik Cerrahiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:01:21

 

2014-02-26 15:01:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Plastik Cerrahiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:01:21

 

2014-02-26 15:01:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Plastik Cerrahiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:01:21

 

2014-02-26 15:01:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Plastik Cerrahiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:01:21

 

2014-02-26 15:01:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Plastik Cerrahiye Giriş

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:01:21

 

2014-02-26 15:01:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Doğumsal Anomaliler

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:00:06

 

2014-02-26 15:00:06

 

2013-2014

Ders Adı :

 Doğumsal Anomaliler

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:00:06

 

2014-02-26 15:00:06

 

2011-2012

Ders Adı :

 Doğumsal Anomaliler

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:00:06

 

2014-02-26 15:00:06

 

2009-2010

Ders Adı :

 Doğumsal Anomaliler

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:00:06

 

2014-02-26 15:00:06

 

2005-2006

Ders Adı :

 Doğumsal Anomaliler

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:00:06

 

2014-02-26 15:00:06

 

2007-2008

Ders Adı :

 Doğumsal Anomaliler

Lisans

 

Akademik yıl: 2003-2004

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:00:06

 

2014-02-26 15:00:06

 

2003-2004

Ders Adı :

 Doğumsal Anomaliler

Lisans

 

Akademik yıl: 2001-2002

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-26 15:00:06

 

2014-02-26 15:00:06

 

2001-2002

2019
 • 2014

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2008
  - 2011

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2008
  - 2010

  Başhekim Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

 • 2000
  - 2001

  İsveç Sahlgrenska Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Gözlemci

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr