İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: macengiz@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-1271-2588
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı İstatistik
Anahtar Kelimeler Uygulamalı İstatistik
İstatistiksel Analiz
Biyoistatistik
Öğrenim Bilgileri
Doktora University Of Salford
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014 -
Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2014
Yardımcı Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2007
Araştırma Görevlisi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990 - 1999
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Investigating Different Priors İn Bayesian Continual Reassessment Method

Yazar Adı :

 Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Kuwait Journal Of Scinece

Özgün Makale

 


2020, 1

Makale Adı :

 Modeling Dependency Between İndustry Production And Energy Market Via Stochastic Copula Approach

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Communications İn Statistics - Simulation And Computation

Özgün Makale

 


2020

Makale Adı :

 Dependency Between Exchange Rate And Gold Price Via Copula-Dcc-Garch Approach

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 International Journal For Scientific Research And Development

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 The Use Of Several İnformation Criteria For Logistic Regression Model To İnvestigate The Effects Of Diabetic Drugs On Hba1C Levels

Yazar Adı :

 Murat Naci, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Önger Mehmet Emin

Dergi Adı :

 Bıomedıcal Research-Indıa

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Variable Selection İn Linear Regression Analysis With Alternative Bayesian İnformation Criteria Using Differential Evaluation Algorithm

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Gümüştekin Serpil, Murat Naci, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Communications İn Statistics - Simulation And Computation

Özgün Makale

 


2018, 6

Makale Adı :

 Particle Swarm Optimization-Based Variable Selection İn Poisson Regression Analysis Via İnformation Complexity-Type Criteria

Yazar Adı :

 Koç Haydar, Dünder Emre, Aydın Serpil, Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Communications İn Statistics - Theory And Methods

Özgün Makale

 


2018, 2

Makale Adı :

 Energy Performance Evaluation Of Oecd Countries Using Bayesian Stochastic Frontier Analysis And Bayesian Network Classifiers

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali, Dünder Emre, Şenel Talat

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Statistics

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Variable Selection İn Gamma Regression Models Via Artificial Bee Colony Algorithm

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Gümüştekin Serpil, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Statistics

Özgün Makale

 


2018, 11

Makale Adı :

 Energy Performance Evaluation Of Oecd Countries Using Bayesian Stochastic Frontier Analysis And Bayesian Network Classifiers

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali, Dünder Emre, Şenel Talat

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Statistics

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Determining Of Dependency Between Exchange Rates Through Copula – Garch Model

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Epra International Journal Of Research Development (Ijrd)

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Bayesci Genelleştirilmiş Lineer Karma Modellerde Önsel Seçimleri Ve Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Öztürk Zeynep, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Süleyman Demirel Üniversitesifen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Subset Selection İn Quantile Regression Analysisvia Alternative Bayesian İnformation Criteria Andheuristic Optimization

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Aydın Serpil, Murat Naci, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Communications İn Statistics - Theory And Methods

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Using İnformative Priors For Handling Missing Data Problem İn Cox Regression

Yazar Adı :

 Alkan Nesrin, Terzi Yüksel, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Communications İn Statistics - Simulation And Computation

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Comparisons Of Markov Chain Monte Carlo Convergencediagnostic Tests For Bayesian Logistic Random Effect Models

Yazar Adı :

 Öztürk Zeynep, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 International Journal Ofresearch İn Medical And Health Science

Özgün Makale

 

2016, 9

Makale Adı :

 A Bibliometric Analysis Of Socio Economic Academic Development And Publication Productivity Of Turkish World During 1992 2014

Yazar Adı :

 Demir Emre, Cengiz Mehmet Ali, Şenel Engin

Dergi Adı :

 Hitit University Journal Of Social Sciences İnstitute

Özgün Makale

 

2016, 6

Makale Adı :

 Data Envelopment Analysıs Wıth Mıssıng Data An Expectatıon Maxımızatıon Approach

Yazar Adı :

 Şenel Talat, Terzi Yüksel, Gümüştekin Serpil, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Ponte International Scientific Researchs Journal

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Evaluating Value At Risk İn Bıst Using Copula Approach

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 International Journal Of Sciences : Basic And Applied Research

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Subset Selection İn Quantile Regression Analysis Via Alternative Bayesian İnformation Criteria And Heuristic Optimization

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Gümüştekin Serpil, Murat Naci, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Communications İn Statistics - Theory And Methods

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Variable Selection İn Gamma Regression Models Via Artificial Bee Colony Algorithm

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Aydın Serpil, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Applied Statistics

Özgün Makale

 


2016, 11

Makale Adı :

 Using Informative Priors For Handling Missing Data Problem İn Cox Regression

Yazar Adı :

 Alkan Nesrin, Terzi Yüksel, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Communications İn Statistics - Simulation And Computation

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 Graphical Modeling For İtem Difficulty İn Medical Faculty Exams

Yazar Adı :

 Tomak Leman, Bek Yüksel, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 A Bayesian Approach For Evaluation Of Determinants Of Health System Efficiency Using Stochastic Frontier Analysis And Beta Regression

Yazar Adı :

 Şenel Talat, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Computational And Mathematical Methods İn Medicine

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri İle Kişilerrası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Teke Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Examining The Affects Of Scoring Metrics On Bayesian Networks Structure Learning

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Gümüştekin Serpil

Dergi Adı :

 Iaaoj Scientific Science

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Evaluation Of Determinants Of Employment Efficiency Using Stochastic Frontier Analysis And Beta Regression

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Gümüştekin Serpil, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Math. Comput.sci

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Item Analysis And Evaluation İn The Examinations İn The Faculty Of Medicine At Ondokuz Mayis University

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Use Of İtem Response Theory On University Entrance Plot Exam For Evaluating The Students Ability

Yazar Adı :

 Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali, Koç Haydar

Dergi Adı :

 Iaaoj Scientific Science

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Self Reported Physical Activity Level Among Health Care Professionals İn South West Nigeria

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Kişilerarası İlişki Tarzları Ve İletişim Beceri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Teke Dergisi

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 A Bayesian Aproach For Zero İnflated Count Data İn Psychological Research

Yazar Adı :

 Murat Naci, Cengiz Mehmet Ali, Koç Bozkurt

Dergi Adı :

 Journal Of Advanced Scientific Research

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Investigation Of The İmpacts Of Constraint Based Algorithms To The Quality Of Bayesian Network Structure İn Hybrid Algorithms For Medical Studies

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Koç Haydar

Dergi Adı :

 Journal Of Advanced Scientific Research

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 A Comparative Study On Bayesian Optimization Algorithm For Nutrition Problem

Yazar Adı :

 Gümüştekin Serpil, Şenel Talat, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Food And Nutrition Research

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Doğrusal Regresyonda Markov Zinciri Monte Carlo Yakınsama Kriterlerinin Karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Iaaoj Scientific Science

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Bayesian Hierarchical Modelling For Categorical Longitudinal Data From Sedation Measurements

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Computational And Mathematical Methods İn Medicine

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Aşırı Yayılımlı Veriler İçin Genelleştirilmiş Poisson Karma Modellerin Hava Kirliliği Üzerine Bir Uygulama

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Iaaoj Scientific Science

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Bayesci Ağlarda Risk Analizi Bankacilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Koç Haydar, Savaş Nurettin

Dergi Adı :

 Erzincan Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 A Bayesian Approach For İtem Response Theory İn Assessing The Progress Test İn Medical Students

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 International Journal Of Research In Medical And Health Sciences

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Convergence Diagnostics İn Mcmc For Zero İnflated Poisson Models For Air Pollution Data

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Advanced Scientific Research

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Comparison Of Missing Data Analysis Methods İn Cox Proportional Hazard Models

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi,

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastaliklarin Modellenmesi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Giresun Ünv. Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 A Bayesian Zero Inflated Model For Modelling The Effect Of Air Pollutants On Hospital Admissions And Symptoms For Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 International Journal Of Statistics

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Zero Inflated Regression Models For Modeling The Effect Of Air Pollutants On Hospital Admissions

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Pol. J. Environ. Stud.

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 A Bayesian Computation For The Prediction Of Football Match Results Using Artificial Neural Network

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Int. Journal Of Scientific Knowledge

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Comparing Models Of The Effect Of Air Pollutants On Hospital Admissions And Symptoms For Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali, Terzi Yüksel

Dergi Adı :

 Central European Journal Of Public

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Genelleştirilmiş Lineer Karma Modellerde Tahmin Yöntemlerinin Uygulamali Karşilaştirilmasi

Yazar Adı :

 Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Karaelmeas Fen Ve Mühendislik Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Bayesian Method Of Moments For Modelling Repeated Sedation Measurements

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Advanced Scientific Research

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Lojistik Regresyonda Parametre Tahmininde Bayesci Bir Yaklaşim

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Akü.fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Kanser Ölüm Hizinin Haritalandirilmasi Türkiye İçin Kesitsel Bir Çalişma Örneği

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Comparing Different Sedation Medications Using Generalized Estimating Equations Approach

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali, Şenel Talat, Terzi Yüksel, Murat Naci, Savaş Nurettin

Dergi Adı :

 Journal Of Pharmacy And Pharmacology

Özgün Makale

 

2010, 9

Makale Adı :

 Using Of Generalized Additive Model For Model Selection İn Multiple Poisson Regression For Air Pollution Data

Yazar Adı :

 Terzi Yüksel, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Scientific Research And Essays

Özgün Makale

 

2009, 4

Makale Adı :

 An Application Of Multinomial Response Models Using Bayesian Approach

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Journal Of Statistics And Management Systems

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Çoklu Doğrusal Regresyonda Model Seçiminde Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin Kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Erzincan Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Youth S Perception Of Problem Trabzon Case

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Genelleştirilmiş Toplamsal Modellerin Kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Erzincan Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 An Application Of Latent Root Regression Models To Real Data Set

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 E-Journal Of New World Sciences Academy

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Lojistik Regresyonda Bayesci Model Ortalamasi Yaklaşimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Grup Ardişik Test Yöntemleri İle Sağkalim Analizinde Örneklem Hacminin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Akü Fen Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Bayesci Hipotez Testleri Ve Bayes Faktörü

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 E-Journal Of New World Sciences Academy

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Application Of Group Sequential Test Methods İn Survival Analysis And Power Analysis Of Spending Function

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 3

Makale Adı :

 Sağdan Sansürlü İki Sağkalim Dağiliminin Karşilaştirilmasinda Kullanilan Parametrik Olmayan Yöntemlerin Gerçek Verilere Uygulamasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 İstatistik Araştirma Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Bayesian İnference Of Bivariate Generalized Linear Model İn Diagnosing Renal Arterial Obstruction

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 The Statistical Methodology

Özgün Makale

 

2005, 1

Makale Adı :

 Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognostik Faktörlerin Sağkalima Etkisi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Otoregresif Modellerin Bayes Analizinin Hava Kirliliği Verilerine Uygulanmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Die Araştirma Dergisi

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 An Application On Bayesian İnference Of Log Linear Models For Contingency Tables

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Int. Journal Of Applied Mathematics

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 An Application On Bayesian İnference Of Log Linear Models For Contingency Tables

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Int. Journal Of Applied Mathematics

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Cox Regresyon Modelinde Oransal Hazard Varsayiminin Artiklarla İncelenmesi Ve Akciğer Kanseri Hastalari Üzerinde Uygulamasi

Yazar Adı :

 Terzi Yüksel, Sarı Münevvere, Öğütlü Ahmet Sabri, Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri J. Med.sci.

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Accurate Binary Decisions For Assessing Coronary Artery Disease

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 J. Modern Apl. Statistical Methods

Özgün Makale

 

2004, 5

Makale Adı :

 Sağdan Sansürlü Veriler İçin Parametrik Regresyon Modeli Ve Kemik İliği Naklinde Kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Die Araştirma Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Damar Tikanikliği Tespitinde Bayesci Bir Yaklaşim

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Omü Tip Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Mixed Multivariate Generalized Linear Models For Assessing Lower Limb Arterial Stenoses

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali, Percy Davıd

Dergi Adı :

 Statistics İn Medicine

Özgün Makale

 

2001, 7

Makale Adı :

 Bayesian İnference Of Binary Logistic Regression Model For Assessing Erythrocyte Sedimentation Rate

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 P.journal Of Biological Sciences

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Otoregresif Dinamik Regresyon Modelleriyle Elektrik Tüketimi Tahmini

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayis Üniversitesi, Fen Dergisi

Özgün Makale

 

1994

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Evaluation of Determinants of Health System Efficiency for OECD Countries Using Bayesian Stochastic Frontier Analysis and Bayesian Beta Regression

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali, Dünder Emre, Terzi Erol

Etkinlik Adı :

 13th International Conference on data Envelopment Analysis (DEA2015)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 A Comparison Of Some Meta Heuristics Optimization Methods For Parameter Estimation in Logit Model With An Application To Vitiligo Disease Risk Factor

Yazar Adı :

 Demir Emre, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 03

Bildiri Adı :

 Mars Touch upon Multiple Regression Model

Yazar Adı :

 Sabancı Dilek, Cengiz Mehmet Ali, Bek Yüksel

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 A Variable Selection Approach in Poisson Regression Analysis Using Information Complexity Type Criteria

Yazar Adı :

 Koç Haydar, Dünder Emre, Aydın Serpil, Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 A Variable Selection Approach in Poisson Regression Analysis Using Information Complexity Type Criteria

Yazar Adı :

 Koç Haydar, Dünder Emre, Aydın Serpil, Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Implementing The Structural Equation Modeling for Brand Value Evaluation

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Murat Naci, Gümüştekin Serpil

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalConference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Implementing The Structural Equation Modeling for Brand Value Evaluation

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Murat Naci, Gümüştekin Serpil

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalConference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Implementing The Structural Equation Modeling for Brand Value Evaluation

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Murat Naci, Gümüştekin Serpil

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalConference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Implementing The Structural Equation Modeling for Brand Value Evaluation

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Murat Naci, Gümüştekin Serpil

Etkinlik Adı :

 2nd InternationalConference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 04

Bildiri Adı :

 Determining factors that affects housing prices in Turkey by Bayesian network

Yazar Adı :

 Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali, Koç Haydar, Ulaş Efehan

Etkinlik Adı :

 Applied Statistics 2015 conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 03

Bildiri Adı :

 Determination of the profile of social media usage habits by the Latent Class Analysis

Yazar Adı :

 Koç Haydar, Cengiz Mehmet Ali, Koç Tuba, Ulaş Efehan

Etkinlik Adı :

 Applied Statistics 2015 conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 03

Bildiri Adı :

 Combining Different Efficiency Scores with the Copula

Yazar Adı :

 Pala Mervenur, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Analyzing the Gender And Physical Characteristics Effects on Weight By Using Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS)

Yazar Adı :

 Bekar Adıgüzel Meryem, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Lasso Feature Selection in Multivariate Bernoulli Logistic Models

Yazar Adı :

 Yaman Aslı, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Investigation of Factors Affecting Health System Effectiveness In OECD Countries By Path Analysis

Yazar Adı :

 Turan Selin Ceren, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 MARS TOUCH UPON MULTİPLE REGRESSİON MODEL

Yazar Adı :

 Sabancı Dilek, Cengiz Mehmet Ali, Bek Yüksel

Etkinlik Adı :

 COSTAS 2017 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2017, 11

Bildiri Adı :

 Investigation of Factors Affecting Health System Effectiveness In OECD Countries By Path Analysis

Yazar Adı :

 Turan Selin Ceren, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences COSTAS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 11

Bildiri Adı :

 Kapula Yaklaşımı İle Portföy Risk Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Döviz Kuru Getirilerinin ARIMA-GARCH Yaklaşımı ile Modellenmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİKSEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Kapula Yaklaşımı İle Portföy Risk Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Döviz Kuru Getirilerinin ARIMA-GARCH Yaklaşımı ile Modellenmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİKSEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2018, 12

Bildiri Adı :

 Noise Detection in Imbalanced Classes Using Adaptive Boosting

Yazar Adı :

 Sağlam Fatih, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2019, 11

Bildiri Adı :

 A Bayesian Lasso approach for modelling diabetic disease

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Bek Yüksel

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Determination of causality in structural eqauation modeling with Bayesian network analysis

Yazar Adı :

 Murat Naci, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 A comparison on feature selection in Generalized linear mixed model in using Lasso approach

Yazar Adı :

 Öztürk Zeynep, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Feature selection approach for zero inflated regression models using Artificial Bee Colony algorithm

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Bek Yüksel

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Societ

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 A Bayesian approach for continual reassessment method for Phase I clinical tria

Yazar Adı :

 Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali, Koç Haydar, Bek Yüksel

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Detection the factors effecting diabet patients hba1c measurements using ordinal logistic regression and genetic algorithm

Yazar Adı :

 Demir Emre, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Bayesian model averaging approach for estimating determinants of health system bayesian efficiency across oecd countrie

Yazar Adı :

 Erdoğdu Hamza, Terzi Yüksel, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Evaluation of determinants of health system efficiency for oecd countries using bayesian stochastic frontier analysis and bayesian network

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali, Dünder Emre, Terzi Erol

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Comparisons on convergence diagnostic tests for bayesian logistic random effect model

Yazar Adı :

 Öztürk Zeynep, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Assessing The Health System Efficiencies of European Countries via Several Efficiency Techniques

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Aydın Serpil

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Assessing The Health System Efficiencies of European Countries via Several Efficiency Techniques

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali, Aydın Serpil

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Second Stage Stochastic Frontier Analysis Using Heuristic Algorithm Methods for Estimation of Health System Efficiency for OECD Countries

Yazar Adı :

 Turan Selin Ceren, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 15th International Conference on Data Envelopment Analysis

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 An Introduction to Bayesian Stochastic Frontier Analysis

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, ANTALYA, TURKEY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 06

Bildiri Adı :

 A Second Stage Approach in Efficiency Analysis via Multivariate Adaptive Regresion Splines

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Aydın Serpil, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 15th International Conference on Data Envelopment Analysis

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 A Second Stage Approach in Efficiency Analysis via Multivariate Adaptive Regresion Splines

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Aydın Serpil, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 15th International Conference on Data Envelopment Analysis

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 07

Bildiri Adı :

 Türk Dünyasının 1992 2014 sürecindeki Sosyo Ekonomik Akademik Gelişmişlikleri ve Yayın Verimlilikleri üzerine Bibliyometrik Analiz

Yazar Adı :

 Demir Emre, Cengiz Mehmet Ali, Şenel Engin

Etkinlik Adı :

 IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 05

Bildiri Adı :

 Finansal Varlıklar Arasındaki Bağımlılık Yapısının Modellenmesinde Kapula Yaklaşımı

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 OECD Ülkelerinde GSYH’yi Etkileyen Faktörlerin Path Analizi Yöntemi İle Modellenmesi

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 18. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 Variable Selection in Count Models with Particle Swarm Optimization

Yazar Adı :

 Koç Haydar, Dünder Emre, Koç Tuba, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Investigating Different Priors in Bayesian Continual Reassessment Method

Yazar Adı :

 Koç Tuba, Koç Haydar, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advamces in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Application of Structural Equation Modelling on the Temperament and Character Inventory with Several Estimation Methods

Yazar Adı :

 Murat Naci, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparing the effects of Standardization methods on Structural Equation Modelling

Yazar Adı :

 Murat Naci, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Forecasting the Turkish Inflation Rate Using Information Criteria

Yazar Adı :

 Murat Naci, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Applied Economics and Finance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparison of MCMC Convergence Diagnostic and Goodness of Fit Index For Diagnostics

Yazar Adı :

 Murat Naci, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Applied Economics and Finance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparative Study of Forecasting Methods for Gross National Products in Turkey

Yazar Adı :

 Gümüştekin Serpil, Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 2nd International Conference on Applied Economics and Finance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Modelling of dependency between industrial production indexes and their fundamentals using stochastic copula approach

Yazar Adı :

 Yıldırım Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 2nd International conference on applied economics and finance

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Integration Theil Sen estimators into Adaptive Lasso in the Presence of Heavy Tailed Error Terms

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Zaman Tolga, Cengiz Mehmet Ali, Alakuş Kamil

Etkinlik Adı :

 International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A new approach in Sparse Principal Component Regression Analysis via Heuristic Optimization and Iformation Complexity Criteria

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Variable Selection for Item Response Models

Yazar Adı :

 Öztürk Zeynep, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparison of Lasso Type Regression Models for Variable Selection

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Examining the Effects of Diabetic Drugs on Hba1c Level via Information Criteria and Particle Swarm Optimization

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Investigation of Principle Component Analysis for Regression Models

Yazar Adı :

 Dünder Emre, Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2016)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Samsun İmalat Sanayi Envanteri

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Samsun Sempozyumu, 2011.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye spor ligi futbol maç sonuçlarinin Bayesci modellenmesi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 7. İstatistik Günleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Değerlendirenin hakemin ikiden fazla olmasi durumunda uyum hesaplanmasi için Bayesci yaklaşim

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Hava kirliliği verileri için Bayesci genelleştirilmiş toplamsal modeller

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tibbi Cihazlar Kalibrasyon Çalişmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 III. Ulusal Tibbi Cihazlar İmalati Sanayi Kongresi-Tiskon, Samsun, 2009.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 SAS ta genelleştirilmiş toplamsal model uygulamalari

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 , Vİ. İstatistik Günleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağkalim analizinde örneklem büyüklüğünün uyarlanabilir tasarimlarla hesaplanmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Vİ. İstatistik Günleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tibbi Cihazlar İmalat sanayi Envanter Çalişmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 , İİ. Ulusal Tibbi Cihazlar İmalati Sanayi Kongresi-Tiskon, Samsun, 2007.

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Medikal çalişmalarda alternatif bir yaklaşim Bayesci istatistik

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 İX Ulusal Biyoistatistik Kongresi,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Grup ardişik test yöntemlerinin sağkalim analizinde uygulamasi ve harcama fonksiyonlarinin güç analizi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 5. İstatistik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Lojistik regresyonda model seçimi için Bayesci model ortalamasi kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 5. İstatistik Günleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağkalim analizinde örneklem hacmi ve güç analizi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 5. İstatistik Günleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Genelleştirilmiş tahmin denklemleri yaklaşiminin medikal araştirmalarda kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Lojistik Regresyonda Bayesci Değişken Seçim Yöntemleri

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 İX Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayimlarinin artiklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastalari üzerinde bir uygulamasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 , Vİİ. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çok değişkenli lojistik regresyon modelleri için Bayesci bir yaklaşimin damar tikanikliği verisine uygulanmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Hacettepe İstatistik Günleri Sempozyumu, 2002.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Karişik bağimli değişken modelleri ve tibbi bir uygulama

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Biyoistatistik Kongresi, 2000.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 İki değişkenli veriler için genelleştirilmiş tahmin denklemleri yaklaşiminin damar tikanikliği tespitinde kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 4. İstatistik Günleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Klinik denemelerde örneklem genişliği tahmini için Win Episcope 2 0 uygulamalari

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 4. İstatistik Günleri Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağkalim modellerinde artiklarin incelenmesi ve akut lösemi verilerinde bir uygulama

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 4. İstatistik Günleri Sempozyumu,

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sağdan sansürlü veriler için parametrik regresyon modeli ve kemik iliği naklinde kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 İstatistik Araştirma Sempozyumu

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çok değişkenli genelleştirilmiş lineer modellerin Bayes analizinin damar tikanikliği tespitinde kullanimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi 13-15 Eylül 2000.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Latent root regresyonunun tarim verisine uygulanmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 DİE Araştirma sempozyumu, 2000.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çok değişkenli genel linear modellerin Bayes tahmini

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 DİE Araştirma Sempozyumu, 2000

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Determining the effect of ocioeconomic characteristics on the net migration rate towards the provinces in Turkey using Bayesian model averaging

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Statistics Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bayesci yapisal eşitlik modellerde farkli tipte ölçeklerin analizi için eşik değer yaklaşimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Statistics Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A new approach for learning structure in hybrid Bayesian networks

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Statistics Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparison of discretization methods for learning Bayesian networks

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Statistics Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 OECD ülkelerinin enerji performanslarinin Bayesci stokastik sinir analizi ile belirlenmesi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Statistics Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Assessing convergence diagnostics in MCMC for Bayesian Cox regression

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Statistics Congress

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Bayesian computation for stochastic frontier analysis

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 11th İnternational Conference on data Envelopment Analysis (DEA2013)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Assessing convergence of MCMC algorithms for stochastic frontier analysis

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 , 11th İnternational Conference on data Envelopment Analysis (DEA2013)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Olasiliksal model yapili hibrit genetik algoritmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 14th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Determining the influence of economic indicators on stock prices using Bayesian model averaging 1

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 4th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bayesci yapisal eşitlik modellerde kesikli verilerin analizi için eşik değer yaklaşimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 14th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bayesci yapisal eşitlik modellerde yakinsama kriterlerinin karşilaştirilmasi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 14th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The implementation of constraint based learning algorithms under different conditional independence tests in Bayesian networks

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 14th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The evaluation of parameter learning algorithms in Bayesian networks

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 14th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Generalized Poisson mixed model for overdispersed count data

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Symposium of Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The score based algorithms for learning structure in Bayesian network

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 , 8th İnternational Symposium of Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Markov Chain Monte Carlo algorithms İn generalized linear mixed models

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Symposium of Statistics,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Joint modeling of binary and count data for survey data

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Symposium of Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparison of classic and Bayesian Cox regression analysis with missing value

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Symposium of Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bayesian optimization algorithm for feeding problem

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Symposium of Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bayesian model comparison of nonlinear structural equation models

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 8th İnternational Symposium of Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Bayesian approach for logistic random effects model

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 3th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-İCEOS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Bayesian approach for zero inflated regression models

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 13th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Comparisons of the structural learning algoritms for Bayesian network on an application

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 13th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Generalized linear additive mixed models GLAMM with a Bayesian approach

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 13th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bayesci yapisal eşitlik modeli üzerine bir uygulama

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 13th İnternational Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-İCEOS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bayesian comparisons for the effect of air pollutants on hospital admissions for chronic obstructive pulmonary disease

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Yeditepe İnternational Research Conference on Bayesian learning

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Madde yanit modeli için bir Bayesci yaklaşim

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 12th İnternational Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Karişik değişkenli iki seviyeli lineer olmayan yapisal eşitlik modellerine Bayesci bir yaklaşim

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 12th İnternational Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Sirali kategorik değişkenli yapisal eşitlik modelleri için Bayesci bir yaklaşim

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 12th İnternational Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 WinBUGS kullanilarak stokastik sinir analizi için bir Bayes yaklaşimi

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 12th İnternational Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Cox oransal hazard modelinde aykiri değerler ve etkili gözlemler

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 12th İnternational Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Calculation of sample size in survival analysis with group sequential designs and adaptive designs

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 5th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the İnternational Biometric Society

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Specific case of bivariate multinomial response models for diagnosing arterial occlusive disease

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 Eastern Mediterranean Region Biometrical Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Accurate binary decisions

Yazar Adı :

 Cengiz Mehmet Ali

Etkinlik Adı :

 the young researches forum in operational research

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Beta regresyon analizinde sezgisel optimizasyon algoritmaları kullanarak model seçimi

Proje Konusu :

 Model seçimi

09.05.2016

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Çok değişkenli zaman serilerinde bağımlılığın Kapula modellemesi

Proje Konusu :

 Kapula modellemesi

09.05.2016

 

22.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 türkiye de Tibbi Cihaz İmalati Sanayi Envanteri Çalişmasi Makine mühendisleri odasi

Proje Koordinatörü

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ iç kontrol ortami standartlari

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Afyonkarahisar da hava kirliliği ve ilişkili olduğu hastaliklarin istatistiksel modellenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun bölgesinde hava kirliliği ve neden olduğu hastaliklarin istatistiksel modellenmesi

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Samsun ili kanser haritasinin çikarilmasi ve istatistiksel modellenmesi

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Yaygin Anyon ve Katyonlar için Potansiyometrik Mikro Sensor dizilerinin tasarimi uygulamalari ve Kemometrik yaklaşimlar

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin Samsun a Etkileri ve Şehrin Üniversite yi Algılayışı PYO BKM 1901 11 001

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin Samsun a Etkileri ve Şehrin Üniversite yi Algılayışı

30.04.2009

 

30.04.2013

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 04

Proje Adı :

 OECD ülkelerinin sağlık sektörü etkinliklerini belirleyen faktörlerin tahmini

04.05.2017

 

14.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Çok değişkenli Bernoulli lojistik modellerde Lasso tahmincileriyle Model Seçimi

04.05.2017

 

14.12.2017

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların Modellenmesi Proje No F341

Proje Konusu :

 Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların Modellenmesi

25.03.2009

 

30.10.2013

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 10

Proje Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin Samsun a Etkileri ve Şehrin Üniversite yi Algılayışı PYO BKM 1901 11 001

Proje Konusu :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin Samsun a Etkileri ve Şehrin Üniversite yi Algılayışı

30.04.2009

 

30.04.2013

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 04

Proje Adı :

 Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların Modellenmesi Proje No F341

Proje Konusu :

 Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların Modellenmesi

25.03.2009

 

30.10.2013

 

Yürütücü

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2013, 10

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 2015 yılı rekabetçiliği geliştirilmesi mali destek programı değerlendirme komitesi üyeliği

Ödül Açıklama :

 Teşekkür belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


KALKINMA BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 2015 yılı küçük girişimciliğin desteklenmesi mali destek programı değerlendirme komitesi üyeliği

Ödül Açıklama :

 Teşekkür belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Hizmet Ödülleri


KALKINMA BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Beta regresyon analizinde sezgisel optimizasyon algoritmaları kullanarak model seçimi

Yazar :

 Emre DÜNDER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 ARMA modellerinin bayes analizi ve bir uygulama

Yazar :

 Erol EĞRİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Jeffreys'in önseli kullanılarak genelleştirilmiş lineer modellerde bayes analizi ve bir uygulama

Yazar :

 Rezan YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Sansürlü veriler için sağkalım analizi ve gerçek verilere uygulaması

Yazar :

 Yüksel TERZİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2003

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 Uzunlamasına kesikli bağımlı değişkenlere sahip regresyon modelleri için analitik metotların incelenmesi ve uygulanması

Yazar :

 Elif BULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 OKS’deki başarıya bir dershanedeki öğretimin etkilerinin tekrarlı ölçümler analizi ile değerlendirilmesi

Yazar :

 Zeliha Vildan YILDIRIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Klinik çalışmalarda meta analizi uygulamaları

Yazar :

 Didem DEMİREL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Klinik denemelerde örneklem büyüklüğü belirlemesi üzerine uygulamalar

Yazar :

 Ferda Esin GÜLEL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Genelleştirilmiş toplamsal modellerin irdelenmesi ve bir uygulama

Yazar :

 Nurettin SAVAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Matematik Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Kanser epidemiyolojisi ve istatistiksel haritalandırma

Yazar :

 Haydar KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2010

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Genelleştirilmiş lineer karma modeller

Yazar :

 Tuba KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Yapısal eşitlik modellerde parametre tahminlerinde klasik ve bayesci bir yaklaşım

Yazar :

 Naci MURAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Madde tepki teorisinde kullanılan istatistiksel modeller

Yazar :

 Hülya GÖNÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Model seçiminde bayesci yaklaşımların kullanımı

Yazar :

 Naci MURAT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Bayesci ağlarda öğrenme algoritmalarının karşılaştırılması

Yazar :

 Emre DÜNDER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kuantil regresyon metotlarına giriş

Yazar :

 Sait KÖK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Sayı ile ifade edilen regresyon modellerinde bir bayesci yaklaşım

Yazar :

 Haydar KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Genelleştirilmiş lineer karma modellerde bayesci yaklaşımın kullanımı

Yazar :

 Zeynep ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Borsa İstanbul endeksi üzerine etkili faktörlerin belirlenmesinde bayesci model ortalaması yaklaşımı

Yazar :

 Hamza ERDOĞDU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Doz belirlemede klasik ve Bayesci yaklaşımların karşılaştırılması

Yazar :

 Tuba KOÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2015

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Çok değişkenli zaman serilerinde bağımlılığın Kapula modellemesi

Yazar :

 Emre YILDIRIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 OECD ülkelerinde sağlık sektörü etkinliklerini belirleyen faktörlerin tahmini

Yazar :

 Selin Ceren TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Çok değişkenli Bernoulli lojistik modellerde LASSO tahmincileriyle model seçimi

Yazar :

 Aslı YAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2017

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Çok değişkenli enerji etkinlik analizinde kapula yaklaşımı

Yazar :

 Mervenur PALA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Rastgele orman yaklaşımı kullanılarak çok değişkenli uyumlu regresyon şeritlerinde model seçimi

Yazar :

 Dilek SABANCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2019

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Gürültülü gözlemler durumunda dengesiz veride öğrenme için yeni bir yaklaşım

Yazar :

 Fatih SAĞLAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Afrika ülkelerinin yaşam beklentilerinin etkileyen faktörlerin panel veri analiziyle belirlenmesi

Yazar :

 Hamudane MUGERWA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İstatistik Anabilim Dalı


2020

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

2019
 • 2017

  Rektör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2016
  - 2017

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2016
  - 2017

  Rektör Danışmanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2014

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2014

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  İstatistik Bölümü

  İstatistik Pr.

 • 2010
  - 2012

  Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  İstatistik Bölümü

 • 2010

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  İstatistik Bölümü

 • 2009
  - 2012

  Öyp Koordinatörü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2008
  - 2012

  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bölgesel Kalkınma Ve Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2007
  - 2014

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  İstatistik Bölümü

  Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2007

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  İstatistik Bölümü

  Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

 • 1990
  - 1999

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  İstatistik Bölümü

  Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 1 1.HAFTA.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 2 2.HAFTA.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 3 3.HAFTA.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 4 4.HAFTA.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 5 bayesci hipotez testleri.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 5 5.HAFTA.docx.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 6 Bayesci_Genellestirilmis_Lineer_Karma_Modellerde_O.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 7 7.HAFTA.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 8 8.HAFTA.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 9 An application of multinomial response models using bayesian approach.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 10 10.HAFTA.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 11 bayesci regresyon.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 12 Lojistik Regresyonda Bayesci Model Ortalaması.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 13 bayesian binary logistics.pdf
İST707 Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Bayesci Çıkarım 13 Bayesci lojistik regresyon.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 1 1.HAFTA.pdf
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 2 2.HAFTAA.pdf
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 3 3.HAFFTA.pdf
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 4 4.hafta.pdf
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 5 5.HAFTA.pdf
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 6 6.HAFTA.pdf
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 7 7.HAFTA.pdf
İST640 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, İleri Bayesci Yöntemler 7 bayesci hipotez testleri.pdf
Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
EIST627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, Scientific Research Methods and Ethics 1 week1.pdf
EIST627 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstatistik, Scientific Research Methods and Ethics 1 Article_TheNatureOfScienceAndScientifi.pdf
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr