İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mehtapm@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0001-5149-2859
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ankara Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Diş Hekimliği Fakültesi, 2015 -
Yardımcı Doçent Diş Hekimliği Fakültesi, 2009 -
Doçent Diş Hekimliği Fakültesi, 1994 - 2011
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Peri‑Implant Bone Defects: A 1‑Year Follow‑Up Comparative Study Ofuse Of Hyaluronic Acid And Xenografts

Yazar Adı :

 Kaya Akbelen Özlem, Muğlalı Mehtap, Torul Damla, Kaya İsmail

Dergi Adı :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Özgün Makale

 

2020

Makale Adı :

 Peri-İmplant Bone Defects: A 1-Year Follow-Up Comparative Study Of Use Of Hyaluronic Acid And Xenografts

Yazar Adı :

 Akbelen Kaya O, Muğlalı Mehtap, Torul Damla, Kaya I

Dergi Adı :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Implant Çevresi Defektlerin Onarımı: Bir Derleme

Yazar Adı :

 Akbelen Kaya O, Muğlalı Mehtap, Torul Damla

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Derleme Makale

 

2019

Makale Adı :

 Keratokistik Odontojenik Tümör, Bazal Hücreli .nevus Sendromu: Derleme.

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics

Derleme Makale

 

2017

Makale Adı :

 Effects Of Excessive Fluoride İntake On Bone Turnover İn Mandible An İmmunohistochemical Study İn Rabbits

Yazar Adı :

 Sakallıoğlu Elif Eser, Muğlalı Mehtap, Baş Burcu, Gülbahar Mustafa Yavuz, Lütfioğlu Müge, Aksoy Abdurrahman

Dergi Adı :

 Fluoride

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 Difficulty Of İmpacted Mandibular Third Molar Tooth Removel Predictive Ability Of Senior Surgeons And Residents

Yazar Adı :

 Komerik N, Muglali M

Dergi Adı :

 Joms

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Comparison Of Lidocaine Metabolism For Different Anesthesia Techniques İn Rabbits With Liver Disease

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol

Özgün Makale

 

2013, 1

Makale Adı :

 Comparison Of The Planimetry And Point Counting Methods Fort The Assesment Of The Size Of The Mandible Cysts On Orthopantomograms

Yazar Adı :

 Bulut E

Dergi Adı :

 Med Oral Patol Oral Cir Bucal

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Assessment Of Curacel And Bone Wax Effects In The Acute Oroantral Opening Site With Computer Tomography And Histopathology

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 J Maxillofac. And Oral Surg

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Excessıve Fluorıde Intake Alters The Mmp 2 Tımp 1 And Tgf Levels Of Perıodontal Soft Tıssues An Experımental Study In Rabbıts

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 Clin Oral Investig

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Comparison Of The Planimetry And Point Counting Methods Fort The Assesment Of The Size Of The Mandible Cysts On Orthopantomograms

Yazar Adı :

 Bulut E

Dergi Adı :

 Med Oral Patol Oral Cir Bucal

Özgün Makale

 

2012

Makale Adı :

 Topical Ankaferd Bloodstopper İn The Management Of Critical Bleedings Due To Hemorrhagic Diathesis

Yazar Adı :

 Turgut T

Dergi Adı :

 Int J Hematol Oncol

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Immunohistochemical Comparison Of İndermil With Traditional Suture Materials İn Dental Surgery

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 J Craniofac Surg

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Treatment Of Masseteric Hypertrophy With Botulinum Toxin A Report Of Two Cases

Yazar Adı :

 Baş B

Dergi Adı :

 Med Oral Patol Oral Cir Bucal

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Horizontal Alveolar Distraction Of The Mandibular Canine Regions For İmplant Placement

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 J Craniofac Surg

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Effects Of Polyglecaprone 25 Silk And Catgut Suture Materials On Oral Mucosa Wound Healing İn Diabetic Rats An Evaluation Of Nitric Oxide Dynamics

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 Med Oral Patol Oral Cir Bucal

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Post Pubertal Non Familial Cherubism And Teeth Transposition

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 J Craniofac Surg

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Computerized Tomography Craniofacial Fibrous Displasia

Yazar Adı :

 Çelenk P

Dergi Adı :

 Europan Journal Radiology Extra

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Factors Related To Patient Anxiety Before And After Oral Surgery

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 Joms

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Fixation Of Vertically Distracted Segment With Dental İmplants After Breakage Of Distraction Device A Case Report

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol And Endodontol

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Cytokine And Chemokine Levels İn Radicular And Residual Cyst Fluids

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 J Oral Pathol Med

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Squamous Cell Carcinoma Arising İn A Residual Cyst Case Report

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 J Contemp Dent Prac

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 A Comparison Of İnjection Pain With Articaine With Adrenaline Prilocaine With Phenylpressin And Lidocaine With Adrenaline

Yazar Adı :

 Sumer M

Dergi Adı :

 Med Oral Patol Oral Cir Bucal

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 The Response Of Subcutaneous Connective Tissue To A New Endodontic Filling Material

Yazar Adı :

 Bodrumlu E

Dergi Adı :

 J Biomed Mater Res B Appl Biomater

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Deciduous Tooth Extraction And Folkloric Beliefs İn Samsun Region

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 J History Of Dentistry

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Use Of A Simple Appliance To Prevent Mucosal Irritation By The Distractor Rod During Vertical Distraction Case Report

Yazar Adı :

 Muglali M

Dergi Adı :

 Eur J Dent

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Biomechanical Comparison Of Plating Techniques For Fractures Of The Mandibular Condyle

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 Brit J Oral Maxillofac Surg

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Non Syndrome Multiple Supernumerary Teeth A Case Report

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 J Contemp Dent Prac

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Totally İmpaction Of Deciduous Maxillary Molars Two Case Reports

Yazar Adı :

 Gunduz K

Dergi Adı :

 J Contemp Dent Prac

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Reactions Of Connective Tissue To Amalgam İntermediate Restorative Material Mineral Trioxide Aggregate And Mineral Trioxide Aggregate Mixed With Chlorhexidine

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 J Endodontics

Özgün Makale

 

2006, 1

Makale Adı :

 A Possible Etiology Of The İnternal Derangement Of Tmj Based On The Mrı Observations Of The Lateral Pterygoid Muscle

Yazar Adı :

 Taskaya N

Dergi Adı :

 Surgical Radiologic Anatomy

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Computerized 3 Dimensional Study Of The Embryologic Development Of The Human Masticatory Muscles And Temporomandibular Joint

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 Joms

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Computerized 3 Dimensional Study Of The Embryologic Development Of The Human Masticatory Muscles And Temporomandibular Joint

Yazar Adı :

 Toller Mo

Dergi Adı :

 Joms

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 Severe Hyperparathyroidism Associated With Fibrous Dysplaisa A Case Report

Yazar Adı :

 Muğlalı Mehtap

Dergi Adı :

 Nephron Clınıcal Practıce

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Severe Hyperparathyroidism Associated With Fibrous Dysplaisa A Case Report

Yazar Adı :

 Arık N

Dergi Adı :

 Nephron

Özgün Makale

 

1996

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Mandibular Daimi Keser Dişte Tip III DensInvaginatusun Multidisipliner Tedavisi

Yazar Adı :

 Ulusoy Yamak Ayça Tuba, Çimen Müge, Çelenk Peruze, Muğlalı Mehtap, Yazıcıoğlu Sabahat

Etkinlik Adı :

 TDB 24. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 09

Bildiri Adı :

 Huge Complex Odontoma in Posterior Mandible.

Yazar Adı :

 Ömezli Mehmet Melih, Muğlalı Mehtap, Torul Damla, Kahveci Kadircan, Akpınar Hasan

Etkinlik Adı :

 TURKISH ASSOCIATION OF ORAL ANDMAXILLOFACIAL SURGERY26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 09

Bildiri Adı :

 Extrafollicular Adenomatoid Odontogenic Tumor Mimicking Residual Cyst.

Yazar Adı :

 Akgün Hasancan, Torul Damla, Muğlalı Mehtap, Gün Seda

Etkinlik Adı :

 TURKISH ASSOCIATION OF ORAL ANDMAXILLOFACIAL SURGERY26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce2019, 09

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 İmplant çevresi defektlerin onarımında sentetik hyaluronik asit ve hayvan kaynaklı greftlerin etkisinin karşılaştırılması

01.09.2014

 

11.05.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 05

Proje Adı :

 İleri implant cerrahisi kliniği

Proje Konusu :

 İleri implant uygulaaları yapabilmek için gerekli makine ve teçhizatın temini ile ilgili alt yapı projesi

01.09.2015

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2015, 09

Proje Adı :

 İmplant çevresi defektlerin onarımında sentetik hyaluronik asit ve hayvan kaynaklı greftlerin etkisinin karşılaştırılması

Proje Konusu :

 Çene cerrahisinde implant ve defekt onarımları

01.09.2014

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2014, 09

Proje Adı :

 Odontojen kistlerin gelişiminde sitokinlerin rolü

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Alt Yirmi Yaş Dişlerinin Follikül Ebatları ile Epitel Değişiklikleri Arasındaki İlişki Ondokuzmayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi

Proje Koordinatörü

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Kronik Florozisli Tavşanlarda Kemik ve Yumuşak Doku Metabolizmasının Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Kronik Florozisli Tavşanlarda Kemik ve Yumuşak Doku Metabolizmasının Değerlendirilmesi

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Karaciğer Yetmezlikli Tavşanlarda Farklı Anestezi Teknikleri İçin Lidokain Metabolizmasının Karşılaştırılması

Proje Konusu :

 Karaciğer Yetmezlikli Tavşanlarda Farklı Anestezi Teknikleri İçin Lidokain Metabolizmasının Karşılaştırılması

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 Ratlarda ağız mukozasındaki yara iyileşmesi üzerine TNF ve IL 1ß nın etkisinin incelenmesi

Proje Konusu :

 Ratlarda ağız mukozasındaki yara iyileşmesi üzerine TNF ve IL 1ß nın etkisinin incelenmesi

Yönetici

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Karaciğer yetmezlikli tavşanlarda farklı anestezi teknikleri için lidokain metabolizmasının karşılaştırılması

Yazar :

 Nükhet ÇELEBİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Alt yirmi yaş dişlerinin follikül ebatları ile epitel değişiklikleri arasındaki ilişki

Yazar :

 Nazife Tuba TELCİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Odontojen kistlerin gelişiminde sitokinlerin rolü

Yazar :

 Ümit SELÇUK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı


2012

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 İmplant çevresi defektlerin onarımında sentetik hyaluronik asit ve hayvan kaynaklı greftlerin etkisinin karşılaştırılması

Yazar :

 Özlem AKBELEN KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı


2016

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Kortikal kemik dekortikasyonunda er: YAG lazer ile konvansiyonel yöntemin karşılaştırılması

Yazar :

 Kanber KAMBEROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı


2017

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 ALL ON FOUR TEKNİĞİNDE İMPLANT TASARIMININ İMPLANT ÇEVRESİNDE OLUŞAN STRESLER ÜZERİNE ETKİSİNİN SONLU ELEMENLAR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Yazar :

 Hasan ÖZTÜRK

2018

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

2018

Tez Adı :

 "ALL on FOUR" tekniğinde implant tasarımının, implant ve çevresinde oluşan stresler üzerine etkisinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi

Yazar :

 Hasan ÖZTÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı


2018

 

Diş Hekimliği Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Diş Hekimliğinde Tıbbisorunlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-12-26 15:39:46

 

2017-12-26 15:39:46

 

2014-2015

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2011-2012

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2009-2010

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2006-2007

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2005-2006

Ders Adı :

 Adç Hastalıkları Cerrahi

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:31:28

 

2014-02-28 15:31:28

 

2008-2009

Ders Adı :

 Orofasial Enfeksiyonlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:28:35

 

2014-02-28 15:28:35

 

2012-2013

Ders Adı :

 Preprotetik Cerrahi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:27:48

 

2014-02-28 15:27:48

 

2011-2012

Ders Adı :

 Oral Maksillofasial Bölgedeki Enfeksiyonlar Ve Tedavi Yaklaşımları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:27:10

 

2014-02-28 15:27:10

 

2010-2011

Ders Adı :

 Diş Çekimi Endikasyonları, Kontendikasyonları Ve Komplikasyonları

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:25:42

 

2014-02-28 15:25:42

 

2009-2010

Ders Adı :

 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:25:08

 

2014-02-28 15:25:08

 

2009-2010

Ders Adı :

 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:24:00

 

2014-02-28 15:24:00

 

2008-2009

Ders Adı :

 Preprotetik Cerrahi

Doktora

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:23:07

 

2014-02-28 15:23:07

 

2007-2008

Ders Adı :

 Poliklinik Ve Ameliyathane Dersi Iı

Doktora

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:22:37

 

2014-02-28 15:22:37

 

2006-2007

Ders Adı :

 Oral Ve Maksillofasial Cerrahide Postoperatif Bakım

Doktora

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:21:33

 

2014-02-28 15:21:33

 

2006-2007

Ders Adı :

 Poliklinik Ve Ameliyathane Dersi I

Doktora

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:20:44

 

2014-02-28 15:20:44

 

2005-2006

Ders Adı :

 Diş Hekimliğinde Tıbbisorunlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2005-2006

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:19:58

 

2014-02-28 15:19:58

 

2005-2006

Ders Adı :

 Preprotetik Cerrahi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:18:28

 

2014-02-28 15:18:28

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çene Kistleri Ve Tedavileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:16:47

 

2014-02-28 15:16:47

 

2010-2011

Ders Adı :

 Oral Maksillofasial Bölge Enfeksiyonları Ve Tedavi Yaklaşımları

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:15:15

 

2014-02-28 15:15:15

 

2010-2011

Ders Adı :

 Adç706Diş Çekim Endikasyonları, Kontrendikasyonları Komplikasyonları Ve Açık Yöntemle Diş Çekimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:11:51

 

2014-02-28 15:11:51

 

2009-2010

Ders Adı :

 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 15:10:53

 

2014-02-28 15:10:53

 

2009-2010

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:12:08

 

2014-02-28 15:08:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-28 15:12:18

 

2014-02-28 15:08:47

 

2010-2011

Ders Adı :

 Çene Kistleri Ve Tedavileri

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:06:08

 

2014-02-28 15:06:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-28 15:02:52

 

2014-02-28 15:02:52

 

2013-2014

2019
 • 2017
  - 2017

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2017
  - 2018

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Diş Hekimliği Pr.

 • 2015

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2009

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2011

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

  Öğretim Üyesi

  Çene Cerrahisi Alannı İlgilendiren Hastaların Tedavisi

 • 1999
  - 2003

  Bolu Devlet Hastanesi

  Diş Hekimi

  Hastanede Diş Hekimi Olarak Görevli

 • 1994
  - 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Diş Hekimliği Fakültesi

  Klinik Bilimler Bölümü

  Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr