İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: meker@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller Almanca
Temel Alan Güzel Sanatlar Temel Alanı
Bilim Alanı Plastik Sanatlar
Anahtar Kelimeler Resim
Disiplinler Arası Sanat
Çevresel Sanat
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Güzel Sanatlar Fakültesi, 2012 -
Profesör Eğitim Fakültesi, 2011 - 2012
Doçent Eğitim Fakültesi, 2006 - 2011
Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi, 1997 - 2006
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Türkiyede İlk Ve Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcılıklarının Geliştirilmesinde Görsel Sanatlar Eğitiminin Önemi

Yazar Adı :

 Baltacı Hasan, Eker Metin

Dergi Adı :

 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 4

Makale Adı :

 Çocukta Kendini Gerçekleştirmenin Çelişkileri:tuşlar Ve Kalemlerin Savaşına Yaratıcı Performans Açısından Bakmak

Yazar Adı :

 Baltacı Hasan, Eker Metin

Dergi Adı :

 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Kültürlerarasılık İçin Sanatsal Bileşkeler Ve Kaybolan Evrensellik

Yazar Adı :

 Eker Metin, Baltacı Hasan

Dergi Adı :

 Turan-Sam Uluslararası Hakemli Dergi

Özgün Makale

 

2019, 12

Makale Adı :

 Totem: Gözetlenmenin Epistemolojisi

Yazar Adı :

 Eker Metin

Dergi Adı :

 Haberhayat

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Kent Kimlik Ve Estetik Karakter Tesiri Bağlamında Omü Güzel Sanatlar Kampüsü

Yazar Adı :

 Eker Metin

Dergi Adı :

 Haberhayat

Özgün Makale

 

2017, 8

Makale Adı :

 Kent Estetiği Olimpiyat Ve Samsun

Yazar Adı :

 Eker Metin

Dergi Adı :

 Haberhayat

Özgün Makale

 

2017, 7

Makale Adı :

 Kod Adı. Mavi

Yazar Adı :

 Eker Metin

Dergi Adı :

 Haber Hayat Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Ekranın Çocuklarından Çocukların Ekranına Çizgi Filmler

Yazar Adı :

 Eker Metin

Dergi Adı :

 Haber Hayat Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 11

Makale Adı :

 2019 Türkiye Sanat Başkenti Samsun Projesi

Yazar Adı :

 Eker Metin

Dergi Adı :

 Haber Hayat Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 10

Makale Adı :

 Tüketim Kültürü Ve Sanat Eğitimi Postmodern İst Sanat Eğitiminde Gelenekçi Dirençler İle Gelecekçi Stratejilerin Kültürel Bileşkeleri

Yazar Adı :

 Metin Eker, Tamer Aslan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 4

Makale Adı :

 Görsel Kültür Ve Medya Okuryazarlığı Sanat Eğitiminin Kamusal Açılımı

Yazar Adı :

 Metin Eker, Hasbi Aslan

Dergi Adı :

 Milli Eğitim Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 6

Makale Adı :

 Kavramsal Sanat Fenomenolojisi Ve Çağdaş Sanat Eğitimine Yansıma Olanakları Postmodern Sanat Eğitimine Doğru

Yazar Adı :

 Metin Eker, Ali Seylan

Dergi Adı :

 Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2006, 7

Makale Adı :

 Sanatçı Profiline Etkisi Açısından Küresel İdeolojiler

Yazar Adı :

 Metin Eker

Dergi Adı :

 Türkiye’De Sanat Plastik Sanatlar Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 9

Makale Adı :

 Sanatsal Üretimin Tüketimsel Dirençlere Yönelik Stratejik Gerekleri

Yazar Adı :

 Metin Eker

Dergi Adı :

 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2005, 4

Makale Adı :

 Çağdaş Sanat Eğitiminde Sanatsal Ve Pedagojik Postmodern Montajlar Artistic And Pedagogical Assemblies İn The Contemporary Art Education

Yazar Adı :

 Metin Eker

Dergi Adı :

 Euroasian Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 

2005, 4

Makale Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Altı Sömestrelik Anasanat Atelye Dersi İçin Varılması Hedeflenen Yeterliklere Taksonomik Bir Öneri

Yazar Adı :

 Metin Eker

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2003, 4

Makale Adı :

 Kültürel Etkileşimin Niteliksel Dinamikleri Olarak Sanatta Norm Al Ve Form Al Çelişkiler

Yazar Adı :

 Metin Eker

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1998, 3

Makale Adı :

 İlköğretim Okullarındaki İş Eğitiminin Analizi

Yazar Adı :

 Kurtman Ersanlı, Memduh Erkin, Metin Eker

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1997, 5

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 KİMLİK’TE BENLİK İNŞASI VE SANATÇI ŞAHSİYETİ

Yazar Adı :

 Eker Metin, Eryılmaz Ece Büşra

Etkinlik Adı :

 4. International Symposium on IInnovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 KÜLTÜRÜN YENİDEN ÜRETİMİ VE SANAT EĞİTİMİNİN GELECEKÇİ STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA KÜRESEL EĞİLİMLERİN ROLÜ

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 Sanat Eğitimi Sempozyumu –2, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 YENİ SANAT PEDAGOJİSİNDE BİR EKSEN Eleştirel Pedagojinin Kültür Üreticilerine Bakışı

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 2.International Conference On New Trends In Education And Their Implications, 27-29 April Antalya-Turkey.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 04

Bildiri Adı :

 POSTPARADİGMATİK PARANOYALAR Postmodern ist Sanat Eğitiminde Şimdi nin Bağlantısızlığı

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 Başkent Üniversitesi I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 KENT ESTETİĞİ İÇİN KAVRAMSAL MOTİVASYONLAR

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 1. Samsun Kent Estetiği Çalıştayı. Samsun

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 KENT İMGESİ

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 1. Samsun Kent Estetiği Çalıştayı, Samsun

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 12

Bildiri Adı :

 ESTETİK KONFORMİZMDEN RANT YÖNETİMİNE İSTİŞARİ TEMELLENDİRME Gerekçe Üretimi ve Gerekçeye Teslimiyet

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 KENT KİMLİK VE ESTETİK KARAKTER TESİRİ BAĞLAMINDA OMÜ GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 I.Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 SANATTA DİĞER BAKIŞ IN KURAMSALLAŞMASI Feminist Estetik ve Kim lik

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 International Symposium on Theories of art/Design and Aesthetics, Akdeniz University Fine Art Faculty

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2011, 01

Bildiri Adı :

 KİMLİK MİRASI VE YERLEŞKE EKOLOJİSİ BAĞLAMINDA KÜLTÜREL GENETİK

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 AMASYA SEMPOZYUMU

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2017, 12

Bildiri Adı :

 KİTLE KÜLTÜRÜ TACİRLİĞİ VE MEDYA Sanat ve Estetiğin Postmodern Ekranı

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 ”, Medyada Sanat ve Estetik Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İstanbul

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2007, 11

Bildiri Adı :

 GENÇ KÜLTÜR İLE GENÇLİK KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ Kültür Savaşlarının Tutsak Gönüllüleri

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 GENÇLİK VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ (YOUTH AND OUR CULTURAL HERİTAGE)- Uluslararası kongre

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2014, 07

Bildiri Adı :

 KAVRAMSAL SANAT FENOMENOLOJİSİ VE SANAT EĞİTİMİNE YANSIMA OLANAKLARI Postmodern Sanat Eğitimine Doğru The Phenomenology of the Conceptual Art and the Possibilities to Reflect That on the Art Education Towards a Postmodern Art Education

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 1. Buca Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Buluşması (Buca Education Faculty 1. International Visual Arts Meeting),

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2005, 10

Bildiri Adı :

 GÜNCELLE(N)ME GEREKÇELERİ İLE İLGİSİNDE YENİ KÜLTÜREL EKOLOJİLER VE ESKİ SANATSAL DİRENÇLER

Yazar Adı :

 Eker Metin, Eryılmaz Ece Büşra

Etkinlik Adı :

 Internatıonal Congress of Usage of High Technology in Arts, İstanbul Gelişim University

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 10

Bildiri Adı :

 Okul Öncesi Öğretmenleri Ve Sınıf Öğretmenleri Açısından Çocuk Resimlerinin Önemi

Yazar Adı :

 Baltacı Hasan, Eker Metin

Etkinlik Adı :

 Öğrenme, Öğretim Ve Eğitim Araştırmaları Kongresi.

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2018, 10

Bildiri Adı :

 AKADEMİK SANAT VE LİSANSÜSTÜ SORUNSALI Sanatta yeterlik ile Sanatsal Yeterlik

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VI. Ulusal Lisansüstü Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 05

Bildiri Adı :

 İMAJ MÜHENDİSLİĞİ VE SAMSUN Direnç ve Stratejinin Kültürel İzdüşümleri

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Samsun Sempozyumu, Samsun

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2013, 01

Bildiri Adı :

 KÜRESEL YENİDEN YAPILANMACI ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİ İÇİNDE TASARLANABİLİR BİR SANAT EĞİTİMCİSİ MODELİ

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 Sanat Eğitimi Sempozyumu –1, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2002, 05

Bildiri Adı :

 SANATIN SANATSAL ÇÖZÜMLENMESİNDE SANATSAL OKURYAZARLIK VE KÜLTÜREL ARKAPLAN İLİŞKİSİ

Yazar Adı :

 Eker Metin, Beşer Sevinç, Sebik Ceylan

Etkinlik Adı :

 Çukurova Üniversitesi 1. Uluslararsı Sanat Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2015, 04

Bildiri Adı :

 GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİ Sistematik Sanat Eğitiminden Stratejik Sanat Eğitimine Geçiş

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 II. Ulusal Güzel sanatlar Eğitimi Sempozyumu, ÇOMU Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Çanakkale

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2011, 04

Bildiri Adı :

 DİGİTAL HEDONİZM Tekno Kültürün Yeni Öznesi ve Kamu

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 VİSUALİST 2012- ULUSLARARASI GÖRSEL KÜLTÜR KONGRESİ “İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2012, 03

Bildiri Adı :

 GÜNCELLE(N)ME GEREKÇELERİ İLE İLGİSİNDE YENİ KÜLTÜREL EKOLOJİLER VE ESKİ SANATSAL DİRENÇLER

Yazar Adı :

 Eker Metin, Eryılmaz Ece Büşra, Özer Sedat

Etkinlik Adı :

 I. Uluslararası Sanat ve Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe2018, 11

Bildiri Adı :

 Kimlik Mirası Ve Yerleşke Ekolojisi Bağlamında Kültürel Genetik

Yazar Adı :

 Eker Metin, Baltacı Hasan

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Amasya Sempozyumu

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 12

Bildiri Adı :

 POSTMODERN ÖZELLİKLER VE TÜRKİYE GERÇEĞİNDE MERKEZSİZ KÜLTÜR ÇOK MERKEZLİ POLİTİKA ETKİLEŞİMLERİ

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Siyaset ve Kültür Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ İLE YÜKSEKÖĞRETİM SANAT EĞİTİMİ PROGRAMLARI ARASINDAKİ ADAPTASYON VE ORGANİZASYON

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 ”, I. Ulusal Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 GÖRSEL KÜLTÜR İÇİN BİR EPİSTEMOLOJİ Metinsel Dönüşümden İmgesel Kaosa Terfi

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 VİSUALİST 2012- ULUSLARARASI GÖRSEL KÜLTÜR KONGRESİ “İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 ESTETİĞİN SOSYAL EDERİ VE İNDİRGENMİŞ SANAT ZEVKİ

Yazar Adı :

 Eker Metin

Etkinlik Adı :

 IX. INTERNATIONAL CANİK SYMPOSİUM

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 OMÜ PYO GSF 1907 15 001 Proje Nolu Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Atelyeleri Altyapı Projesi

Proje Konusu :

 Güzel sanatlar Fakültesi yeni kurulan Resim Bölümü için atelye altyapı sağlama teknik ve malzeme donanımı ile eğitim ortamlarının kurulması

01.11.2015

 

01.12.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 OMÜ PYO GUZ 1906 15 001 Proje NoluGüzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Seramik Atelyesi Altyapı Projesi

Proje Konusu :

 Güzel Sanatlar Fakltesi Yeni kurulan Sreamik Cam Bölümü Seramik Atelyesi için teknik ve malzeme donanımı ve eğitim ortamlarının hazırlanması

01.04.2015

 

31.03.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 03

Proje Adı :

 İLKÖĞRETİM OKULLARINDA İŞ EĞİTİMİNİN ANALİZİ

Proje Konusu :

 İş Eğitimi dersinin orta öğretim kurumlarında performans, yaratıcılık ve deneyim kapasitelerinin incelenmesi ve problemlerin çözümlenmesi

01.01.1995

 

31.12.1995

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

1995, 12

Proje Adı :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde İki ve Üç Boyutta Temel Sanat Eğitimi Dersinin Verimlilik Düzeyinin Araştırılması ve Alternatif Model Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde İki ve Üç Boyutta Temel Sanat Eğitimi Dersinin Verimlilik Düzeyinin Araştırılması ve Alternatif Model Önerilerinin Geliştirilmesi

01.05.1998

 

01.05.1999

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

1999, 05

Proje Adı :

 PYO GUZ 1906 15 001

Proje Konusu :

 SERAMİK CAM BÖLÜMÜ ALT YAPI DESTEKLEME PROJESİ

01.04.2015

 

01.04.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 04

Bilgi Yıl, Ay

Etkinlik Adı :

 İMA Karma Resim Sergisi, Nisart Sanat Galerisi-Maçka-İstanbul

Etkinlik Yeri :

 İSTANBUL

Düzenleyenler :

 METİN EKER ve diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.09.2017

 

24.09.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2017, 09

Etkinlik Adı :

 RENKLERİN USTALARI RESİM SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Notist Art Sanat Galerisi, Göktürk-Eyüp-İstanbul

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Devrim Erbil ve diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.03.2017

 

30.03.2017

 

TÜRKMENİSTAN

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2017, 03

Etkinlik Adı :

 OMÜ 42. YIL KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, İlkadım-Samsun

Düzenleyenler :

 Metin Eker, Engin Güney ve diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.04.2017

 

15.04.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2017, 04

Etkinlik Adı :

 ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 Nevşehir Üniversitesi Hacı Bektaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacıbektaş-Nevşehir

Düzenleyenler :

 Metin EKER, Ali SEylan, Al, TOMAK, Sevinç BEŞER ve diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

28.04.2017

 

07.05.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2017, 05

Etkinlik Adı :

 SAMKON SAMSUN TANITIM VE TURİZM GÜNLERİ KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 Aksaray Mahallesi Kennedy Cad. Fatih - İstanbul

Düzenleyenler :

 Metin EKER, Engin GÜNEY, Tamer ASLAN

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

22.09.2017

 

24.09.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2017, 09

Etkinlik Adı :

 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ ZAFERİ SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe - Ankara

Düzenleyenler :

 Cumhurbaşkanlığı, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.07.2015

 

19.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

Türkçe

2017, 07

Etkinlik Adı :

 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ankara

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2017

 

21.07.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2017, 07

Etkinlik Adı :

 OMÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİ

Etkinlik Yeri :

 BATUM STATE ART TEACHING UNİVERSITY

Düzenleyenler :

 METİN EKER, ALİ SEYLAN, ALİ TOMAK, TARIK YAZAR, SEVİNÇ BEŞER, ENGİN GÜNEY VR DİĞERLERİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

22.11.2017

 

29.11.2017

 

GÜRCİSTAN

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Gürcüce

2017, 11

Etkinlik Adı :

 25.KARE

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

15.11.2017

 

30.11.2017

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2017, 11

Etkinlik Adı :

 OMÜ GSF Resim Bölümü Öğretim Üyeleri Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT GALERİSİ

Düzenleyenler :

 METİN EKER, GÜLTEN İMAMOĞLU, SEVİNÇ YANBEYİ BEŞER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.05.2016

 

27.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 1. Gerze Belediyesi I.Uluslararası Mutluluk Festivali Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 GERZE BELEDİYESİ FUAR ALANI

Düzenleyenler :

 GERZE BELEDİYESİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.09.2016

 

05.09.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2016, 09

Etkinlik Adı :

 Repuplic and Democracyin International Mixed Exibition/Cumhuriyet ve Demokrasi Uluslararası Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Konya

Düzenleyenler :

 Emre Şen

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

01.10.2016

 

31.10.2016

 

TÜRKİYE

 

Sanatsal Yarışmalarda Jüri Üyeliği

 

İngilizce

2016, 10

Etkinlik Adı :

 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karma Afiş Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Samsun

Düzenleyenler :

 Metin EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

05.06.2016

 

20.06.2016

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

Türkçe

2016, 06

Etkinlik Adı :

 1. ULUSAL KENT ESTETİĞİ SEMPOZYUMU

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN BÜYÜKSEŞHİR BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ

Düzenleyenler :

 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

25.05.2016

 

27.05.2016

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Sanat Sempozyumları / Sempozyum Düzenleme

 

Türkçe

2016, 05

Etkinlik Adı :

 FARKLI VE BİRLİKTE III - WORKSHOP

Etkinlik Yeri :

 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.05.2015

 

16.05.2015

 

TÜRKİYE

 

Workshop

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 “DEMOKRASİ ŞÖLENİ” Başlıklı Avrupa Birliği Projesi Karma Sergileri

Etkinlik Yeri :

 Avrupa Birliği Projesi Karma Sergileri Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Antep

Düzenleyenler :

 METİN EKER, LEVENT MERCİN, YUSUF KES, UĞUR ATAN, ALİ TOMAK, MEHDİ SAEDİ VE DİĞERLERİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

01.06.2014

 

07.08.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

İngilizce

2014, 08

Etkinlik Adı :

 ZARF VE MAZRUF

Etkinlik Yeri :

 XII. Kişisel Sergi, OMÜ Güzel Sanatlar Fakültasi Sanat Galerisi, Samsun

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.03.2015

 

29.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 ‘BARIŞ VE ÜMİT’ temalı Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 POPPY Gallery

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

07.11.2015

 

29.11.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 11

Etkinlik Adı :

 ‘OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, GaleriM Sanat Galerisi, Armada

Etkinlik Yeri :

 GaleriM Sanat Galerisi, Armada

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

14.03.2015

 

21.03.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 03

Etkinlik Adı :

 ‘OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Açılışı Öğretim Elemanları Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi,

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2015

 

20.04.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 04

Etkinlik Adı :

 TÜSGAD (Tüm Sanat Galerileri Derneği)’ II. Ankara Sanat Buluşması Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

19.12.2015

 

27.12.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 12

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Djzelmak University, Mostar, BOSNA HERSEK

Düzenleyenler :

 METİN EKER, ALİ TOMAK, TAMER ARSLAN, TARIK YAZAR VE DİĞERLERİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

18.05.2015

 

28.05.2015

 

BOSNA HERSEK

 

Sergiler / Grup Sergiler

 

Türkçe

2015, 05

Etkinlik Adı :

 “OMÜ ve Türk Kızılayı Samsun Şubesi İşbirliği İle “Irak’ta Yaşayan Ürkmenler yararına Karma Sergi”

Etkinlik Yeri :

 Piazza AVM

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.10.2014

 

20.10.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 10

Etkinlik Adı :

 “Samsunspor Anıtı Yararına” Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

26.05.2014

 

30.05.2014

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2014, 05

Etkinlik Adı :

 LÖSAM Yararına OMÜ Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fuayesi,

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.05.2012

 

14.05.2012

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2012, 05

Etkinlik Adı :

 Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Hazeranlar Konağı

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.09.2008

 

15.09.2008

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2008, 09

Etkinlik Adı :

 Aybastı-Kabataş Kurultayı Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Perşembe Yaylası

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.07.2007

 

08.07.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2007, 07

Etkinlik Adı :

 OMÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş eğitimi Anabilim dalı öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 75. Yıl Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.05.2007

 

13.05.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2007, 05

Etkinlik Adı :

 Mezuniyet Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.06.1991

 

09.06.1991

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1991, 06

Etkinlik Adı :

 Master Grubu Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.1992

 

10.11.1992

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1992, 11

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Akbank Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.04.1992

 

29.04.1992

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1992, 04

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Devlet Güzel sanatlar Galerisi (Hazeranlar Konağı),

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

03.05.1993

 

10.05.1993

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

1993, 05

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Adnan Şensoy Kültür Merkezi,

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.10.2000

 

18.10.2000

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2000, 10

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Reis Otomotiv Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.06.2001

 

17.06.2001

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2001, 06

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.10.2001

 

19.10.2001

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2001, 10

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Halk Kütüphanesi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

23.02.2003

 

25.02.2003

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2003, 02

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

15.10.2002

 

31.10.2002

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2002, 10

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Atatürk Kültür Merkezi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

09.09.2003

 

22.09.2003

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2003, 09

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.11.2004

 

19.11.2004

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2004, 11

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi

Etkinlik Yeri :

 Şefik Bursalı Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.02.2006

 

23.02.2006

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2006, 02

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Atatürk Kültür Merkezi,

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.05.2005

 

19.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2005, 05

Etkinlik Adı :

 Karma Resim Sergisi,

Etkinlik Yeri :

 Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Fuayesi,

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

01.03.2005

 

17.03.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2005, 03

Etkinlik Adı :

 Çanakkale Resim Yarışması” SergiLERİ

Etkinlik Yeri :

 Çanakkale Resim Yarışması” SergiLERİ, ÇANAKKALE,İSTANBUL, ANKARA

Düzenleyenler :

 METİN EKER,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

07.11.2010

 

28.11.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2010, 11

Etkinlik Adı :

 “Mevlana” Konulu Resim Yarışması

Etkinlik Yeri :

 Haldun Alagaş Spor Kompleksi Sergi Salonu ve AKM, İstanbul

Düzenleyenler :

 METİN EKER,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

06.11.2007

 

28.11.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2007, 11

Etkinlik Adı :

 85. Yıl Milli Egemenlik Resim Yarışması” sergisi

Etkinlik Yeri :

 3. “85. Yıl Milli Egemenlik Resim Yarışması” sergisi, T.B.M.M. Ankara

Düzenleyenler :

 METİN EKER,

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2005

 

26.05.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

2005, 05

Etkinlik Adı :

 “Esbank XIII. Yunus Emre Resim Yarışması” sergileri

Etkinlik Yeri :

 Esbank XIII. Yunus Emre Resim Yarışması” sergileri, İSTANBUL, ANKARA, İZMİR

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.03.1996

 

29.08.1996

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

1996, 08

Etkinlik Adı :

 “Karadeniz Doğası ve İnsanı” Konulu Resim Yarışması sergisi

Etkinlik Yeri :

 1. Ordu Valiliği’nce Düzenlenen “Karadeniz Doğası ve İnsanı” Konulu Resim Yarışması sergisi, ORDU

Düzenleyenler :

 METİN EKER VE DİĞERLERİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

08.04.1990

 

13.04.1990

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler

 

Türkçe

1990, 04

Etkinlik Adı :

 Karadeniz Doğası ve İnsanı

Etkinlik Yeri :

 1. Orta Karadeniz Sempozyumu, Kişisel Sergi, Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi, Ordu

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

07.09.2005

 

11.09.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2005, 09

Etkinlik Adı :

 ZARF VE MAZRUF (PAKET)

Etkinlik Yeri :

 XIII. Kişisel Sergi, POPPY Gallery, Göktürk, İSTANBUL

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

12.06.2015

 

12.07.2015

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2015, 07

Etkinlik Adı :

 GÜNCEL YANSIMALAR

Etkinlik Yeri :

 XI. Kişisel Sergi, Kayseri Park AVM, Kayseri

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

03.06.2010

 

05.06.2010

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2010, 06

Etkinlik Adı :

 MOBİL REPRODÜKSİYONDA ANTİ VARYASYON-3

Etkinlik Yeri :

 X. Kişisel Sergi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Samsun

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.04.2009

 

10.04.2009

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2009, 04

Etkinlik Adı :

 GÜZELLİK VE ESTETİK BAKIŞ

Etkinlik Yeri :

 “GÜZELLİK VE ESTETİK FUARI Kapsamında”, IX. Kişisel Sergi, Atatürk Kültür Merkezi,

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.09.2007

 

09.09.2007

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2007, 09

Etkinlik Adı :

 ATLAR ve DOĞA

Etkinlik Yeri :

 VIII. Kişisel Sergi, Teyyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi, Bursa

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

08.05.2006

 

20.05.2006

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2006, 05

Etkinlik Adı :

 GÖRSEL STRATEJİ ve ANLATININ DİRENCİ

Etkinlik Yeri :

 VI. Kişisel Sergi Bildirgesi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.01.2005

 

15.01.2005

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2005, 01

Etkinlik Adı :

 YAPIT’A İLİŞKİN OLANDAN KİŞİSELLEŞTİRME’YE İLİŞKİN OLANA DOĞRU ALIMLAMA DİYALEKTİĞİ

Etkinlik Yeri :

 V. Kişisel Sergi Bildirgesi, Devlet Güzel sanatlar Galerisi, Samsun

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.12.2004

 

15.12.2004

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2004, 12

Etkinlik Adı :

 RESİMGESEL

Etkinlik Yeri :

 IV. Kişisel Sergi Bildirgesi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kuğulu Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.01.2003

 

31.01.2003

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2003, 01

Etkinlik Adı :

 İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA VE SANAT ESERLERİNİN ESTETİK BELİRLENİMLERİ ÜZERİNDE KIYAS UNSURU

Etkinlik Yeri :

 III. Kişisel Sergi Bildirgesi, 75. Yıl Sanat Galerisi Samsun

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

18.06.2002

 

22.06.2002

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2002, 06

Etkinlik Adı :

 DİYALEKTİK BİR YAKLAŞIMDA SANAT ESERİNİN VARLIK GEREKÇELERİ

Etkinlik Yeri :

 II. Kişisel Sergi Bildirgesi, 75. Yıl Sanat Galerisi, Samsun

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.09.1999

 

19.09.1999

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

1999, 09

Etkinlik Adı :

 MOBİL REPRODÜKSİYONDA ANTİ VARYASYON (Hareketli Düzenlemelerde Çeşitlemeler),

Etkinlik Yeri :

 I. Kişisel Sergi Bildirgesi, Devlet Güzel sanatlar Galerisi, Samsun

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

04.11.1995

 

08.11.1995

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

1995, 11

Etkinlik Adı :

 IINTERNATIONAL MIXED EXHIBITION

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, İlkadım, SAMSUN

Düzenleyenler :

 METİN EKER VE DİĞERLERİ

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

20.04.2018

 

25.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 OMÜ-AİBÜ Öğretim Elemanları Karma Sergisi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi, İlkadım,m Amsun

Düzenleyenler :

 METİN EKER, VE DİĞERLERİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

02.11.2018

 

09.11.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 11

Etkinlik Adı :

 AİBÜ-OMÜ Öğretim elemanları karma sergi

Etkinlik Yeri :

 AİBÜ Kültür Merkezi Sergi Salonu, Bolu

Düzenleyenler :

 METİN EKER, VE DİĞERLERİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

11.05.2018

 

17.05.2018

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 05

Etkinlik Adı :

 43. YIL SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT GALERİSİ, İLKADIM, SAMSUN.

Düzenleyenler :

 METİN EKER, VE DİĞERLERİ

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

13.04.2018

 

20.04.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2018, 04

Etkinlik Adı :

 YÜZDE 100

Etkinlik Yeri :

 UNİQ HALL (UNİQ İSTANBUL), HUZUR MAH. MASLAK AYAZAĞA CD. NO.4, SARIYER, İSTANBUL

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

23.11.2018

 

23.12.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2018, 12

Etkinlik Adı :

 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI SALON, İLKADIM-SAMSUN

Düzenleyenler :

 METİN EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

15.07.2018

 

20.07.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2018, 07

Etkinlik Adı :

 FEDALTA Aİ 100 ANNİ

Etkinlik Yeri :

 Palazzo Tanzerella Via Cattedrale, No.1, Ostuni-Brindisi, ITALY

Düzenleyenler :

 FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SERGİ

 

Uluslararası

 

Özgün

 

10.10.2018

 

14.10.2018

 

İTALYA

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

İtalyanca

2018, 10

Etkinlik Adı :

 International Congress on Social Legal Studies I

Etkinlik Yeri :

 Türkiye - Samsun

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.10.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Kuratörlük

 

İngilizce

2018, 10

Etkinlik Adı :

 Exhibition of Approaches in Art Design (SLS_2018)

Etkinlik Yeri :

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi

Düzenleyenler :

 E-Journal of Social and Legal Studies Univerista Degli StudiGuglielmo Marconi

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

05.10.2018

 

07.10.2018

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

2018, 10

Etkinlik Adı :

 METİN EKER İLE TEMAS (Kültür ve Sanat Programı)

Etkinlik Yeri :

 Haberaks TV

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

01.08.2019

 

30.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Tv Programları / Yönetmen

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 ÜAKSDEK BÜYÜK BULUŞMA SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sanat Galerisi ve Fuaye

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER ve Diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

25.04.2019

 

04.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 100.YIL ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER ve Diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

10.05.2019

 

16.05.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 05

Etkinlik Adı :

 19 Mayıs’xxtan 15 Temmuz’xxa Bağımsızlık Mücadelemiz

Etkinlik Yeri :

 Büyükşehir Bel.San.Merkezi

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER ve Diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.07.2019

 

16.07.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 07

Etkinlik Adı :

 Saanatta Yeterlik Karma Sergi

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Prof.Dr. Metin EKER ve Diğerleri

SERGİ

 

Ulusal

 

Karma

 

12.12.2019

 

20.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Karma Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 II. International Mail Art Eğirdir Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Eğirdir

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER ve Diğerleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

29.11.2019

 

10.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2019, 12

Etkinlik Adı :

 I.International Mail Art Olimpos Exhibition

Etkinlik Yeri :

 Antalya

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER ve diğerleri

SERGİ

 

Uluslararası

 

Karma

 

19.10.2019

 

25.10.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Uluslararası Sergiler

 

İngilizce

2019, 10

Etkinlik Adı :

 YÜZDE 100

Etkinlik Yeri :

 Kongre Binası Sergi Salonu

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

16.09.2019

 

21.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 YÜZDE 100

Etkinlik Yeri :

 TAV Esenboğa Galeri

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

06.12.2019

 

01.12.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2019, 12

Etkinlik Adı :

 YÜZDE 100

Etkinlik Yeri :

 Kongre Binası Galeri

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

22.07.2019

 

05.08.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2019, 08

Etkinlik Adı :

 YÜZDE 100

Etkinlik Yeri :

 Hazeranlar Konağı Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Prof.dr.Metin EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

13.06.2019

 

18.06.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2019, 06

Etkinlik Adı :

 YÜZDE 100

Etkinlik Yeri :

 OMÜ GSF Sanat Galerisi

Düzenleyenler :

 Prof.Dr.Metin EKER

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

29.03.2019

 

12.04.2019

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2019, 04

Etkinlik Adı :

 Metin EKER İle TEMAS

Etkinlik Yeri :

 Haberaks TV Samsun

Düzenleyenler :

 Metin EKER

KAYIT (Ses ve/veya Görüntü)

 

Ulusal

 

Özgün

 

07.09.2019

 

07.09.2019

 

TÜRKİYE

 

Tv Programları / Yönetmen

 

Türkçe

2019, 09

Etkinlik Adı :

 YÜZDE 100 FİNAL SERGİ

Etkinlik Yeri :

 Grand Sheraton Otel-Samsun

Düzenleyenler :

 Samsun Gazeteciler Cemiyeti

SERGİ

 

Ulusal

 

Özgün

 

10.01.2020

 

11.01.2020

 

TÜRKİYE

 

Sergiler / Bireysel (Kişisel) Sergiler

 

Türkçe

2020, 01

Bilgi Yıl, Ay

Tasarım Adı :

 Samsun-Kavak Karayolu Cephe Estetiği Tasarımları

Tasarım Özeti :

 Duvar (Taş Suvar Tasarımları, Yol Totem Tasarımları, Işık Yansımalı Tapa Yazı Tasarımları

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker, Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 10

Tasarım Adı :

 SAMSUN ÜST GEÇİT, KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN RENKLENDİRİLMESİ PROJESİ

Tasarım Özeti :

 Samsun Karayolları Köprüleri, Viyadükleri ve Tramvay viyadükleri Olimpiyat renk ve simgeleri renklendirme tasarım projeleri

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker, Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2017, 06

Tasarım Adı :

 Samsun Doğu Park SKATE PARK (Kaykay Parkı) Proje Tasarım

Tasarım Özeti :

 Kay Kay Parkı Görsel ve Mekansal tasarım

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker, Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 04

Tasarım Adı :

 DUVAR RÖLYEF TASARIM

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 12

Tasarım Adı :

 SADİ TEKKESİ VE KUVA-İ MİLLİYE RUHU ADLI MÜZE, ŞEHİTLER VEGAZİLER ANI EVİ

Tasarım Özeti :

 PANORAMİK TANITIM DUVAR RÖLYEF TASARIM

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2016, 09

Tasarım Adı :

 SAMSUN DOĞU PARK SKETE PARK PROJESİ

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker, Ali Seylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 12

Tasarım Adı :

 BARUTHANE CEPHE UYGULAMALARI

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker, Tamer Aslan, Aliseylan

Uluslararası

 

Sanatsal Tasarım (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje)

2015, 10

Tasarım Adı :

 Eyüp Belediyesi Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar kapsamında ”Çiçeklik ve Saksı Tasarımları”

Tasarım Özeti :

 Eyüp Sltan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

2018, 05

Tasarım Adı :

 Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar kapsamında ”Sınırlandırıcılar Tasarımları”

Tasarım Özeti :

 Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

2018, 08

Tasarım Adı :

 Eyüp Belediyesi Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar kapsamında ”Aydınlatma Elemanları Tasarımları”

Tasarım Özeti :

 Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik kentsel estetik ve sanatsal tasarımlar

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

2018, 09

Tasarım Adı :

 Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar kapsamında ”Kent Mobilyaları Tasarımları”

Tasarım Özeti :

 Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik kentsel estetik ve sanatsal tasarımlar

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

2018, 05

Tasarım Adı :

 Eyüp Belediyesi Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar kapsamında ”Sadaka Taşları Taarımı”

Tasarım Özeti :

 Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik kentsel estetik ve sanatsal tasarımlar

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

2018, 02

Tasarım Adı :

 Eyüp Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar kapsamında ”Fiziki Bilgilendirme Tasarımları”

Tasarım Özeti :

 Eyüp Sultan Tarihi Merkeze Yönelik Kentsel Estetik ve Sanatsal Tasarımlar

Tasarım Sahipleri :

 Metin Eker

Uluslararası

 

2018, 06

Tasarım Adı :

 Gençler Graffiti İle Atasını Anlatıyor-Samsun Cumhuriyet Meydanı Mural Uygulama

Tasarım Özeti :

 Samsun Valiliğive Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Birimi tarafından talep edilen Mural Bina Cephe Uygulaması

Tasarım Sahipleri :

 Prof.dr.metin Eker Ve Diğerleri

Uluslararası

 

2019, 08

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Mansiyon

2007

 

Ulusal BSE

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Ümraniye Belediyesi

 

Diğer

 

TÜRKİYE

2007

Ödül Adı :

 Başarı Belgesi Ödülü

Ödül Açıklama :

 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun’a Çıkışının 100. Yılı koordinasyon ve Yürütülmesindeki çalışmaları için Başarı Belgesi ile ödüllendirilmesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. Maddesi Uyarınca, S.290, 30 Mayıs 2019,

2019

 

Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü

 

Diğer


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2019

Ödül Adı :

 Yılın Güzel Sanatlar Ödülü

2019

 

Ulusal güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında verilen derece ödülü

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Samsun Gazeteciler Cemiyeti

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 1. Ulusal Kent Estetiği Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Yazar Adı :

 Eker Metin

Yayınevi :

 Erol Ofset Mat. San.tic. Ltd.şti.

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

samsun

 

TÜRKİYE

 

2016

 

24.05.2016

 

27.05.2016

 

Basılı

2016

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Samsun Kent Estetiği Sempozyumu

Ulusal

 

Bildiri Kitabı

 

Samsun Kent Estetiği Sempozyumu

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

2016

2016

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 BİLGİ, SANATSAL İLGİ, VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ GEREKÇELİ TESİRLERİ

Yazar :

 Lütfiye Aydoğdu BAHAR

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 Türkiye'deki sanat eğitiminin küresel etkiler bağlamında incelenmesi

Yazar :

 Asuman BAHADIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Çağdaş sanat eğitimine etki olanakları açısından postmodern sanat postmodern pedagoji ilişkisi

Yazar :

 Temel Şükrü TÖRE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Medya okuryazarlığının görsel kültür ve sanat eğitimi ekseninde çözümlenmesi

Yazar :

 Hasbi ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Kültürel yeniden-üretim süreçlerine etkisinde postmodern tüketim estetiği

Yazar :

 Tamer ASLAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Eleştirel teori ve sosyo-kültürel bileşkeler ekseninde eleştirel sanat pedagojisi

Yazar :

 Hülya DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Kültürel dönüşümler ve postmodern pedagoji ekseninde görsel kültür eğitimi

Yazar :

 Sena SENGİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Yaratıcılık eğitimi ve kimlik oluşumunda oyuncak: Çocukta yaratıcı performans ve inşacı - eklemeci oyun yöntemi

Yazar :

 Begüm TOPUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Kültürel genetik ve sanatsal pratikler ilişkisinde kültürel üretim süreçleri

Yazar :

 Ayşe TUNCAY ÖZER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2016

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Kültürel konformizm ve eleştirel sanat pedagojisinde çoklu-kültürel yapılanmalar

Yazar :

 Hülya DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Eleştirel teori ve sosyo-kültürel bileşkeler ekseninde eleştirel sanat pedagojisi

Yazar :

 Hülya DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Sanatta diğer bakışlar: Cinsel kimlik ilintisinde çağdaş sanat yönsemeleri

Yazar :

 Sabahnur KUZU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Çağdaş sanat yöneylemlerinde yeni kültürel ekolojiler

Yazar :

 Sedat ÖZER

İstanbul Arel Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı


2019

 

Sanatta Yeterlik

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Benzerlikler ve Farklılıkların Birlikteliği Açısından Bilimsel ve Sanatsal Araştırma Metodolojileri İçin Bir Konumlandırma Çalışması

Yazar :

 İlker Avni ÖZBEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Diğer


2019

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçişte sanat ve tasarım eğitimi

Yazar :

 Esra AVCI KURT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Sanat yönetimi ve ekonomisi ile ilgisinde çağdaş sanat piyasasının motivasyon gücü

Yazar :

 Leyla İMAMOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Resim Anasanat Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 Kültür ve sanatın çağdaş müştereklerinde manipülasyon olgusu

Yazar :

 Didem SARDOĞAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 

Resim Anasanat Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 BİR TÜKETİM KODLAMASI OLARAK MODA’NIN YENİ ESTETİK MOTİVASYONLARI

Yazar :

 Meltem YOLDAŞ

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 POSTYAPISALCI YAKLAŞIMLAR VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE İLE İLİŞKİSİNDE POSTMODERN ESTETİK

Yazar :

 Gülçin AKBAŞ

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 DEĞİŞEN VE DEĞİŞMEYEN İÇERİKLERİYLE SANATTA TEMELLÜK (KEND,NE MAL ETME) OLGUSUNUN TEMATİK KAPSAM-SANATSAL KİMLİK İLİŞKİSİ

Yazar :

 Marina ERSOY

Sanatta Yeterlik

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 POSTMODERN SANATTA BİR İLERİ İKİ GERİ: Sanatçı Yönsemeleri Açısından Pastiş-Parodi

Yazar :

 Ali ÇAKA

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Üniversite Dışı

 

TÜRKİYE

Tez Adı :

 SANATSAL KİM’xxLİK-BEN’LİK İNŞASINA ETKİLERİ AÇISINDAN FEMİNİST SANAT

Yazar :

 Şerife Şura SEYHAN

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 
Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Perspektif I

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-26 12:47:01

 

2017-09-26 12:47:01

 

2016-2017

Ders Adı :

 Estetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 12:46:41

 

2017-09-26 12:46:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Sanat Ontolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 12:46:27

 

2017-09-26 12:46:27

 

2016-2017

Ders Adı :

 Medya Okuryazarlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 12:46:03

 

2017-09-26 12:46:03

 

2016-2017

Ders Adı :

 Tüketim Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2017-09-26 12:45:39

 

2017-09-26 12:45:39

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Atelye Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2017-09-26 12:45:15

 

2017-09-26 12:45:15

 

2016-2017

Ders Adı :

 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-09-26 12:44:43

 

2017-09-26 12:44:43

 

2016-2017

Ders Adı :

 Resim Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2017-09-26 12:44:00

 

2017-09-26 12:44:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Postmodernist Sanat Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:32:22

 

2014-01-28 19:32:22

 

2013-2014

Ders Adı :

 Görsel Kültür Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:32:05

 

2014-01-28 19:32:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:31:45

 

2014-01-28 19:31:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Postmodernist Sanat Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:31:28

 

2014-01-28 19:31:28

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:31:10

 

2014-01-28 19:31:10

 

2012-2013

Ders Adı :

 Görsel Kültür Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:30:51

 

2014-01-28 19:30:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sanatsal Okuryazarlıklar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:30:33

 

2014-01-28 19:30:33

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:30:17

 

2014-01-28 19:30:17

 

2013-2014

Ders Adı :

 Resim Atelye Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 19:29:51

 

2014-01-28 19:29:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sanatsal Okuryazarlıklar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:29:32

 

2014-01-28 19:29:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:29:09

 

2014-01-28 19:29:09

 

2012-2013

Ders Adı :

 Seçmeli Endüstriyel Tasarım

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 19:28:49

 

2014-01-28 19:28:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:28:16

 

2014-01-28 19:28:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Seçmeli Sanat Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 19:27:59

 

2014-01-28 19:27:59

 

2013-2014

Ders Adı :

 Çizim1

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 19:27:40

 

2014-01-28 19:27:40

 

2013-2014

Ders Adı :

 Desen

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 19:27:08

 

2014-01-28 19:27:08

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sanat Eleştirisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:26:55

 

2014-01-28 19:26:55

 

2012-2013

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 19:26:08

 

2014-01-28 19:25:32

 

2012-2013

Ders Adı :

 Perspektif

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-01-28 19:26:15

 

2014-01-28 19:25:14

 

2012-2013

Ders Adı :

 Seçmeli Sanat Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-01-28 19:26:22

 

2014-01-28 19:24:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Anasanat Atelye Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2014-01-28 19:26:32

 

2014-01-28 19:24:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-01-28 19:26:38

 

2014-01-28 19:23:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Postmodernist Sanat Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-23 21:51:57

 

2020-06-23 21:51:57

 

2014-2015

Ders Adı :

 Görsel Kültür Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:51:41

 

2020-06-23 21:51:41

 

2014-2015

Ders Adı :

 Perspektif I

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-06-23 21:51:23

 

2020-06-23 21:51:23

 

2014-2015

Ders Adı :

 Medya Okuryazarlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:51:04

 

2020-06-23 21:51:04

 

2014-2015

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:50:43

 

2020-06-23 21:50:43

 

2014-2015

Ders Adı :

 Anasanat Atelye Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 8

 

2020-06-23 21:50:29

 

2020-06-23 21:50:29

 

2014-2015

Ders Adı :

 Postmodernist Sanat Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-23 21:50:09

 

2020-06-23 21:50:09

 

2015-2016

Ders Adı :

 Görsel Kültür Eğitimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-23 21:49:49

 

2020-06-23 21:49:49

 

2015-2016

Ders Adı :

 Estetik

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:49:29

 

2020-06-23 21:49:29

 

2015-2016

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:49:12

 

2020-06-23 21:49:12

 

2015-2016

Ders Adı :

 Desen

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-23 21:48:42

 

2020-06-23 21:48:42

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anasanat Atelye Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-23 21:48:26

 

2020-06-23 21:48:26

 

2015-2016

Ders Adı :

 Postmodern Estetik Ve Sanat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-06-23 21:46:27

 

2020-06-23 21:46:27

 

2019-2020

Ders Adı :

 Tüketim Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:46:00

 

2020-06-23 21:46:00

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:45:39

 

2020-06-23 21:45:39

 

2019-2020

Ders Adı :

 Figür Ve Mekan Çözümlemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-06-23 21:45:17

 

2020-06-23 21:45:17

 

2019-2020

Ders Adı :

 Resim Atelye V

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-06-23 21:44:51

 

2020-06-23 21:44:51

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çizim I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-06-23 21:43:47

 

2020-06-23 21:43:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Postmodern Estetik Ve Sanat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-06-23 21:42:51

 

2020-06-23 21:42:51

 

2017-2018

Ders Adı :

 Resim Öğretim Yöntemleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-06-23 21:42:17

 

2020-06-23 21:42:17

 

2017-2018

Ders Adı :

 Postmodern Estetik Ve Sanat

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2020-06-23 21:41:16

 

2020-06-23 21:41:16

 

2018-2019

Ders Adı :

 Tüketim Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:40:37

 

2020-06-23 21:40:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Figür Ve Mekan Çözümlemeleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-06-23 21:39:53

 

2020-06-23 21:39:53

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çağdaş Sanat Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:39:27

 

2020-06-23 21:39:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 Çizim I-Iı

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-06-23 21:39:00

 

2020-06-23 21:39:00

 

2018-2019

Ders Adı :

 Resim Atelye Iv

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-06-23 21:36:08

 

2020-06-23 21:36:08

 

2018-2019

Ders Adı :

 Resim Atelye Iıı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-06-23 21:35:22

 

2020-06-23 21:35:22

 

2017-2018

Ders Adı :

 Tüketim Estetiği

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:34:45

 

2020-06-23 21:34:45

 

2017-2018

Ders Adı :

 Perspektif I

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2020-06-23 21:34:09

 

2020-06-23 21:34:09

 

2017-2018

Ders Adı :

 Medya Okuryazarlığı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-06-23 21:33:33

 

2020-06-23 21:33:33

 

2017-2018

Ders Adı :

 Anasanat Atelye Resim

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 6

 

2020-06-23 21:33:47

 

2020-06-23 21:32:53

 

2017-2018

2019
 • 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

  Resim Anasanat Dalı

 • 2015

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Resim (Yl) (Tezli)

 • 2014

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

 • 2012
  - 2016

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2012

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Resim Bölümü

  Resim Anasanat Dalı

 • 2011
  - 2012

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2011
  - 2012

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2010
  - 2011

  Enstitü Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2006
  - 2011

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 1998
  - 2000

  Dekan Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

 • 1997
  - 2006

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSF105 Çizim I 1 Çizim I 1. hafta.docx
GSF105 Çizim I 2 Çizim I 2. hafta.docx
GSF105 Çizim I 3 çizim I 3. hafta.docx
GSF105 Çizim I 4 çizim I 4. hafta.docx
GSF105 Çizim I 5 çizim I 5. hafta.docx
GSF105 Çizim I 6 çizim I 6. hafta.docx
GSF105 Çizim I 7 Çizim I 7.hafta.docx
GSF105 Çizim I 8 Çizim I 8. hafta.docx
GSF105 Çizim I 9 çizim I 9. hafta.docx
GSF105 Çizim I 10 Çizim I 10. hafta.docx
GSF105 Çizim I 11 Çizim I 11. hafta.docx
GSF105 Çizim I 12 Çizim I 12. hafta.docx
GSF105 Çizim I 13 Çizim I 13. hafta.docx
GSF105 Çizim I 14 Çizim I 14. hafta.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 1 figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 1.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 1 çizimin pratiği ve bilimi-kitap.PDF
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 2 figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 2.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 2 kitap çizim.PDF
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 3 figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 3.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 3 The Art of Drawing_1568330596.pdf
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 4 figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 4.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 5 figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 5.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 5 çizimin pratiği ve bilimi-kitap.PDF
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 6 figür ve mekan çözümlemeleri II IV bahar 6.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 6 kitap çizim.PDF
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 7 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 7.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 7 kitap force çizim.PDF
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 8 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 8.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 8 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 9.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 8 3 boyutlu tasarım vs.pdf
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 9 Innovation in Architecture A Path to the Future.pdf
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 10 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 10.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 10 kitap- tasarımın dili.PDF
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 11 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 11.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 12 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 12.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 13 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 13.docx
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 13 tasarım.pdf
RES206 Figür ve Mekan Çözümlemeleri II 14 figür ve mekan çözümlemeleri II bahar 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 1 Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 1.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 2 Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 2.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 3 Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 3.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 4 Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 4.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 5 Postmodern estetik ve sanat (Y.Lis. resim) bahar 5.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 6 Postmodern estetik ve sanat (y.Lis.resim) bahar 6.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 7 Postmodern estetik ve sanat (y.lis.Resim) bahar 7.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 8 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 8.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 9 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 9.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 10 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 19.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 11 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 13.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 11 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 11.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 12 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 12.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 13 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 13.docx
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 14 postmodern estetik ve sanat (Y.Lİs.Resim) bahar 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSF106 Çizim II 1 figur ve mekan çözümlemesi 2. hafta.docx
GSF106 Çizim II 1 çizim II bahar 1.docx
GSF106 Çizim II 2 çizim II bahar 2.docx
GSF106 Çizim II 2 figür ve mekan çözümlemeleri 1. hafta.docx
GSF106 Çizim II 3 çizim II bahar 3.docx
GSF106 Çizim II 4 çizim II bahar 4.docx
GSF106 Çizim II 5 çizim II bahar 5.docx
GSF106 Çizim II 6 çizim II bahar 6.docx
GSF106 Çizim II 7 çizim II bahar 7.docx
GSF106 Çizim II 8 çizim II bahar 8.docx
GSF106 Çizim II 9 çizim II bahar 9.docx
GSF106 Çizim II 10 çizim II bahar 10.docx
GSF106 Çizim II 11 çizim II bahar 11.docx
GSF106 Çizim II 12 çizim II bahar 12.docx
GSF106 Çizim II 13 çizim II bahar 13.docx
GSF106 Çizim II 14 çizim II bahar 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 1 ağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 1.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 2 ağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 2.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 3 ağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 3.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 4 ağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 4.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 5 ağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 5.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 6 ağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 6.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 7 çağdaş sanat estetiği (seç) Bahar 7.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 8 çağdaş sanat estetiği (seç) Bahar 8.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 9 çağdaş sanat estetiği (seç) Bahar 9.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 10 çağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 10.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 11 çağdaş sanat estetiği (seç) Bahar 11.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 12 çağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 12.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 13 çağdaş sanat estetiği (seç.) Bahar 13.docx
GSS222 Çağdaş Sanat Estetiği 14 çağdaş sanat estetiği (seç) Bahar 14.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
GSS412 Tüketim Estetiği 1 Dersin Çerçevesi.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 1 Dersin Çerçevesi.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 1 Dersin Çerçevesi.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 2 Tüketim Estetiği 2. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 2 Tüketim Estetiği 2. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 2 Tüketim Estetiği 2. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 3 Tüketim Estetiği 3. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 3 Tüketim Estetiği 3. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 3 Tüketim Estetiği 3. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 4 Tüketim Estetiği 4. Ders (Devam).pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 4 Tüketim Estetiği 4. Ders (Devam).pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 4 Tüketim Estetiği 4. Ders (Devam).pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 5 Tüketim Estetiği 5. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 5 Tüketim Estetiği 5. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 5 Tüketim Estetiği 5. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 6 Tüketim Estetiği 6.Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 6 Tüketim Estetiği 6.Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 6 Tüketim Estetiği 6.Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 7 Tüketim Estetiği 7.Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 7 Tüketim Estetiği 7.Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 7 Tüketim Estetiği 7.Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 8 Tüketim Estetiği 8. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 8 Tüketim Estetiği 8. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 8 Tüketim Estetiği 8. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 10 Tüketim Estetiği 10. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 10 Tüketim Estetiği 10. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 10 Tüketim Estetiği 10. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 11 Sanat Olarak Reklam - 11. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 11 Sanat Olarak Reklam - 11. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 11 Sanat Olarak Reklam - 11. Ders.pdf
GSS412 Tüketim Estetiği 12 Tüketim Estetiği 12. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 12 Tüketim Estetiği 12. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 12 Tüketim Estetiği 12. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 13 Tüketim Estetiği 13. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 13 Tüketim Estetiği 13. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 13 Tüketim Estetiği 13. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 14 Tüketim Estetiği 14. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 14 Tüketim Estetiği 14. Ders.docx
GSS412 Tüketim Estetiği 14 Tüketim Estetiği 14. Ders.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 3 figür ve mekan çözümlemeleri 3. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 4 figür ve mekan çözümlemeleri 4. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 5 figür ve mekan çözümlemeleri 5. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 6 figür ve mekan çözümlemeleri 6. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 7 figür ve mekan düzenlemeleri 7. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 8 Figür ve mekan çözümlemeleri 8. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 9 figür ve mekan çözümlemeleri 9. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 10 figür ve mekan çözümlemeleri 10. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 11 figür ve mekan çözümlemeleri 11. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 12 figğr ve mekan çözümlemeleri 12. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 13 figür ve mekan çözümlemeleri 13. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 14 figür ve mekan çözümlemeleri 14. hafta.docx
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 15 çizimin pratiği ve bilimi-kitap.PDF
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 15 kitap çizim.PDF
RES205 Figür ve Mekan Çözümlemeleri I 15 kitap-çizimin doğal yolları.PDF
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES301 Resim Atelye III 1 Resim Atelye III 1. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 2 Resim Atelye III 2. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 2 boyamanın bilimi.pdf
RES301 Resim Atelye III 2 creatıve vısualıtıon.PDF
RES301 Resim Atelye III 2 eDdJm4A9N.pdf
RES301 Resim Atelye III 2 Ione A. Innovation and Visualization- Trajectories, Strategies, and Myths.pdf
RES301 Resim Atelye III 2 imajın canlanması.pdf
RES301 Resim Atelye III 2 resimlerin nerobiyolojisi-kitap.PDF
RES301 Resim Atelye III 2 sanatın sosyolojisi.pdf
RES301 Resim Atelye III 3 Resim Atelye III 3. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 4 Resim Atelye III 4. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 5 Resim Atelye III 5. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 6 Resim Atelye III 6. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 7 Resim Atelye III 7. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 8 Resim Atelye III 8. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 9 Resim Atelye III 9. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 10 Resim Atelye III 10. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 11 Resim Atelye III 11. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 12 Resim Atelye III 12. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 13 Resim Atelye III 13. hafta.docx
RES301 Resim Atelye III 14 Resim Atelye III 14. hafta.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
RES302 Resim Atelye IV 1 çağdaş sanat ve bellek.PDF
RES302 Resim Atelye IV 1 estetikte yeni yollar.pdf
RES302 Resim Atelye IV 2 atelye IV bahar 2.docx
RES302 Resim Atelye IV 3 atelye IV bahar 3.docx
RES302 Resim Atelye IV 4 atelye IV bahar 4.docx
RES302 Resim Atelye IV 5 atelye IV bahar 5.docx
RES302 Resim Atelye IV 6 atelye IV bahar 6.docx
RES302 Resim Atelye IV 7 atelye IV bahar 7.docx
RES302 Resim Atelye IV 8 atelye IV bahar 8.docx
RES302 Resim Atelye IV 9 atelye IV bahar 9.docx
RES302 Resim Atelye IV 10 atelye IV bahar 10.docx
RES302 Resim Atelye IV 11 atelye IV bahar 11.docx
RES302 Resim Atelye IV 12 atelye IV bahar 12.docx
RES302 Resim Atelye IV 13 atelye IV bahar 13.docx
RES302 Resim Atelye IV 14 atelye IV bahar 14.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr