Araştırma Görevlisi Melek BABA ÖZTÜRKİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: melek.baba@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-0515-8782
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Temel Eğitim
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Araştırma Görevlisi Eğitim Fakültesi, 2010 -
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Recent Researches İn Education

Bölüm Adı :

 Prospective Teachers’ Attıtudes Towards Cheating: The Case Of Ondokuz Mayıs University

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek, Öksüz Ayyüce

Editör Adı :

 Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin

2018

Kitap Adı :

 Şiddet Ve Sosyal Travmalar

Bölüm Adı :

 İlkokul Ve Ortaokul Öğrencilerinin Zihin Haritalarında Şiddet

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek, Karalar Mehtap

Editör Adı :

 Adem Solak

2018

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Güven Demir Elif, Baba Melek

Dergi Adı :

 Hacettepe University Journal Of Education

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokrasi Algısı: Polonya-Türkiye Karşılaştırması

Yazar Adı :

 Kartal Ayça, Öksüz Yücel, Baba Melek, Güven Demir Elif

Dergi Adı :

 İlköğretim Online

Özgün Makale

 


2018, 4

Makale Adı :

 Ortaokul Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi Algıları: Demografik Bir İnceleme

Yazar Adı :

 Karalar Mehtap, Öksüz Yücel, Baba Melek

Dergi Adı :

 The Journal Of Academic Social Science

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 Öğrenci Algılarına Göre Liselerde Yaşam Kalitesi

Yazar Adı :

 Salih Aykıt, Baba Melek

Dergi Adı :

 The Journal Of International Social Research

Özgün Makale

 


2017, 8

Makale Adı :

 Relationship Between Levels Of Student Alienation And Hemsehrilik Attitudes Of University Students: A Study On Kyrgyz-Turkish Manas University Students

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Dergi Adı :

 Universal Journal Of Educational Research

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Samsun İli Örneği)

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Güven Demir Elif, Baba Melek

Dergi Adı :

 Hacettepe University Journal Of Education

Özgün Makale

 


2017, 7

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 4

Makale Adı :

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bağışlama İstekliliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Omü Örneği

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Dergi Adı :

 Tübav Bilim Dergisi

Özgün Makale

 

2017, 1

Makale Adı :

 The Relationship Between Teachers’ Educational Beliefs And Their Perceptions Of Multicultural Competence

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Dergi Adı :

 International Journal Of Innovative Research İn Education

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Omü Örneği

Yazar Adı :

 Baba Melek, Güral Melda

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2016, 12

Makale Adı :

 Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stilleri İle Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2016, 10

Makale Adı :

 Investigating Primary School Students Perceptions About Differences Through Their Drawings

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Güven Demir Elif, Baba Melek, Kartal Ayça

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Effect Of The Use Of Concept Cartoons İn Gaining Of Citizenship Consciousness Of Primary School Students

Yazar Adı :

 Baba Melek, Öksüz Yücel

Dergi Adı :

 Turkish Studies

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması Yapılan İlköğretim Okullarındaki Zorba Davranışların İncelenmesi

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Çevik Ceren, Özçakır Sümen Özlem, Baba Melek, Güven Elif

Dergi Adı :

 Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2014, 2

Makale Adı :

 The Relationship Between Teachers Level Of Marital Satisfaction And Their Level Of Perceived Professional Social Support

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, İci Adem, Coşkun Kerem, Baba Melek

Dergi Adı :

 Energy Education Science And Technology: Social And Educational Studies

Özgün Makale

 

2013, 7

Makale Adı :

 Algılanan Sosyal Destekle Akılcı Olmayan Davranışlar İlişkisi

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Ayvalı Meşale, Coşkun Kerem, Baba Melek, İci Adem

Dergi Adı :

 Journal Of Academic Social Science Studies

Özgün Makale

 

2011, 7

Makale Adı :

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Çevik Ceren, Baba Melek, Güven Elif

Dergi Adı :

 Omü Eğitim Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Hakların İzinde: Çocuk Kitaplarına İlişkin Bir Çözümleme

Yazar Adı :

 Baba Melek, Özaslan Hatice

Etkinlik Adı :

 Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2019, 10

Bildiri Adı :

 Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığıınmacıların Eğitim Kurumlarında Yarattıkları ve Yaşadıkları Problemler

Yazar Adı :

 Baba Melek

Etkinlik Adı :

 7.Uluslararası Göç Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 02

Bildiri Adı :

 Cinsiyet Biliş Ötesi Farkındalığı Etkiler mi? Bir Meta-Analiz Çalışması

Yazar Adı :

 Baba Melek

Etkinlik Adı :

 18.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2019, 10

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının Bağışlama İstekliliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 6.Uluslararası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Biliş Ötesi Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi OMÜ Örneği

Yazar Adı :

 Baba Melek, Güral Melda

Etkinlik Adı :

 6.Uluslararası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Beş Faktör Kuramına Göre Kişilik Özellikleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği

Yazar Adı :

 Güral Melda, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 6.Uluslararası Canik Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 12

Bildiri Adı :

 Özel Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Durumları ile Demografik Özelliklerinin Mesleki Motivasyonlarını Yordama Gücü

Yazar Adı :

 Öztürk Erdoğan, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 9.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkin Vatandaşlık Algılarının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çevik Kansu Ceren, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 9.Uluslarası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Cinsiyetin Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Tutum Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek, Çevik Kansu Ceren

Etkinlik Adı :

 9.Uluslararası Eğitim Araştirmaları Birliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarında Etik Muhakeme Yetenekleri ile Bazı Demografik Değişkenlerin Rolü

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek, Öksüz Ayyüce

Etkinlik Adı :

 9.Uluslararası Eğitim Araştirmaları Birliği Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 05

Bildiri Adı :

 Roman Çocukların Okul Doyumu Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Güven Demir Elif, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 15.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 05

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejileri ile Okuma Motivasyonları Arasındaki İlişki/ The Relationship Between Prospective Teachers’ Metacognitive Reading Strategies andReading Motivations

Yazar Adı :

 Aydoğmuş Mücahit, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu/ 17th International Primary School Teacher Education Symposium

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe2018, 06

Bildiri Adı :

 Öğretmenlerin Eğitim İnançları ile Çokkültürlü Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 8.Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2016, 02

Bildiri Adı :

 Can The Children Really Recognize Name of The Letters

Yazar Adı :

 Coşkun Kerem, Öksüz Yücel, Baba Melek, İci Adem, Aktürk Meşale

Etkinlik Adı :

 British Educational Research Association Annual Conference

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinin Statü ve Saygınlığına İlişkin Görüşleri

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Temel Kavramlar Bilgisinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Çevik Ceren, Öksüz Yücel, Baba Melek

Etkinlik Adı :

 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 2005 2010 Yılları Arasında Sınıf Öğretmenliği Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Baba Melek, Öksüz Yücel, Güven Elif, Çevik Ceren

Etkinlik Adı :

 10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar Adı :

 Öksüz Yücel, Çevik Ceren, Baba Melek, Güven Elif

Etkinlik Adı :

 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kelime Öğretimi Yöntem ve Tekniklerinin Kelime Hazinesini Geliştirmeye Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of Vocabulary Teaching Methods and Techniques on Developing the Vocabulary: A Meta Analysis Study

Yazar Adı :

 Çağlayan Kaya Tuncer, Baba Melek, Aydoğmuş Mücahit

Etkinlik Adı :

 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 İlk-Okul Robot Maceram

Proje Konusu :

 İlkokul öğrencilerini hedef alan bu projeyle robotik bilimine girişi yaş ve gelişim düzeylerine uygun gelişimsel uygulamalar ile sağlamak ve okullarda çocukların danışacağı Robot Bilim Elçileri oluşturmaktır.

29.06.2017

 

29.12.2017

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2017, 12

Proje Adı :

 Doğada Farklılıklarımızı Kucaklıyoruz

01.05.2018

 

01.12.2018

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2018, 12

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2018-12-13 18:04:59

 

2018-12-13 18:04:37

 

2018-2019

Ders Adı :

 Eğitim Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-12-13 18:04:15

 

2018-12-13 18:04:15

 

2018-2019

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 5

 

2020-01-08 14:00:47

 

2020-01-08 14:00:47

 

2019-2020

Ders Adı :

 Çocuk Psikolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2019-2020

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2020-01-08 14:00:25

 

2020-01-08 14:00:25

 

2019-2020

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2020-01-08 13:59:30

 

2020-01-08 13:59:30

 

2018-2019

2019
 • 2010

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Eğitim Fakültesi

  Temel Eğitim Bölümü

  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Fakülte/Bölüm/Ders Adı Hafta Ders Notları
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 1 HAFTA 1 ve 2.pptx
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 2 2. HAFTA.pptx
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 2 HAFTA 1 ve 2.pptx
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 3 BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 3 DİL GELİŞİMİ.pptx
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 3 477982987_10eliksmail-egt-193-208.pdf
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 4 AHLAK GELİŞİMİ.pptx
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 4 KİŞİLİK GELİŞİMİ.pptx
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 5 BİLİŞSEL GELİŞİM.ppt
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 5 DİL GELİŞİMİ.pptx
SNAE003 Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Psikolojisi 12 çocuk içerik son.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr