Doçent Mennan Ece PİRZİRENLİİletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mennanece.pirzirenli@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Anatomi
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2014 -
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2004 - 2014
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Quantitative Analysis Of The Amygdala, Thalamus And Hippocampus On Magnetic Resonance İmages İn Paediatric Bipolar Disorders And Compared With The Children Of Bipolar Parents And Healthy Control

Yazar Adı :

 Akbaş Seher, Nahir Mert, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Dündar Cihad, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Sarısoy Gökhan, Şahin Bünyamin

Dergi Adı :

 Psychiatry Research-Neuroimaging

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Quantitative Analysis Of The Amygdala, Thalamus And Hippocampus On Magnetic Resonance İmages İn Paediatric Bipolar Disorders And Compared With The Children Of Bipolar Parents And Healthy Control

Yazar Adı :

 Akbaş Seher, Nahir Mert, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Dündar Cihad, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Sarısoy Gökhan, Şahin Bünyamin

Dergi Adı :

 Psychiatry Research: Neuroimaging

Özgün Makale

 


2017, 12

Makale Adı :

 Bilateral Elongated Mandibular Coronoid Process İn An Anatolian Skull

Yazar Adı :

 Çorumlu Ufuk, Kopuz Cem, Demir Mehmet Tevfik, Pirzirenli Aydın Mennan Ece

Dergi Adı :

 Anatomy And Cell Biology

Vaka Takdimi

 

2016, 8

Makale Adı :

 The Localization Of Asterion According To The Landmarks Of Posterior Cranial Foss İn Newborns Clinical İmplications

Yazar Adı :

 Demir Mehmet T, Kopuz Cem, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Fahrettin Çelik, Ufuk Çorumlu

Dergi Adı :

 International Journal Of Morphology

Özgün Makale

 

2015, 10

Makale Adı :

 Mrı Based Detailed Evaluation Of The Anatomy Of The Human Coccyx

Yazar Adı :

 Pirzirenli Aydın Mennan Ece

Dergi Adı :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Comparison Of The Effects Of Thymoquinone And Silymarin On The Brain İn Rats Having İschemia Reperfusion İn Lower Extremity

Yazar Adı :

 Pirzirenli Aydın Mennan Ece

Dergi Adı :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Bilirkişi Raporu vb.

 

2015

Makale Adı :

 Morphologic İnvestigation Of Ventriculus Terminalis İn Newborns Embryologic And Clinical İmplications

Yazar Adı :

 Kopuz Cem, Demir Mehmet T, Çorumlu Ufuk, Aydin Mennan E, Korkmaz Adnan, Çiftçioglu Engin, Kaya Ahmet H

Dergi Adı :

 Neurosurgery Quarterly

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 The Termination Of Superior Sagittal Sinus And Drainage Patterns Of The Lateral Occipital At Confluens Sinuum İn Newborns Clinical And Embryological İmplications

Yazar Adı :

 Kopuz Cem, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Aysin Kale, Demir Mehmet Tevfik, Çorumlu Ufuk, Kaya Ahmet Hilmi

Dergi Adı :

 Surg Radiol Anat

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Bilateral Origin Of Superior Cerebellar Arteries From The Posterior Cerebral Arteries And Clues To İts Embrylogic Basis

Yazar Adı :

 Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Hilmi Kaya Ahmet, Kopuz Cem, Demir Mehmet Tevfik, Çorumlu Ufuk, Dagcinar Adnan

Dergi Adı :

 Anat Cell Biol

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Localization Of Pterion İn Neonatal Cadavers A Morphometric Study

Yazar Adı :

 Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Kopuz Cem, Demir Mehmet Tevfik, Corumlu Ufuk, Kaya Ahmet Hilmi

Dergi Adı :

 Surg Radiol Anat

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The Double Outlet Right Ventricle With Additional Cardiac Malformations An Anatomic And Echocardiographic Study

Yazar Adı :

 Mt Demir, Y Amasyalı, C Kopuz, Me Aydın, U Çorumlu

Dergi Adı :

 Folia Morphol

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 The Superior Cerebellar Artery Anatomic Study With Review

Yazar Adı :

 Adnan Dagcinar, Kaya Ahmet Hilmi, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Kopuz Cem, Alparslan Senel, Mehmet Tevfik Demir, Corumlu Ufuk, Fahrettin Celik, Bülent Sam

Dergi Adı :

 Neurosurg Q

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Medial Circumflex Femoral Artery With Different Origin And Course A Case Report And Review Of The Literature

Yazar Adı :

 Çiftçioğlu Engin, Kale Aysin, Kopuz Cem, Edizer Mete, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Demir Mehmet Tevfik

Dergi Adı :

 Folia Morphol

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 A Study Of Variable Origins Of Arteries İn Arm

Yazar Adı :

 Peştemalci T, Y İnce, M Yıldırım, C Kopuz, Z Yıldız, F Kesmezacar, E Aydın, U Çorumlu, T Demir

Dergi Adı :

 Eur J Plast Surg

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Anatomic Variations Of The Shape Of The Menisci A Neonatal Cadaver Study

Yazar Adı :

 Kale Aysin, Kopuz Cem, Edizer Mete, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Demir Mehmet Tevfik, İnce Yener

Dergi Adı :

 Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Absence Of Both Stapedius Tendon And Muscle

Yazar Adı :

 Cem Kopuz, Suat Turgut, Ayşin Kale, Mennan E Aydın

Dergi Adı :

 Neurosciences

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Absence Of The Musculocutaneous Nerve Together With Unusual İnnervation Of The Median Nerve

Yazar Adı :

 Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Kale Aysin, Edizer Mete, Kopuz Cem, Demir Mehmet Tevfik, Corumlu Ufuk

Dergi Adı :

 Folia Morphol

Özgün Makale

 

2006

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Evaluation of the midsagittal sectional surface area of the cerebellum in chronic schizophrenia

Yazar Adı :

 Şahin Bünyamin, Gölpınar Murat, İbrahim Alaa, Tahir Osman Ali, Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Abdelrahman Mohamed, Elfaki Amani

Etkinlik Adı :

 8th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Budapest, Hungary

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2016, 08

Bildiri Adı :

 The effect of the attitudes toward learning of the first aid and emergency programme students on the anatomy course achievements

Yazar Adı :

 Güven Gürsel Ak, Şener Asuman, Pirzirenli Aydın Mennan Ece

Etkinlik Adı :

 9TH ISCAA WORLD CONGRESS

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The effect of the attitudes toward learning of the first aid and emergency programme students on the anatomy course achievements.

Yazar Adı :

 Ak Güven Gürsel, Şener Asuman, Pirzirenli Aydın Mennan Ece

Etkinlik Adı :

 9TH ISCAA WORLD CONGRESS 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Schizophrenics have smaller putamen and thalamus when it is compared to the healty subjects

Yazar Adı :

 Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Elfaki Amani, Tahir Osman Ali, Osman A, Acar Güdek Meltem, Şahin Bünyamin

Etkinlik Adı :

 XXIV International Symposium on Morphological Sciences 2015

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

2015, 09

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 1 ULUBAT BİLİM ZİRVESİ

Proje Konusu :

 Türkiye deki tüm tıp fakültelerinin düzenlediği yıl içi öğrenci kongrelerinde ödül almış sunum ve posterlerin en iyilerinin değerlendirildiği ve bilimsel camiada yer alan değerli hocalarımızın da katılımıyla gerçekleşen kongre statüsünde bilimsel bir etkinlik

04.06.2016

 

05.06.2016

 

Danışman

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 ULUSLARARSI GENEL CERRAHİ ÖĞRENCİ KONGRESİ

Proje Konusu :

 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DE AKTİF KATILIMI İLE GENEL CERRAHİ DALINDA MERAK EDİLEN KONULARI VE TEKNİKLERİYLE TANIŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME

22.02.2018

 

05.06.2018

 

Danışman

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2018, 06

Proje Adı :

 BAP Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Öğrenci Kongresi

10.02.2019

 

06.06.2019

 

Danışman

 

Diğer (Ulusal)

 

ULUSAL

2019, 06

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Sağlıkta Ve Hastalıkta Anatomi Ve Fizyoloji

Yazar Adı :

 Pirzirenli Aydın Mennan Ece, Demir Mehmet Tevfik, Atmaca Ayşegül

Yayınevi :

 Nobel Tıp Kitabevi

Uluslararası

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

2017

Yayın Adı :

 Hastalıkta Ve Sağlıkta Anatomi Ve Fizyoloji (Kitabın Orijinal Adı:ross And Wilson , Anatomy And Physiology İn Health And İllness)

Yazar Adı :

 Kopuz Cem, Pirzirenli Aydın Mennan Ece

Yayınevi :

 Nobel Tıp Kitavevleri İstanbul

Uluslararası

 

Editör

 

2017

 

11.01.2017

 

Basılı

2017

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Anatomy And Cell Biology

Uluslararası

 

Dergi

 

Anatomy And Cell Biology

 

İngilizce

 

Pubmed, Google Scholar

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Biomed Research International

Uluslararası

 

Dergi

 

Biomed Research International

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Uluslararası

 

Dergi

 

Nigerian Journal Of Clinical Practice

 

NİJERYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Nigerian Journal Of Clinical Practice

Uluslararası

 

Dergi

 

Nigerian Journal Of Clinical Practice

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Diş Hekimliği Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-04 14:42:00

 

2014-03-04 14:42:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Diş Hekimliği Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-04 14:41:34

 

2014-03-04 14:41:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Shmyo Diyaliz Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-03-04 14:41:07

 

2014-03-04 14:41:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2014-03-04 14:39:57

 

2014-03-04 14:39:57

 

2011-2012

Ders Adı :

 Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2014-03-04 14:39:46

 

2014-03-04 14:39:46

 

2013-2014

Ders Adı :

 İleri Nöroendokrin Sistem Anatomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-04 14:38:20

 

2014-03-04 14:34:50

 

2013-2014

Ders Adı :

 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-03-04 14:38:05

 

2014-03-04 14:33:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Anatomi

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İngilizce


Ders saati: 3

 

2014-03-04 14:32:27

 

2014-03-04 14:32:27

 

2012-2013

2019
 • 2014

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  Anatomi Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2014

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Temel Tıp Bilimleri Bölümü

  Anatomi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 1 Kas İskelet Sistemi Anatomisi ve Biyomekaniği.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 2 Anatomiye Giriş-Terminoloji-Osteolojiye Giriş.ppt
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 3 Kaslar ve sinirler.ppt
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 4 Art. humeri.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 5 Ar.cubiti.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 6 El Bileği Eklemi.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 7 EKLEMLER.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 9 COLUMNA VERTEBRALİS.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 10 COLUMNA VERTEBRALİS.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 11 COLUMNA VERTEBRALİS.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 12 KEMİKLER.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 13 Art.coxae.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 14 Art genu.pptx
ANA610 Fonksiyonel Anatomi 15 Ayak Bileği eklemi ve anatomik yapısı.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 1 PELVİS VE PERINEUM-I.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 2 PELVİS VE PERINEUM -II.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 3 ÜRİNER SİSTEM.ppt
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 4 ÜRİNER SİSTEM.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 5 BÖBREKLER.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 6 ÜRETER.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 7 Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 9 VESICA URINARIA.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 10 URETHRAE.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 11 ÜRİNER ORGANLAR VE PELVİS İÇİNDE YERLEŞİMİ.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 12 Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 13 Miksiyon Mekanizması.pptx
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 14 ARTER VEN .ppt
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 15 Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 1 PELVİS VE PERINEUM-I.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 2 PELVİS VE PERINEUM -II.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 3 ARTER VEN .ppt
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 4 ARTER VEN .ppt
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 5 Dış ve iç genital organlar.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 6 Dış ve iç genital organlar.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 7 Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 9 Genital Sistem Embriyolojisi.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 10 KADIN GENİTAL ORGANLARI.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 11 KADIN GENİTAL ORGANLARI.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 12 Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 13 Erkek Genital Organları.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 14 Erkek Genital Organları.pptx
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 15 Klinik açıdan ürogenital sistem.pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr