İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mirtosun@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-1548-5111
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Bilim Alanı Kadın Hastalıkları ve Doğum
Öğrenim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Tıp Fakültesi, 2018 -
Doçent Tıp Fakültesi, 2011 - 2018
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2004 - 2011
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Abiston Cerrahi Ders Kitabı

2014

Kitap Adı :

 Şok

Bölüm Adı :

 Obstetrik Şok

Yazar Adı :

 Tosun Miğraci, Çelik Handan

2010

Kitap Adı :

 Güncel Obstetrik Ve Jinekoloji Tanı Ve Tedavi

Bölüm Adı :

 Erken Gebelik Riskleri

Yazar Adı :

 Alper Yaşar Tayfun, Tosun Miğraci, Çelik Handan

2008

Kitap Adı :

 Gebelikte Cerrahi Hastalıklar Ve Travma

Bölüm Adı :

 Johns Hopkins Jinekoloji Ve Obstetri El Kitabı

Yazar Adı :

 Alper Yaşar Tayfun, Tosun Miğraci

2008

Kitap Adı :

 Yüksek Riskli Gebelikler Yönetim Seçenekleri

Bölüm Adı :

 İnsan İmmun Yetmezlik Virusu

Yazar Adı :

 Malatyalıoğlu E, Tosun M

2008

Kitap Adı :

 Klinikte Obstetrik Ve Jinekoloji

Bölüm Adı :

 Nonimmün Hidrops Fetalis

Yazar Adı :

 Malatyalıoğlu E, Tosun M

2006

Kitap Adı :

 Klinikte Obstetrik Ve Jinekoloji

Bölüm Adı :

 İmmün Hidrops Fetalis

Yazar Adı :

 Malatyalıoğlu E, Tosun M

2006

Kitap Adı :

 Obstetrik Maternal Fetal Tıp Perinatoloji

Bölüm Adı :

 Fetal Kalp Ve Dolaşım Sistemi

Yazar Adı :

 Yanık F, Tosun M, Malatyalıoğlu E

Editör Adı :

 M.s.beksaç, N.demir, A.koç, A.yüksel

2001

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Prospective Comparative Study Of Third Trimester Serum Retinol Binding Protein 4 As A Potential Adipokine Marker Of Pre-Eclampsia

Yazar Adı :

 Çelik Samettin, Çelik Handan, Soyer Çalışkan Canan, Tosun Miğraci, Avcı Bahattin

Dergi Adı :

 Cumhuriyet Medical Journal

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Live Saving Dose İncrement Of Cabergoline İn Life-Threatening Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome Resistant To All İnteventions

Yazar Adı :

 Çelik Samettin, Çalışkan Canan Soyer, Çelik Handan, Hatırnaz Safak, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Gynecologıcal Endocrınology

Vaka Takdimi

 

2018, 12

Makale Adı :

 Cervical Cancer Presenting As An Omental Cake

Yazar Adı :

 Canbaz Tosun Fevziye, Çelik Handan, Kefeli Mehmet, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Clinical Nuclear Medicine

Vaka Takdimi

 


2018, 11

Makale Adı :

 Lifesaving Dose İncrement Of Cabergoline İn Life-Threatening Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome Resistant To All İnterventions

Yazar Adı :

 Çelik Samettin, Soyer Çalışkan Canan, Hatırnaz Şafak, Çelik Handan, Tosun Miğraci, Hatırnaz Ebru

Dergi Adı :

 Gynecol Endocrinol

Vaka Takdimi

 

2018

Makale Adı :

 Long-Term Outcome Of Fetuses With Soft Marker And Without Genetic Or Structural Abnormality

Yazar Adı :

 Tosun Miğraci, Özdeş Emel, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Yavuz Erhan, Çelik Handan, Bıldırcın Fatma Devran, Çanga Kubilay, Kökçü Arif, Oğur Methiye Gönül

Dergi Adı :

 The Journal Of Obstetrics And Gynecology Of India

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Frequency And Risk Factors Of Neural Tube Defects İn Samsun Province

Yazar Adı :

 Sanrı Aslıhan, Karayel Metin, Abur Ümmet, Altundağ Engin, Salih Akar Ömer, Çelik Handan, Tosun Miğraci, Aygün Hasibe Canan, Oğur Methiye Gönül

Dergi Adı :

 Cumhuriyet Medical Journal

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Diagnostic Value Of He4 İn Distinguishing Malignant From Benign Pelvic Masses

Yazar Adı :

 Önal Mesut, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Özdeş Emel, Çelik Handan, Yanık Keramettin, Tosun Miğraci, Bıldırcın Fatma Devran, Alper Yaşar Tayfun, Kökçü Arif

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Gynecologic Oncology

Özgün Makale

 


2016, 9

Makale Adı :

 The Role Of Early Determination Of Human Chorionic Gonadotropin Levels İn Predicting The Success Of Single Dose Methotrexate Treatment İn Ectopic Pregnancy

Yazar Adı :

 Çelik Handan, Tosun Miğraci, Işık Yüksel, Avcı Bahattin

Dergi Adı :

 Ginekologia Polska

Özgün Makale

 


2016, 7

Makale Adı :

 An Update On Ovarian Aging And Ovarian Reserve Tests

Yazar Adı :

 Amanvermez Ramazan, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 International Journal Of Fertility & Sterility

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Which Antibiotoc İs Better To Select Empirically For Lowerurinary Tract İnfections İn Pregnant Women

Yazar Adı :

 Tosun Miğraci, Özdeş Emel, Yanık Keramettin, Kökçü Arif, Özhan Erdem

Dergi Adı :

 Int J Clin Exp Med

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Validity Of Platelet İndices İn Predicting The Risk Of Developing Preeclampsia

Yazar Adı :

 Özdeş Emel, Kökçü Arif, Çelik Handan, Bıldırcın Fatma Devran, Tosun Miğraci, Alper Yaşar Tayfun, Malatyalıoğlu Haluk Erdal

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2016

Makale Adı :

 Platelet Indices May Be Useful İn Discrimination Of Benign And Malign Endometrial Lesions And Early And Advanced Stage Endometrial Cancer

Yazar Adı :

 Özdeş Emel, Kökçü Arif, Çelik Handan, Sarı Seher, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Is Surgical Staging Necessary For Patients With Low Risk Endometrial Cancer A Retrospective Clinical Analysis

Yazar Adı :

 Kökçü Arif, Özdeş Emel, Çelik Handan, Kefeli Mehmet, Tosun Miğraci, Mesut Önal

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Do Leukocyte And Platelet Counts Have Benefit For Preoperative Evaluation Of Endometrial Cancer

Yazar Adı :

 Hüseyin Ekici, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Kökçü Arif, Özdeş Emel, Tosun Miğraci, Çelik Handan

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Efficacy Of Diffusion Weighted Magnetic Resonance İmaging İn The Diagnosis And Staging Of Endometrial Tumors

Yazar Adı :

 Keçeci S, Nural Mehmet Selim, Aslan Kerim, Danacı Murat, Kefeli Mehmet, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Diagnostic And Interventional Imaging

Özgün Makale

 


2015, 10

Makale Adı :

 Factors Affecting Antenatal Corticosteroid Administration From The Obstetricians’ Viewpoint.

Yazar Adı :

 Özdeş Emel, Tosun Miğraci, Özdemir Ayşe Zehra, Malatyalıoğlu Haluk Erdal

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 May Ratio Of Neutrophil To Lymphocyte Be Useful İn Predicting The Risk Of Developing Preeclampsia A Pilot Study

Yazar Adı :

 Özdeş Emel, Kökçü Arif, Çelik Handan, Tosun Miğraci, Malatyalıoğlu Haluk Erdal

Dergi Adı :

 The Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Özgün Makale

 


2015, 1

Makale Adı :

 Torsioned Extraovarian Thecoma

Yazar Adı :

 Özdeş Emel, Kökçü Arif, Tosun Miğraci, Kefeli Mehmet

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics & Gynaecology

Vaka Takdimi

 


2014, 8

Makale Adı :

 Clinical Analysis Of Emergency Peripartum Hysterectomiesin A Tertiary Center

Yazar Adı :

 Sakıncı Mehmet, Kuru O, Tosun Miğraci, Karagöz Arzu, Çelik Handan, Bıldırcın Fatma Devran, Malatyalıoğlu Haluk Erdal

Dergi Adı :

 Clin Exp Obstet Gynecol

Özgün Makale

 

2014, 6

Makale Adı :

 May The Platelet To Lymphocyte Ratio Be A Prognostic Factor For Epithelial Ovarian Cancer

Yazar Adı :

 Kökçü Arif, Özdeş Emel, Çelik Handan, Tosun Miğraci, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Özdemir Ayşe

Dergi Adı :

 Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention

Özgün Makale

 


2014, 12

Makale Adı :

 A Rare Cause Of Acute Abdominal Pain

Yazar Adı :

 Ramazan Aydın, Özdemir Ayşe Zehra, Öztürk Bahadır, Ceyhan Bilgici Meltem Necibe, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Pediatric Emergency Care

Vaka Takdimi

 


2014, 1

Makale Adı :

 Fetal Ventrikülomegali Ve Ventriküler Sistemle İlişkili Anomalilerin Tanısında Fetal Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü

Yazar Adı :

 T.bayrak Uluışık, M. Ceyhan, L. İncesu, M.tosun, E. Malatyalıoğlu, Y.tayfun Alper, A. Dağçınar

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2014

Makale Adı :

 Prevalence Of Genital Warts İn Reproductive Aged Turkish Women Presenting At Gynecology Outpatient Clinics For Any Reason

Yazar Adı :

 Köse M Faruk, Akın L, Yüce Kunter, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Clin Exp Obstet Gynecol

Özgün Makale

 

2013, 7

Makale Adı :

 Maternal Serum İnterleukin 6 Level İn Preterm Labor

Yazar Adı :

 Işık Yüksel, Çelik Handan, Avcı Bahattin, Tosun Miğraci, Bıldırcın Fatma Devran, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Alper Yaşar Tayfun

Dergi Adı :

 Ginekologia Polska

Özgün Makale

 

2013, 5

Makale Adı :

 Ubch10 Expression İn Benign Hyperplastic And Malignant Endometrial Curetted Materials A Tissue Microarray Study

Yazar Adı :

 Kefeli M., Yildiz L., Celik H., Tosun M., Karagoz F.

Dergi Adı :

 International Journal Of Surgical Pathology

Özgün Makale

 


2012, 7

Makale Adı :

 Successful Pregnancy And Delivery İn A Patient With Bladder Exstrophy

Yazar Adı :

 Bıldırcın Fatma Devran, Ayyıldız Halil Suat, Tosun Miğraci, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Arıtürk Mehmet Ender, Sakıncı Mehmet

Dergi Adı :

 Journal Of Pediatric And Adolescent Gynecology

Vaka Takdimi

 


2012, 6

Makale Adı :

 Assessment Of Serum Amyloid A Levels İn Preeclamptic Women And Healthy Pregnant Women

Yazar Adı :

 Erdoğan Özgür, Bıldırcın Fatma Devran, Tosun Miğraci, Alper Yaşar Tayfun, Sakıncı Mehmet, Çetinkaya Mehmet Bilge, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Çelik Handan

Dergi Adı :

 Ginekologia Polska

Özgün Makale

 

2012, 3

Makale Adı :

 Chromosomal Anomalies And Additional Sonographic Findings İn Fetuses With Open Neural Tube Defects

Yazar Adı :

 Yazici Lutfiye Eren Ensari, Malatyalioglu Erdal, Sakinci Mehmet, Tosun Migraci, Bildircin Fatma Devran, Ogur Gonul, Karayel Metin

Dergi Adı :

 Archives Of Gynecology And Obstetrics

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 A Randomized Controlled Study İnvestigating The Necessity Of Routine Cervical Dilatation During Elective Cesarean Section

Yazar Adı :

 Tosun Miğraci, Sakinci Mehmet, Çelik Handan, Torumtay Burcu, Yazici Eren, Alper Tayfun, Malatyalioğlu Erdal

Dergi Adı :

 Archives Of Gynecology And Obstetrics

Özgün Makale

 


2011, 7

Makale Adı :

 Primary Carcinoma Of The Neovagina A Case Report

Yazar Adı :

 Kökçü Arif, Tosun Miğraci, Alper Yaşar Tayfun, Sakıncı Mehmet

Dergi Adı :

 Eur. J. Gynaec. Oncol

Vaka Takdimi

 

2011, 10

Makale Adı :

 Primary Pelvic İnvolvement Of Hydatid Disease

Yazar Adı :

 Tosun M, Durak Y, Çelik H, Bıldırcın D, Çetinkaya M.b, Yılmaz A.f

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Maternal And Umbilical Serum Levels Of İnterleukin 6 İnterleukin 8 And Tumor Necrosis Factor İn Normal Pregnancies And İn Pregnancies Complicated By Preeclampsia

Yazar Adı :

 Tosun Miğraci, Çelik Handan, Avcı Bahattin, Yavuz Erhan, Alper Yaşar Tayfun, Malatyalıoğlu Haluk Erdal

Dergi Adı :

 Journal Of Maternal-Fetal And Neonatal Medicine

Özgün Makale

 


2010, 8

Makale Adı :

 Presence Of A Uterine Horn And Fallopian Tube Within An İndirect Hernial Sac Report Of A Rare Case

Yazar Adı :

 Kokcu A., Malazgirt Z., Cetinkaya M. B., Tosun M.

Dergi Adı :

 Hernia

Özgün Makale

 


2010, 6

Makale Adı :

 Comparison Of The Effects Of Raloxifene And Anastrozole On Experimental Endometriosis

Yazar Adı :

 Devrim Altıntaş, Kökçü Arif, Kandemir Bedri, Tosun Miğraci, Çetinkaya Mehmet Bilge

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology

Özgün Makale

 


2010, 5

Makale Adı :

 Peritoneal Tuberculosis İn Premenopausal Patients With Elevated Serum Ca 125

Yazar Adı :

 Ulusoy Ali Naki, Karabicak Ilhan, Dicle Kadir, Kefeli Mehmet, Tosun Migraci, Cetinkaya Mehmet, Alper Tayfun, Ustun Cazip

Dergi Adı :

 Archives Of Gynecology And Obstetrics

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 Peritoneal Tuberculosis İn Premenopausal Patients With Elevated Serum Ca 125

Yazar Adı :

 Ulusoy Ali Naki, Karabicak Ilhan, Dicle Kadir, Kefeli Mehmet, Tosun Migraci, Cetinkaya Mehmet, Alper Tayfun, Ustun Cazip

Dergi Adı :

 Archives Of Gynecology And Obstetrics

Özgün Makale

 


2010, 12

Makale Adı :

 Gebelikte Adneksiyal Kitleler 12 Vakalık Seri

Yazar Adı :

 Tosun M, Alıç Bt, Malatyalıoğlu E, Çetinkaya Mb, Kökçü A, Alper T, Oğur G

Dergi Adı :

 Perinatoloji Degisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Orofasiyal Yarıkların Prenatal Tanı Ve Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Tosun M, Torumtay B, Bıldırcın Fd, Çelik H, Çetinkaya Mb, Malatyalıoğlu E

Dergi Adı :

 Fırat Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Gebelikte Uygulanan Tarama Testlerinin Anne Anksiyetesine Olan Etkisi

Yazar Adı :

 Bilgin S, Bıldırcın Fd, Alper T, Tosun M, Çetinkaya Mb, Çelik H, Malatyalıoğlu E, Kökçü A

Dergi Adı :

 Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Retrospective Analysis Of Placental İnvasion Anomalies İn A University Hospital

Yazar Adı :

 Bildircin D, Tosun M, Malatyalioglu E, Ensari E, Kefeli M, Cetinkaya Mb, Sakinci M, Celik H

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The Comparison Of Single And Double Courses Of Antenatal Corticosteroid Administration On Neonatal Mortality And Morbidity

Yazar Adı :

 Ay H, Tosun M, Malatyalioglu E, Aygun C, Cetinkaya Mb, Celik H, Bildircin Fd

Dergi Adı :

 Journal Of The Turkish-German Gynecological Association

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The Comparison Of Single And Double Courses Of Antenatal Corticosteroid Administration On Neonatal Mortality And Morbidity

Yazar Adı :

 Ay H, Tosun M, Malatyalioglu E, Aygun C, Cetinkaya Mb, Celik H, Bildircin Fd

Dergi Adı :

 Journal Of The Turkish-German Gynecological Association

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 Congenital Mesoblastic Nephroma Prenatal Diagnosis By Sonography

Yazar Adı :

 Celik H., Kefeli M., Tosun M., Cetinkaya M. B., Alper T., Yildiz L.

Dergi Adı :

 Journal Of Diagnostic Medical Sonography

Özgün Makale

 


2009, 3

Makale Adı :

 Markedly Elevated Serum Alkaline Phosphatase Level İn An Uncomplicated Pregnancy

Yazar Adı :

 Celik Handan, Tosun Midraci, Çetinkaya Mehmet Bilge, Bektab Ahmet, Malatyalýodlu Erdal

Dergi Adı :

 Journal Of Maternal-Fetal And Neonatal Medicine

Özgün Makale

 


2009, 1

Makale Adı :

 Prenatal Diagnosis Of Fryns Syndrome A Case Report

Yazar Adı :

 Tosun M, Celik H, E.bese, Malatyalioglu E, Cetinkaya Mb, Türe M, Ogur G

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Multidisciplinary Management Of Giant Fetal Sacrococcygeal Teratom

Yazar Adı :

 Bildircin D, Alper T, Bicakci U, Erdogan O, Tosun M, Altunsoy S, Celik H

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 A Case Of Acute Fatty Liver Of Pregnancy

Yazar Adı :

 Ulger F, Celik H, Dilek A, Tosun M, Altunsoy S, Malatyalioglu E, Sahinoglu H

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Antenatal Screening For The Frequency Of Subclinic Hypothroidism

Yazar Adı :

 Odol E, Tosun M, Alıc Bt, Alper T, Malatyalioglu E, Cetinkaya Mb, Kokcu A

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Coexisting Endometrioid Type Of Endometrial Carcinoma And Transitional Cell Carcinoma Of Right Ovary Representing With Acute Abdominal Discomfort A Case Report

Yazar Adı :

 Altunsoy S, Tosun M, Celik H, Cetinkaya Mb, Kokcu A, Guven D, Bildircin D

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 İntakt Ventriküler Septumun Eşlik Ettiği Pulmoner Atrezi Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Tosun M, Alıç Bt, Malatyalıoğlu E, Çetinkaya Mb, Kökçü A, Alper T, Oğur G

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 A Rarely Seen Fetal Anomaly Fraser Syndrome

Yazar Adı :

 Tosun M, Ulusoy Ö, Kokcu A, Cetinkaya Mb, Aydin O, Ogur G

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2009

Makale Adı :

 Efficacy Of İmiquimod An İmmunomodulatory Agent On Experimental Endometriosis

Yazar Adı :

 Altintas Devrim, Kokcu Arif, Kandemir Bedri, Cetinkaya Mehmet B., Tosun Migraci

Dergi Adı :

 Fertility And Sterility

Özgün Makale

 


2008, 8

Makale Adı :

 Comparison Of The Effects Of Cetrorelix A Gnrh Antagonist And Leuprolide A Gnrh Agonist On Experimental Endometriosis

Yazar Adı :

 Altintas Devrim, Kokcu Arif, Tosun Migraci, Cetinkaya Mehmet B., Kandemir Bedri

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research

Özgün Makale

 


2008, 7

Makale Adı :

 Efficacy Of Recombinant Human İnterferon 2B On Experimental Endometriosis

Yazar Adı :

 Altıntaş Devrim, Kökçü Arif, Tosun Miğraci, Çetinkaya Mehmet Bilge, Kandemir Bedri

Dergi Adı :

 European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology

Özgün Makale

 


2008, 7

Makale Adı :

 Incidence And Sonographic Detection Of Fetal Anomalies İn Pregnancies Complicated By Polyhydramnios

Yazar Adı :

 Tosun M, Celik H, Erdogan O, Malatyalioglu E, Cetinkaya Mb, Altunsoy S

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Prenatal Diagnosis Of Trisomy 8 Mosaicism A Case Report

Yazar Adı :

 Tosun M, Ensari E, Malatyalioglu E, Cetinkaya Mb, Ekici F, Ogur G

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Torsion Of A Normal Ovary And Torsion Of A Ovarian Tumor Two Different Unusual Cases

Yazar Adı :

 Celik H, Tosun M, Kefeli M, Cetinkaya Mb, Kokcu A, Altunsoy S, Guven D

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Severe Hypertriglyceridemia İnduced Pancreatitis During Pregnancy

Yazar Adı :

 Celik H, Tosun M, Cetinkaya Mb, Alper T, Malatyalioglu E, Kokcu A

Dergi Adı :

 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Gestasyonel Diabet Taramasında 50 Gr Oral Glukoz Testinin Etkinliği

Yazar Adı :

 Sagün M, Tosun M, Malatyalıoğlu E, Çetinkaya Mb, Alper T, Kökçü A

Dergi Adı :

 Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Normal Gebelerin Takibinde Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri

Yazar Adı :

 Yazmuradov T, Ceyhan C, Tosun M, Malatyalıoğlu E, Selçuk Mb

Dergi Adı :

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Antenatal Tanı Konan Multikistik Displastik Böbrek Olgularında Konservatif Yaklaşım

Yazar Adı :

 Tosun M, Alıç Bt, Çelik H, Bıldırcın D, Çetinkaya Mb, Malatyalıoğlu E

Dergi Adı :

 Jinekoloji-Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Ultrasonographic Measurement Of Cervical Length İn Predicting Mode Of Delivery After Oxytocin İnduction

Yazar Adı :

 Yanık Ali, Gülümser Çağrı, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Advances İn Therapy

Özgün Makale

 


2007, 7

Makale Adı :

 Efficacy Of Levamisole On Experimental Endometriosis

Yazar Adı :

 Ocal G., Kokcu A., Cetinkaya M.b., Tosun M., Kefeli M., Kandemir B.

Dergi Adı :

 International Journal Of Gynecology & Obstetrics

Özgün Makale

 


2007, 10

Makale Adı :

 İmpetigo Herpetiformis Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Tosun M, Malatyalıoğlu E, Kökçü A, Çetinkaya Mb, Alper T

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Conjoined Twins Historical Perspective And Report Of A Case

Yazar Adı :

 Kokcu Arif, Cetinkaya Mehmet B., Aydin Oguz, Tosun Migraci

Dergi Adı :

 Journal Of Maternal-Fetal And Neonatal Medicine

Özgün Makale

 


2007, 1

Makale Adı :

 Ektopik Gebelik Olgularında Tedavi Yaklaşımları

Yazar Adı :

 Tosun M, Kaya A, Kökçü A, Malatyalıoğlu E, Çetinkaya Mb, Alper T

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2004 2006 Yılları Perinatal Mortalitesi

Yazar Adı :

 Aygün C, Tosun M, Aydın O, Tanyeri B, Oğur G, Çetinkaya Mb, Küçüködük Ş, Alper T

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Ca 125 Levels İn Ruptured And Unruptured Tubal Ectopic Pregnancies

Yazar Adı :

 Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Özer Sinan, Kökçü Arif, Çetinkaya Mehmet Bilge, Alper Yaşar Tayfun, Tosun Miğraci

Dergi Adı :

 Journal Of Obstetrics And Gynaecology Research

Özgün Makale

 


2006, 8

Makale Adı :

 Maternal Mortality Rates İn The Last Eight Years A University Hospital Based Study From Turkey

Yazar Adı :

 Malatyalioglu Erdal, Kokcu Arif, Cetinkaya Mehmet B., Alper Tayfun, Tosun Migraci

Dergi Adı :

 Journal Of Maternal-Fetal And Neonatal Medicine

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Maternal Mortality Rates İn The Last Eight Years A University Hospital Based Study From Turkey

Yazar Adı :

 Malatyalioglu Erdal, Kokcu Arif, Cetinkaya Mehmet B., Alper Tayfun, Tosun Migraci

Dergi Adı :

 Journal Of Maternal-Fetal And Neonatal Medicine

Özgün Makale

 


2006, 1

Makale Adı :

 Semilobar Holoprozensefali Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Tosun M, Alıç Bt, Malatyalıoğlu E, Çetinkaya Mb, Alper T, Kökçü A

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Trizomi 18 Olgu Sunumu

Yazar Adı :

 Tosun M, Yanık F

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Menstruel Yaşın Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesinde Fetal Sakrum Uzunluğu Ölçümünün Değeri

Yazar Adı :

 Tosun M, Kandemir Ö, Kaplan M, Sıvaslıoğlu A

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

2001, 1

Makale Adı :

 Preterm Eylem Tedavisinde Yeni Bir Protokol Tenoksikam İndometazin

Yazar Adı :

 Baş H, Kaya E, Bostancı Ş, Tosun M, Tekgündüz K, Özdemir A

Dergi Adı :

 Türkiye Klinikleri Jinekoloji& Obstetrik

Özgün Makale

 

1997

Makale Adı :

 İkiz Gebeliklerde Maternal Serum Ürik Asit Düzeyleri

Yazar Adı :

 Baş H, Kaya E, Bostancı Ş, Tosun M

Dergi Adı :

 Erciyes Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Makale Adı :

 Demir Eksikliği Tanılı Gebelerde Kan Transfüzyonunun Umbilikal Arter Doppler Analizine Etkisi

Yazar Adı :

 Baş H, Kaya E, Bostancı Ş, Tosun M, Tekgündüz K, Özdemir A

Dergi Adı :

 Erciyes Tıp Dergisi

Özgün Makale

 

1996

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 The mystery on long term ouycome of fetuses with soft marker and without genetic or structural abnormality

Yazar Adı :

 Tosun Miğraci, Özdeş Emel, Malatyalıoğlu Haluk Erdal, Yavuz Erhan, Çelik Handan, Bıldırcın Fatma Devran, Çanga Kubilay, Kökçü Arif

Etkinlik Adı :

 Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ektopik gebelikte hormonal profil

Yazar Adı :

 Özer S, Malatyalıoğlu E, Kökçü A, Çetinkaya Mb, Alper T, Tosun M

Etkinlik Adı :

 Fetal Tıp; Prenatal Tanı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Evaluation of insulin resistance in hirsutism cases in Samsun a pilot study

Yazar Adı :

 Yanik A, Yanik F, Tosun M

Etkinlik Adı :

 PCOS Current Concepts Treatment & Ovulation Induction

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir olgu nedeniyle holoprozensefalinin gözden geçirilmesi

Yazar Adı :

 Sıvaslıoğlu A, Tosun M, Ekinci U, Acu M, Dölen İ

Etkinlik Adı :

 6.Ulusal Perinataloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Erken luteektomi sonrası terme ulaşan gebelik Olgu sunumu

Yazar Adı :

 Altun Ö, Sıvaslıoğlu A, Tosun M, Oğuz E, Dölen İ, Haberal A

Etkinlik Adı :

 XIV. Jinekoloji Patoloji Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir olgu nedeni ile fetal batındaki solid kitlenin değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Türkel Z, Ekinci U, Sıvaslıoğlu A, Tosun M, Saçma Z, Tongal M, Haberal A

Etkinlik Adı :

 2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Postmenapozal unilateral hematosalpings Bir olgu sunumu

Yazar Adı :

 Yiğitbaşı S, Tosun M, Sıvaslıoğlu A, Kaynar N, Ekinci U, Haberal A

Etkinlik Adı :

 2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Preterm eylem olgularında spot hemogram değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Haberal A, Sıvaslıoğlu A, Tosun M, Saruhan N, Ekinci U, Saçma Z

Etkinlik Adı :

 Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Meme kanseri risk faktörü olarak ilk term gebeliklerde estradiol ve prolaktin düzeylerinin incelenmesi

Yazar Adı :

 Altay M, Tosun M, Dölen İ, Haberal A

Etkinlik Adı :

 5.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. İstanbul/Türkiye

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tubal gebelik saptanmasında serum kreatin kinaz seviyeleri

Yazar Adı :

 Güralp H, Özdemir A, Öğüten O, Tosun M, Tanrıverdi Ha, Haberal A

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite Asiste Üreme Teknikleri, Jinekolojik Endoskopi ve Jinekolojide Yeni Tanısal Tekniklerde Tartışmalı Konular ve Son Gelişmeler Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Spontan heterotopik gebelik Bir olgu sunumu

Yazar Adı :

 Altay M, Tosun M, Akgül Ma, Haberal A

Etkinlik Adı :

 Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Ankaferd blood Stopper Is the source of intraperitoneal adhesions

Yazar Adı :

 Bicakci U, F.bildircin Fd, Tosun M, Tander B, Rizalar R, Aritürk E, Bernay F

Etkinlik Adı :

 25. Annual Congres Silver Jubilee

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The name is not issue A pregnant patient with TTP or HELLP at first part of her pregnancy

Yazar Adı :

 Guler N, Ozatlı D, Buyukkaya P, Tosun M

Etkinlik Adı :

 29TH Annual Meeting of the American Society for Apheresis

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Fetal intracranial lesions Comparison of magnetic resonance imaging and ultrasonography findings

Yazar Adı :

 Erenler Zc, Ceyhan M, Tosun M, Malatyalioglu E, Diren Hb

Etkinlik Adı :

 XXI European Congress of Perinatal Medicine

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Fetal intracranial massive teratoma with extracranial extension radiological and pathological evaluation

Yazar Adı :

 Erenler Zc, Ceyhan M, Alper T, Tosun M, Kefeli M

Etkinlik Adı :

 XXI European Congress of Perinatal Medicine

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A new scoring system for pregnancy prognosis

Yazar Adı :

 Dilbaz Bo, Sivaslioglu A, Tosun M, Meydanli M, S.dilbaz, Haberal A

Etkinlik Adı :

 13th Congress Of The European Association Of Gynaecologist And Obstetricians

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The effect of blood transfusion on umblical arteria doppler analysis ın pregnant women suffering from severe ıron deficiency anemia

Yazar Adı :

 Haberal A, Sivaslioglu A, Gelisen O, Tosun M, Dilbaz S

Etkinlik Adı :

 World Congress Of Gynaecology And Obstetrics

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Clinical value of F18-FDG PET/CT imaging for preoperative evaluation in patiens with endometrial cancer.

Yazar Adı :

 Atmaca Sağlık Behiye, Canbaz Tosun Fevziye, Tosun Miğraci, Çelik Handan, Kökçü Arif, Alper Yaşar Tayfun

Etkinlik Adı :

 EANM Congress. Lyon/France.

Uluslararası

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Best clinical research article from a developing country

2007

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


JOHN J. SCIARRA IJGO PRIZE PAPER AWARD HONORABLE MENTION

 

Mesleki Dernekler

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2007

Ödül Adı :

 En iyi poster üçüncülüğü

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2015

Ödül Adı :

 VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi’nde poster olarak birincilik ödülü almıştır

2017

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Bilim - Sanat Ödülleri


Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2017

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 3.trimester gebeliklerinde rekto-vaginal florada group b streptokok kolonizasyon sıklığını ve bu sıklığa etkı eden etkenlerın araştırılmasi

Yazar :

 Durdane YANGAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2013

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Modifiye öksürük stres testinin stres üriner inkontinans tanısında geçerliliğinin araştırılması

Yazar :

 Murat ÖZKARCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Endometrial karsinoma tanısı alan hastalarda ykl-40 glikoproteini seviyesinin değerlendirilmesi

Yazar :

 Özgür DİZİLİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı


2017

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Gebelikte Görülen Fizyolojik Değişiklikler

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:04:16

 

2017-09-27 05:04:16

 

2016-2017

Ders Adı :

 Akut Karın Ağrısı Yapan Jinekolojik Nedenler

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:03:33

 

2017-09-27 05:03:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Amniotik Sıvının Temel Özellikleri Ve Amniotik Sıvı Anormallikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:03:06

 

2017-09-27 05:03:06

 

2016-2017

Ders Adı :

 Fetal Distres

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:02:33

 

2017-09-27 05:02:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Anormal Doğum Eylemi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:02:18

 

2017-09-27 05:02:18

 

2016-2017

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:02:00

 

2017-09-27 05:02:00

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hiperemezis Gravidarum

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:01:51

 

2017-09-27 05:01:51

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gebelik Takibi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:01:41

 

2017-09-27 05:01:41

 

2016-2017

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:01:33

 

2017-09-27 05:01:33

 

2016-2017

Ders Adı :

 Akut Karın Ağrısı Yapan Jinekolojik Nedenler

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:00:30

 

2017-09-27 05:00:30

 

2015-2016

Ders Adı :

 Amniotik Sıvının Temel Özellikleri Ve Amniotik Sıvı Anormallikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 05:00:00

 

2017-09-27 05:00:00

 

2015-2016

Ders Adı :

 Jinekolojik Öykü, Jinekolojik Bakı Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:59:34

 

2017-09-27 04:59:34

 

2015-2016

Ders Adı :

 Obstetrik Öykü Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:59:03

 

2017-09-27 04:59:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gebelikte Görülen Fizyolojik Değişiklikler

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:58:24

 

2017-09-27 04:58:24

 

2015-2016

Ders Adı :

 Gebelik Takibi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:57:03

 

2017-09-27 04:57:03

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hiperemezis Gravidarum

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:56:15

 

2017-09-27 04:56:15

 

2015-2016

Ders Adı :

 Anormal Doğum Eylemi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:55:50

 

2017-09-27 04:55:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Fetal Distres

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:55:33

 

2017-09-27 04:55:33

 

2015-2016

Ders Adı :

 Amniotik Sıvının Temel Özellikleri Ve Amniotik Sıvı Anormallikleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:54:48

 

2017-09-27 04:54:48

 

2014-2015

Ders Adı :

 Jinekolojik Öykü, Jinekolojik Bakı Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:53:55

 

2017-09-27 04:53:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Obstetrik Öykü Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:53:16

 

2017-09-27 04:53:16

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gebelikte Görülen Fizyolojik Değişiklikler

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:52:09

 

2017-09-27 04:52:09

 

2014-2015

Ders Adı :

 Gebelik Takibi

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:49:33

 

2017-09-27 04:49:33

 

2014-2015

Ders Adı :

 Hiperemezis Gravidarum

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-09-27 04:49:07

 

2017-09-27 04:49:07

 

2014-2015

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:39

 

2014-02-28 22:31:21

 

2013-2014

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:21

 

2014-02-28 22:31:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:21

 

2014-02-28 22:31:21

 

2011-2012

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:21

 

2014-02-28 22:31:21

 

2010-2011

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:21

 

2014-02-28 22:31:21

 

2006-2007

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:21

 

2014-02-28 22:31:21

 

2009-2010

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:21

 

2014-02-28 22:31:21

 

2007-2008

Ders Adı :

 Jinekolojik Muayene Ve Smear Alma

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:31:21

 

2014-02-28 22:31:21

 

2008-2009

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2011-2012

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2010-2011

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2009-2010

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2008-2009

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2008-2009

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2006-2007

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2006-2007

Ders Adı :

 Gebe Muayenesi Ve Leopold Manevraları

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:30:44

 

2014-02-28 22:30:44

 

2007-2008

Ders Adı :

 Gebelik Takibi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:29:47

 

2014-02-28 22:29:47

 

2013-2014

Ders Adı :

 Gebelik Takibi

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:29:47

 

2014-02-28 22:29:47

 

2011-2012

Ders Adı :

 Gebelik Takibi

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:29:47

 

2014-02-28 22:29:47

 

2009-2010

Ders Adı :

 Gebelik Takibi

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:29:47

 

2014-02-28 22:29:47

 

2007-2008

Ders Adı :

 Hiperemezis Gravidarum

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:28:52

 

2014-02-28 22:28:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Hiperemezis Gravidarum

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:28:52

 

2014-02-28 22:28:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Hiperemezis Gravidarum

Lisans

 

Akademik yıl: 2009-2010

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:28:52

 

2014-02-28 22:28:52

 

2009-2010

Ders Adı :

 Hiperemezis Gravidarum

Lisans

 

Akademik yıl: 2007-2008

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-28 22:28:52

 

2014-02-28 22:28:52

 

2007-2008

Ders Adı :

 Pelvik Enflamatuar Hastalık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:52:12

 

2019-01-08 22:52:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 İnkontinans

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:51:53

 

2019-01-08 22:51:53

 

2018-2019

Ders Adı :

 Menopozda Kadın Ürogenital Sistemde Meydana Gelen Değişiklikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:51:34

 

2019-01-08 22:51:34

 

2018-2019

Ders Adı :

 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:51:12

 

2019-01-08 22:51:12

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gebelik Ve Hipertansif Hastalıklar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:50:25

 

2019-01-08 22:50:25

 

2018-2019

Ders Adı :

 Amniotik Sıvının Temel Özellikleri Ve Amniotik Sıvı Anormallikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:50:03

 

2019-01-08 22:50:03

 

2018-2019

Ders Adı :

 Jinekolojik Öykü Bakı Ve Smear Alma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:49:31

 

2019-01-08 22:49:31

 

2018-2019

Ders Adı :

 Obstetrik Öykü Ve Leopold Manevraları

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:49:10

 

2019-01-08 22:49:10

 

2018-2019

Ders Adı :

 Normal Travay İzlemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:48:28

 

2019-01-08 22:48:28

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gebelik İzlemi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:48:01

 

2019-01-08 22:48:01

 

2018-2019

Ders Adı :

 Gebelikte Görülen Fizyolojik Değişiklikler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2019-01-08 22:47:25

 

2019-01-08 22:47:25

 

2018-2019

2019
 • 2018

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

 • 2011
  - 2018

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

 • 2004
  - 2011

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr