İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mkaya@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller Almanca
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri
Öğrenim Bilgileri
Doktora Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Gazi Üniversitesi
Lisans Gazi Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2005 -
Doçent İlahiyat Fakültesi, 1999 - 2005
Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi, 1993 - 1999
Öğretim Görevlisi İlahiyat Fakültesi, 1986 - 1993
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi

Bölüm Adı :

 Okulda Değerler Eğitimi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Taşkın Osman

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2016

Kitap Adı :

 Din Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tutum Ve Tükenmişlik Düzeyleri

2004

Kitap Adı :

 Din Eğitiminde İletişim Ve Dini Tutum

1998

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Değerler

Bölüm Adı :

 Okulda Değerler Eğitimi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Editör Adı :

 Mustafa Köylü, Ayşe İnan Kılıç

2019

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Değerlerin Belirlenmesi Testi (Dıt) İle Ahlaki Yargı Yeteneği Testi (Mut) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Çinemre Semra, Taşkın Osman, Yazgan Şenay

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 İbadetler İle Hayatın Anlamı Ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Küçük Nurettin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Değerlerin Belirlenmesi Testi (Dıt) İle Ahlaki Yargı Yeteneği Testi (Mut) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Çinemre Semra, Taşkın Osman, Yazgan Şenay

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Hayatın Anlam Ve Amacı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Cüneyd Aydın, Kaya Mevlüt, Peker Hüseyin

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 6

Makale Adı :

 Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri Safranbolu Da Görev Yapan Din Görevlileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Nurettin Küçük

Dergi Adı :

 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özgün Makale

 

2015, 1

Makale Adı :

 Yeni Çağ İnanışları Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Aydın Cüneyd

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 9

Makale Adı :

 İlahiyat Fakültesi Ve İmam Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Din Görevliliğine İlişkin Mesleki Yeterlilik Algıları Samsun İli Örneği

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Turan İbrahim

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013, 3

Makale Adı :

 Çırakların Dini İnançlarına Göre İş Ahlakı Düzeylerinin İncelenmesi Ordu İli Örneği

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Üniversite Öğrencilerinin Dini İnanç İle Ahlaki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Aydın Cüneyd

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2011, 3

Makale Adı :

 Din Görevlilerinin Mesleki Tutum Ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Nazıroğlu Bayramali

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2008, 3

Makale Adı :

 Ahlaki Olgunluk Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Yazar Adı :

 Şengün Mustafa, Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2007, 9

Makale Adı :

 İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarındaki Ahlaki Konuların Ahlak Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2007, 3

Makale Adı :

 İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk Sürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri Samsun Örneği

Yazar Adı :

 Mevlüt Kaya, Kübra Varol

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2004, 3

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2003, 3

Makale Adı :

 İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Problemleri Samsun O M Ü İlahiyat Fakültesi Örneği

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


2001, 9

Makale Adı :

 İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Karşı Tutumları

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


2001, 3

Makale Adı :

 Ailede Anne Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik Ve Benlik Gelişimindeki Rolü

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


1997, 9

Makale Adı :

 Kişilik Özelliklerinin Ahlâkî Yargı Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 


1997, 9

Makale Adı :

 Dinî Ve Ahlâkî Bilgi Beceri Ve Tutum Öğretiminin Etkili Yolları

Yazar Adı :

 Mevlüt Kaya, Aşkın Asan

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


1997

Makale Adı :

 Örnek Olay İncelemesi Yönteminin Ahlâk Eğitiminde Kullanılması

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 


1996, 9

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 İLİTAM Programlarında Online ve Yüzyüze Yapılan Sınavlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Sobi Elif

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu (Akademik ve Sosyal Yönleriyle)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 İlahiyat Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Derslerinin Tarihi Gelişimi

Yazar Adı :

 Mevlüt Kaya, Bayramali Nazıroğlu

Etkinlik Adı :

 Modern Dönemde İlahiyat Eğitimi, Müfredatı ve Yöntem Tartışmaları (Uluslararası Katılımlı Çalıştay 19-25 Temmuz 2010)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Yönteminin Öğrenci Davranışlarının Kalıcılığı Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Mevlüt Kaya, Hacer Akyüz

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Eğitimde Program Geliştirme Sürecinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretim Programının Geliştirilmesi İhtiyacı

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Etkinlik Adı :

 Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Benliğin Gelişimi ve Kendini Gerçekleştirme

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Etkinlik Adı :

 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Bir Din Öğretimi Materyali Olarak İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Kılavuzu konulu tebliğ ile ilgili Değerlendirme Raporu

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Etkinlik Adı :

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı-I

Ulusal

 

Özet bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Yönteminin Öğrenci Davranışlarının Kalıcılığı Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 İlahiyat Fakültelerinin İstihdam Alanlarına Uygun Eleman Yetiştirme Sorunu

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt

Etkinlik Adı :

 Türkiye?de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

TürkçeBildiri Adı :

 Hastanelerde Manevi Destek Hizmetlerinin Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yazar Adı :

 Kaya Mevlüt, Cam Kenan

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Sürecine ve Tedavi Sonrasına Manevi Destek Hizmetinin Katkıları

Yazar Adı :

 Ergin Fatih, Kaya Mevlüt

Etkinlik Adı :

 II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 OMÜ PYO İLH 1904 09 004

Proje Konusu :

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Vatandaşlık Eğitimi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 123

Proje Konusu :

 Lise Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 110

Proje Konusu :

 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarındaki Ahlaki Konuların Ahlak Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 100

Proje Konusu :

 14 18 Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi ve Ahlak Eğitimi

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 089

Proje Konusu :

 Din Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Motivasyonu

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 067

Proje Konusu :

 Yetişkin Din Eğitiminin Temel Prensipleri

Danışman

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 055

Proje Konusu :

 İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Karşı Tutumları

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 030

Proje Konusu :

 Bazı Çevre Faktörlerinin Dini Tutum Üzerindeki Etkileri

Yönetici

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 OMÜ İ 014

Proje Konusu :

 Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargıları

Yönetici

 

DİĞER

 
Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Teşekkür Belgesi

2015

 

Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül

 

Diğer


AMASYA ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Gün Ayşegül, Toru Ümüt, Kaya Mevlüt, Çolak Abdullah, Bilgin Vejdi, Apaydın Halil, Aykıt Dursun Ali

Yayınevi :

 Amasya Üniversitesi

Ulusal

 

Dergi

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı+Elektronik

2018

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Rize

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

İSAM

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Amasya

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

EBSCO

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Değerler Eğitiimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Değerler Eğitiimi Dergisi

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Değerler Eğitiimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Değerler Eğitiimi Dergisi

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Değerler Eğitimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Değerler Eğitimi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Değerler Eğitimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Değerler Eğitimi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Değerler Eğitimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Değerler Eğitimi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Değerler Eğitimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Değerler Eğitimi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Dğerler Eğitimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Dğerler Eğitimi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Değerler Eğitimi Dergisi

Uluslararası

 

Dergi

 

Değerler Eğitimi Dergisi

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

SCI

 

Yayın Yeri :

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Rize

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 

Yayın Yeri :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Ulusal

 

Dergi

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

SAMSUN

 

TÜRKİYE

 

Türkçe

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin mesleki problemleri

Yazar :

 Salim KONAL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1995

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1995

Tez Adı :

 Din görevlilerinin mesleki yeterlilikleri ve cemaatle olan ilişkileri

Yazar :

 Mehmet YILGIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1997

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1997

Tez Adı :

 Camilerde görev yapan imam-hatiplerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları

Yazar :

 Osman AYAS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 İmam-hatip liselerinde okutulan tefsir dersi programının değerlendirilmesi

Yazar :

 Nuri KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1998

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1998

Tez Adı :

 7 - 9 yaş çocuklarının dini bilgi ve duygu gelişimleri üzerinde ailenin etkisi

Yazar :

 Semiha YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi

Yazar :

 Kamuran ÇELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


1999

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

1999

Tez Adı :

 İlköğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin başarısını etkileyen faktörler

Yazar :

 Mehmet AYAS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2000

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2000

Tez Adı :

 İlköğretim ve ortaöğretimdeki din eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bakışları

Yazar :

 Bilal GÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 17 - 25 yaş gençlerde görülen bazı dini şüpheler ve din eğitimi açısından değerlendirilmesi

Yazar :

 Kadir AK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Yetişkinlerin din eğitimi

Yazar :

 Hasan DAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2002

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Ahlaki düşünce ve yargıları etkileyen bazı faktörlerin incelenmesi

Yazar :

 Mustafa ŞENGÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2003

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2003

Tez Adı :

 İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarındaki ahlaki davranışların gerçekleşme düzeylerini etkileyen sosyo-kültürel faktörlerin incelenmesi

Yazar :

 Raif ÖZCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 14-18 yaş arası gençlerde ahlaki yargı gelişimi ve ahlak eğitimi

Yazar :

 Hacı Yusuf ACUNER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2004

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 1982 ve 2000 yıllarında kabul edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarının amaçları ve konuları yönünden karşılaştırılması

Yazar :

 Tûba Özlem ÖZEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi

Yazar :

 Mustafa ŞENGÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2008

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde kullanılan drama yönteminin öğrencilerin ahlaki kazanımları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkisi

Yazar :

 Hacer AKYÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarında vatandaşlık eğitimi

Yazar :

 Bayramali NAZIROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde dua öğretiminin öğrencilerin dua davranışları üzerindeki etkisi

Yazar :

 Osman TAŞKIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin öğrencilerin batıl inançları üzerindeki etkisi

Yazar :

 İshak AŞAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 1982 ve 2005 ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programlarının karşılaştırılarak 2005 öğretim programının değerlendirilmesi

Yazar :

 Canan ÖZBAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Diğer


2007

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ibadet konularının işlenişinde çoklu zeka yaklaşımının öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi

Yazar :

 Kadir CİHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Mesleki Eğitim Merkezlerine devam eden çırakların iş ahlakına yönelik tutumları

Yazar :

 İbrahim ÖZCAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Ortaokul öğrencilerine yapılan doğruluk değeri eğitiminin öğrencilerin doğruluk tutum ve davranışları üzerindeki etkisi

Yazar :

 Furkan SOBİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Din görevlilerinin mesleki yeterlilikleri ile mesleki tutum ve motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Karabük ili örneği)

Yazar :

 Nurettin KÜÇÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Gençlere yönelik cami merkezli sosyal din hizmetleri

Yazar :

 Mehmet ATALAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Almanya'da İslam din dersleri ve Almanca din dersi kitaplarının içerik analizi

Yazar :

 Semra ÇİNEMRE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2017

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2017

Tez Adı :

 Ortaokul ve lise öğrencilerine göre din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin rol modelliği

Yazar :

 Osman TAŞKIN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Din görevlilerinin meslek etiğine ilişkin algı düzeyleri

Yazar :

 Nurettin KÜÇÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2018

 

Doktora

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı 7.sınıf "Din ve güzel ahlak" ünitesindeki ahlaki değerlerle ilgili drama yöntemi uygulamaları

Yazar :

 Zeynep UĞURLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 İmam hatip lisesi öğrencilerinin meslek derslerine yönelik tutumlarının incelenmesi

Yazar :

 Meryem ÇIRAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2019

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2019

Tez Adı :

 1997-2019 yılları arasında Türkiye'de yüksek din öğretimi

Yazar :

 Elif SOBİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Tez Adı :

 Almanya'daki okullarda İslam din dersinden öğretmen ve velilerin beklentileri: Baden-Württemberg örneği

Yazar :

 Şenay YAZGAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2020

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-01 20:42:32

 

2014-02-01 20:42:32

 

2011-2012

Ders Adı :

 Din Eğitiminin Felsefi Temelleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-01 20:42:07

 

2014-02-01 20:42:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Din Ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:41:26

 

2014-02-01 20:41:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Din Eğitimi Programları Ve Öğretimi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-01 20:40:20

 

2014-02-01 20:40:20

 

2011-2012

Ders Adı :

 Din Öğretimi Teknolojileri Ve Materyalleri

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-01 20:39:53

 

2014-02-01 20:39:53

 

2011-2012

Ders Adı :

 Bireyi Tanıma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-01 20:38:50

 

2014-02-01 20:38:50

 

2012-2013

Ders Adı :

 Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:38:27

 

2014-02-01 20:38:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-01 20:38:04

 

2014-02-01 20:38:04

 

2012-2013

Ders Adı :

 Öğretim Tekno. Ve Materyal Tas.

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-01 20:37:44

 

2014-02-01 20:37:44

 

2012-2013

Ders Adı :

 Dini Danışma Ve Rehberlik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-01 20:36:45

 

2014-02-01 20:36:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-01 20:36:21

 

2014-02-01 20:36:21

 

2012-2013

Ders Adı :

 Bireyi Tanıma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:35:24

 

2014-02-01 20:35:24

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:34:51

 

2014-02-01 20:34:51

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ahlak Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:34:27

 

2014-02-01 20:34:27

 

2012-2013

Ders Adı :

 Din Ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:33:56

 

2014-02-01 20:33:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Ahlak Eğitimi

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:31:58

 

2014-02-01 20:31:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Danışmanlık Teorileri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-01 20:30:39

 

2014-02-01 20:30:39

 

2013-2014

Ders Adı :

 Engellilere Yönelik Dini Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:23:11

 

2014-02-01 20:23:11

 

2013-2014

Ders Adı :

 Bireyi Tanıma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:22:42

 

2014-02-01 20:22:42

 

2013-2014

Ders Adı :

 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 4

 

2014-02-01 20:20:32

 

2014-02-01 20:20:32

 

2013-2014

Ders Adı :

 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:19:16

 

2014-02-01 20:19:16

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dini Danışma Ve Rehberlik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2014-02-01 20:18:45

 

2014-02-01 20:18:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Din Ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:18:19

 

2014-02-01 20:18:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Okul Deneyimi

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-02-01 20:17:12

 

2014-02-01 20:17:12

 

2013-2014

Ders Adı :

 Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2014-02-01 20:16:28

 

2014-02-01 20:16:28

 

2013-2014

Ders Adı :

 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri

Doktora

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:36:58

 

2018-10-23 16:36:58

 

2018-2019

Ders Adı :

 Dini Danışma Ve Rehberlik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-23 16:36:17

 

2018-10-23 16:36:17

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Etik

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:35:32

 

2018-10-23 16:35:32

 

2018-2019

Ders Adı :

 Aile Sorunları Ve Danışmanlık

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:34:19

 

2018-10-23 16:34:19

 

2018-2019

Ders Adı :

 Bireyi Tanıma Teknikleri

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-23 16:33:27

 

2018-10-23 16:33:27

 

2018-2019

Ders Adı :

 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

Lisans

 

Akademik yıl: 2018-2019

 

Türkçe


Ders saati: 2

 

2018-10-23 16:31:21

 

2018-10-23 16:31:21

 

2018-2019

2019
 • 2005

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2003

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1999
  - 2005

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2008

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  İlahiyat Bölümü

 • 1993
  - 1999

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1993
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

  Eğitim-Öğretim

 • 1992
  - 2003

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1986
  - 1993

  Öğretim Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1986
  - 1993

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Görevlisi

  Eğitim-Öğretim

 • 1976
  - 1986

  Milli Eğitim Bakanlığı

  Öğretmen

  Eğitim-Öğretim

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FDB712 Ahlak Eğitimi 1 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 2 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 3 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 4 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 5 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 6 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 7 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 8 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 9 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 10 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 11 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 12 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 13 FDB 712 Ders Notları.docx
FDB712 Ahlak Eğitimi 14 FDB 712 Ders Notları.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 1 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 2 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 3 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 4 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 5 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 6 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 7 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 9 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 10 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 11 FDB 663 Ders Notları.docx
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 12 FDB 663 Ders Notları.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 1 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 2 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 3 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 4 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 5 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 6 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 7 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 8 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 9 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 10 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 12 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 13 Ders Notları.docx
IDR508 Bireyi Tanıma Teknikleri 14 Ders Notları.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 1 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 2 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 3 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 4 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 5 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 6 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 7 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 9 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 10 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 11 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 12 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 13 İDR 512 Ders Notları.docx
IDR512 Aile Sorunları ve Danışmanlık 14 İDR 512 Ders Notları.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 1.Ünite; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri ve Önemi.mp4
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 E.Ölçme ve Değerlendirme 1.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 2.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 https://drive.google.com/file/d/1jW-f4SUXGK3dImXni5BUvyH5pdMajiUj/view?usp=sharing
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 3.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 https://drive.google.com/file/d/1GR-cMUq3dNM043j-igjFEyWR1OI2BBGm/view?usp=sharing
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 4.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 5 5.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 6 6.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 7 7.Ünite.ppt
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 8 8.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 10 9.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 11 10.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 12 11.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 13 12.Ünite.pptx
İPF401 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 14 13.Ünite.ppt
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
İPF402 REHBERLİK 1 1.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 2 2.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 3 3.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 4 4.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 5 5.Ünite.ppt
İPF402 REHBERLİK 6 6.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 7 7.Ünite.ppt
İPF402 REHBERLİK 9 8.Ünite.ppt
İPF402 REHBERLİK 10 9.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 11 10.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 12 11.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 13 12.Ünite.pptx
İPF402 REHBERLİK 14 13.Ünite.docx
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 9 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 FDB 660 Ders Notları.docx
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 15 FDB 660 Ders Notları.docx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr