İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mkoylu@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan İlahiyat Temel Alanı
Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri
Öğrenim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doktora Ohio State University
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör İlahiyat Fakültesi, 2006 -
Doçent İlahiyat Fakültesi, 2000 - 2006
Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi, 1998 - 2000

Atıflar
Yıl Uluslararası Ulusal SSCI/SCI/AHCI Alan Diğer Toplam
2015 9 7 2 17 35
2016 9 1 6 10 26
2017 2 6 27 35
2018 16 9 25
2019 1 4 12 17
138
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Kur’Ran Ve Ruh Sağlığı

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Prof. Dr. Nurullah Altaş, Prof. Dr. Mustafa Köylü

2017

Kitap Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Ölüm Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Prof. Dr. Nurullah Altaş, Prof. Dr. Mustafa Köylü

2017

Kitap Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Dinin Ruh Ve Beden Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Prof. Dr. Nurullah Altaş, Prof. Dr. Mustafa Köylü

2017

Kitap Adı :

 Dini Dnışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Din

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Prof. Dr. Nurullah Altaş, Prof. Dr. Mustafa Köylü

2017

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Ailede Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Prof. Dr. Mustafa Köylü, Prof. Dr. Nurullah Altaş

2017

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi: Kuram Ve Uygulamalar

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Turan İbrahim

Editör Adı :

 Prof. Dr. Mustafa Köylü, Prof. Dr. Nurullah Altaş

2017

Kitap Adı :

 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi

2017

Kitap Adı :

 Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi

Bölüm Adı :

 Medrese Öncesi Kurumlarda Eğitim

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2017

Kitap Adı :

 Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi

Bölüm Adı :

 İslam Eğitiminin Temel Özellikleri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü, Şakir Gözütok

2017

Kitap Adı :

 Değerler Ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

Bölüm Adı :

 Küresel Bağlamda Değerler Eğitimine Duyulan İhtiyaç

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Recep Kaymakcan

2007

Kitap Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi

2014

Kitap Adı :

 Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri

2000

Kitap Adı :

 Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi

Bölüm Adı :

 Ailede Değerler Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2016

Kitap Adı :

 Klasik İslam Eğitimcileri

Bölüm Adı :

 İbn Haldun

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü, Ahmet Koç

2016

Kitap Adı :

 İslam Ve Öteki Dinlerin Doğruluk Kurtarıcılık Ve Birarada Yaşama Sorunu

Bölüm Adı :

 Dinsel Dışlayıcılık

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Cafer Sadık Yaran

2001

Kitap Adı :

 Karşılaşrımalı Din Eğitimi

2014

Kitap Adı :

 Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Kur'an Ve Ruh Sağlığı

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Din

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Dinin Ruh Ve Beden Sağlığı Üzerine Etkisi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Bölüm Adı :

 Ölüm Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Psiko Sosyal Açıdan Dini İletişim

2015

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 İlköğretimde Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Nazıroğlu Bayramali

2012

Kitap Adı :

 Küresel Ahlak Eğitimi

2006

Kitap Adı :

 Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri

2000

Kitap Adı :

 Islam And Citizenship Education

Bölüm Adı :

 Religion And Citizenship Education: The Case Of Turkey

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Etkili Din Öğretimi

Bölüm Adı :

 Dini İletişim

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2010

Kitap Adı :

 Aile Ve Eğitim

Bölüm Adı :

 Değerler Eğitiminde Ailenin Fonksiyonu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2010

Kitap Adı :

 Kuran Ve Sünnet Ekseninde Ahlak Birey Ve Toplum

Bölüm Adı :

 Birey Ve Ahlak

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2015

Kitap Adı :

 Prophetie İn Islam Und Christentum

Bölüm Adı :

 Prophetie İm Islam Aus Traditionellem Blickwinkel

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2013

Kitap Adı :

 Hz Peygamber Ve İnsan Onuru

Bölüm Adı :

 Değerler Eğitimi: İnsan Onuru Ve Sorumlulukları

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2013

Kitap Adı :

 Hz Peygamber Ve İnsan Onuru

Bölüm Adı :

 Değerler Eğitimi: İnsan Onuru Ve Sorumlulukları

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2013

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Ailede Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2012

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi: Kuram Ve Uygulamalar

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Turan İbrahim

2012

Kitap Adı :

 Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2010

Kitap Adı :

 In Windows To World S Religions

Bölüm Adı :

 Christian Missionary Activities İn Turkey: Myth Or Reality?

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2009

Kitap Adı :

 Küreselleşme Ahlak Ve Değerler

Bölüm Adı :

 Küreselleşme Ve Ahlaki Değerler

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2006

Kitap Adı :

 In Change And Essence Dialectical Relations Between Change And Continuity İn The Turkish Intellectual Tradition

Bölüm Adı :

 Religious Education İn Modern Turkey

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2005

Kitap Adı :

 In Muslim And Christian Reflections On Peace

Bölüm Adı :

 A Common Human Agenda For Christians And Muslims

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

2005

Kitap Adı :

 Dünya Dinlerinde Ahlak

2010

Kitap Adı :

 Psiko Sosyla Açıdan Dini İletişim

2003

Kitap Adı :

 Çağdaş Batı Ve İslam Düşüncesinde Dinler Arası Diyalog

2001

Kitap Adı :

 Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri Amasya Ve Çorum Alevi Bektaşi Köyleri Üzerine Bir Araştırma

1998

Kitap Adı :

 Islam And Its Quest For Peace Jihad Justice And Education

2003

Kitap Adı :

 Yüksek Din Öğretimi

Bölüm Adı :

 Türkiye’De Yüksek Din Öğretimi: Nitelik Ve Nicelik Sorunu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Z. Şeyma Altın

2018

Kitap Adı :

 Türkiye’De Din Eğitimi Ve Sorunları

Bölüm Adı :

 Türkiye’De Din Eğitiminin Meşruiyeti Sorunu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2018

Kitap Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүү (Kültürlerarası Din Öğretimi)

Bölüm Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүүнүн Көзкараштары (Kültürlerarası Din Öğretimi Yaklaşımları)

Yazar Adı :

 Osmanoğlu Cemil

Editör Adı :

 Köylü, Mustafa

2018

Kitap Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүү (Kültürlerarası Din Öğretimi)

Bölüm Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүүнүн Мүмкүнчүлүктөрүжана Чектөөлөрү (Kültürlerarası Din Öğretiminin İmkân Ve Sınırlıkları)

Yazar Adı :

 Osmanoğlu Cemil

Editör Adı :

 Köylü, Mustafa

2018

Kitap Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүү (Kültürlerarası Din Öğretimi)

Bölüm Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүүгө Байланыштуунегизги Терминдер (Kültürlerarası Din Öğretimiyle İlgili Temel Kavramlar)

Yazar Adı :

 Osmanoğlu Cemil

Editör Adı :

 Köylü, Mustafa

2018

Kitap Adı :

 Дин Педагогикасы

Bölüm Adı :

 Түркияда Диний Билим Берүү

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü, Seyfullah Bazarkulov

2018

Kitap Adı :

 Адеп-Ахлак Жана Баалуулуктарды Окутуу

Bölüm Adı :

 Үй-Бүлөдө Баалуулуктарды Үйрөтүү

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2018

Kitap Adı :

 Адеп-Ахлак Жана Баалуулуктарды Окутуу

Bölüm Adı :

 Адеп-Ахлак Жана Баалуулуктарды Окутуумуктаждыгынын Туулушу

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2018

Kitap Adı :

 Дин Педагогикасы

Bölüm Adı :

 Ислам Тарыхында Алгачкы

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü, Seyfullah Bazarkulov

2018

Kitap Adı :

 Дин Педагогикасы

Bölüm Adı :

 Балалык Куракта Диний Таалим-Тарбия

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü, Seyfullah Bazarkulov

2018

Kitap Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүү

Bölüm Adı :

 Ааламдашуу, Дин Жана Этика

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2018

Kitap Adı :

 Дин Педагогикасы

Bölüm Adı :

 Чоң Кишилердин Динди Үйрөнүүсү

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü, Seyfullah Bazarkulov

2018

Kitap Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүү

Bölüm Adı :

 Акшда Дин Менен Мамлекеттин Карым-Катнашыжана Диний Билим Берүү

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2018

Kitap Adı :

 Маданияттар Аралык Диний Билим Берүү

Bölüm Adı :

 Россияда Дин Менен Мамлекеттин Карым-Катнашыжана Дин Педагогикасы

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2018

Kitap Adı :

 Yüksek Din Öğretimi

Editör Adı :

 Dr. Öğr. Üyesi Z. Şeyma Altın

2018

Kitap Adı :

 Kültürlerarası Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Rusya’Xxda Din Devlet İlişkileri Ve Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2019

Kitap Adı :

 Kültürlerarası Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Abd’De Din Devlet İlişkileri Ve Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2019

Kitap Adı :

 Kültürlerarası Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Küreselleşme Din Ve Ahlak

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü

2019

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Değerler

Bölüm Adı :

 Ahlak Ve Değerler Eğitimine Duyulan İhtiyaç

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü- Ayşe İnan Kılıç

2019

Kitap Adı :

 Ahlak Ve Değerler

Bölüm Adı :

 Ailede Değerler Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü- Ayşe İnan Kılıç

2019

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü- Seyfullah Bazarkulov

2019

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Çocukluk Dönemi Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü- Seyfullah Bazarkulov

2019

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 İlk Dönem İslam Eğitim Kurumları

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü- Seyfullah Bazarkulov

2019

Kitap Adı :

 Din Eğitimi

Bölüm Adı :

 Türkiye’De Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Editör Adı :

 Mustafa Köylü- Seyfullah Bazarkulov

2019

Kitap Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi

2004

Kitap Adı :

 Küresel Ahlak Eğitimi

2013

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’Da Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri Ve Camiler

Yazar Adı :

 Murzaraimov Bakıtbek, Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal

Özgün Makale

 

2019, 6

Makale Adı :

 Kırgızistan’Daki Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlikleri Ve Sorunları

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Murzaraimov Bakıtbek, Düzenli Muhittin, Eyüpoğlu Osman, Korkmaz Mehmet, Gökçe Ferhat

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Türkiye Ve Batı Ülkelerinde Yüksek Din Öğretimi: Niteliksel Bir Karşılaştırma

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştımalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 7

Makale Adı :

 Kırgız Atasözleri Işığında Aile Kurumu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Bekmurzayev Mirgül

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2018, 1

Makale Adı :

 Batı Ülkelerinde Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (Manas Journal Of Social Studies)

Özgün Makale

 

2017, 12

Makale Adı :

 Dini İletişim Din Görevlisi Cemaat İletişimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Ve Toplum

Özgün Makale

 

2016, 1

Makale Adı :

 Atasözleri Işığında Aile Hayatı Ve Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Gün Ayşegül

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Türkiye De Yüksek Din Öğretimi Nicelik Mi Nitelik Mi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Bilgelik Dönemi Olarak Yaşlılık

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Perspektif

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Kur An Da Ruh Sağlığı

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Ab Türkiye İlişkilerinde Din Faktörü Tehditr Mi Yoksa Fırsat Mı

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Turan İbrahim

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özgün Makale

 

2010, 2

Makale Adı :

 Ruh Ve Beden Sağlığı Üzerine Yapılan Araştırmaların Bir Değerlendirmesi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2010, 1

Makale Adı :

 Batının Kontrolünde İslam Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Dem Dergi

Özgün Makale

 

2008

Makale Adı :

 Kur An In İnsanlığa Getirdiği Değerler Ve Hedefler

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Ruh Sağlığı Ve Din Batı Toplumu Açısından Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2007, 1

Makale Adı :

 Modern Eğitimin Çıkmazları Yeni Bir Eğitim Modeline Doğru

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Nida

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 Değerler Eğitimine Doğru

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Eskiyeni

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Sosyal Din Eğitimi Modeli Abd Ve Latin Amerika Ülkeleri Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Değerler Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2006

Makale Adı :

 Peace Education An Islamic Approach

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Journal Of Peace Education

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Bir Ekolojik Din Eğitimi Modeli Batı Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Akademik Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Çocukluk Dönemi Dini İnanç Gelişimi Ve Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Ölüm Olayının Çocuklar Üzerine Etkisi Ve Ölüm Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Farklı Din Ve Kültürlere Mensup Çocukların Dini İnanç Ve Tanrı Tasavvurları

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ekev Akademi Dergisi

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Çocukluk Dönemi Ahlak Gelişimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Dini İletişimde Hedef Kitle Sorunu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Değerler Eğitimi Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Çağdaş Bir Din Eğitimi Teorisi Olarak Çoğulcu Din Eğitimi Modeli Batı Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Dini Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

2003

Makale Adı :

 Pedagojiden Andragojiye Yaşam Boyu Eğitim

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 İbrahim M Abu Rabi İslam Eğitiminde Çağdaş Akımlar Çeviri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2002

Makale Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Hakkındaki Düşünce Sorun Ve Beklentileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Devam Eden Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Hakkındaki Düşünce, Sorun Ve Beklentileri Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

2001

Makale Adı :

 Amerikalı Hıristiyan Din Adamlarının İslam A Ve Müslümanlara Bakış Açısı

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 War Industry And Unjust Distribution As A Global Problem

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 The American Journal Of Islamic Social Sciences

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Yetişkin Eğitimi Tanımı Alanı Ve Tarihi Gelişimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Possibilities And Conditions For Christian And Muslim Dialogue A Muslim Perspective

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Encounters: Journal Of Inter-Cultural Perspectives

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Mohamed Talbi Bir Müslüman Bakış Açısından Din Hürriyeti Çeviri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Kur’An Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Günümüz Misyonerlik Faaliyetlerinde Bazı Metodik Yaklaşımlar A B D Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Diyanet İlmi Dergisi

Özgün Makale

 

1999

Makale Adı :

 Din Görevlilerinde Bulunması Gereken Nitelikler

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Diyanet İlmi Dergi

Özgün Makale

 

1993

Makale Adı :

 Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlik

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Öğretimi Dergisi

Özgün Makale

 

1992

Makale Adı :

 Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Özgün Makale

 

1991, 1

Makale Adı :

 Televizyonun Olumsuz Etkileri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Öğretimi Dergisi

Özgün Makale

 

1990, 12

Makale Adı :

 İbn Haldun Un Eğitim Anlayışı

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Dergi Adı :

 Din Öğretimi Dergisi

Özgün Makale

 

1990

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Religious Education in Theory and Practise in the Process of the EU

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Studien Zur Islamischen Theologie und Religionspadagogik

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2016, 12

Bildiri Adı :

 Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi: Nitelik ve Nicelik Sorunu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2017, 11

Bildiri Adı :

 The Beginning of Islamic Education

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Aufbruch zu neuen Ufern: Aufgaben, Problemlagen und Profile einer

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2017, 01

Bildiri Adı :

 Çevre Eğitimi Dini Bir Yaklaşım

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Çevre ve Din: Uluslar arası Sempozyum

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 05

Bildiri Adı :

 Küresel Ahlaki Sorunlar

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Ahlak ve Değerler Ulusal Sempozumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2019, 12

Bildiri Adı :

 Ahlak Eğitiminde Ailenin Rolü

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları Uluslar arası Sempozyum

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2009, 12

Bildiri Adı :

 Öğretim Elemanlarının Niteliğini Artırmak İçin Neler Yapılabilir

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? Sorunlar ve Çözümleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2015, 05

Bildiri Adı :

 RADİKAL DİNİ HAREKETLERİN ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN ROLÜ

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 KÜRESELLEŞME RADİKALİZM VE İSLAM

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2017, 02

Bildiri Adı :

 Teoriden Pratiğe Dini Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Samsun Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Uuslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Religious Education in Theory and Practice in the Context of the EU

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Islamiche Religions Padagogik,Justus-Liebig, Universitat Giessen, Germany

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Beginnings of Islamic Education

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Islamiche Religions Padagogik, Justus-Liebig, Universitat Giessen, Germany,

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 İmam Hatip Liselerinde Öğretmen Öğrenci İletişimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Din Öğretimi Çalıştayı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Psikolojik Açıdan Ölüm Olayının Çocuklar Üzerine Etkisi ve Ölüm Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Türk Halkları Edebiyatı II. Uluslar arası Çocuk Edebiyatı Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rusya da Din Devlet İlişkileri ve Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Küreselleşme ve Din Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Citizenship Education and Islam

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Universiteti Hena E Plote Beder

Uluslararası

 

Davetli konuşmacı

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Contributory Elements of the Quran to the Mental Health

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 International Conference on Humanities: Crises and Spirituality

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Türkiye de Yüksek Din Öğretimi Nitelik mi Nicelik mi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 XV. Din Öğretimi Koordinasyon Toplantısı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Din Eğitiminin Temel İlkeleri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Prophethood in Islam

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Prophetie im Islamischen und Christlichen Religionsunterricht, Katholische Akademie, Schwerte

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Bilgi Çağında Din Eğitimi Yeni Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Değerler Eğitiminde Ailenin Fonksiyonu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Aile ve Eğitim Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 The Contrubition of Religious Education to the Current Socio economic Crisis The Case of Turkey

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Re-imagining Education

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 21 Yüzyılda Yetişkin Eğitimi İmkan ve Fırsatlar

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 IV. Din Şurası

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Teaching Crihristianity in Turkish Religion Textbooks From Past to the Present

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Change and Stability: State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Contribution of the Course of Religion Culture and Moral Knowledge to Peace Education The Case of Turkey

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Teachers College, Columbia University, 52nd Annual Conference, Comparative and International Education Society

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Din Hizmetlerinde Çağdaş Yönelimler ve Faaliyetler ABD ve Kanada Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 I. Din Hizmetleri Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaşlılık Döneminde Eğitim ve Din Eğitimini Gerekli Kılan Nedenler

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Yaşlılık Dönemi ve Problemleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 European Institution and the Contribution of the Study of Religion to General Education in the Public Sphere Müzakereci

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Religious Institutions and Education in the Process of European Union

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Christian Missionary Activities in Turkey A Myth or Reality

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 World’s Religions after September 11: A Global Congress

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Küreselleşmenin Neden Olduğu Bazı Ahlaki Sorunlar

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Medeniyetler ve Dünya Düzenleri Sempozyumu,

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Religious and Citizenship Education The Case of Turkey

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 CIES 2006 50th Anniversary Celebration Conference: Rethinking the Comparative

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Öğretiminin Genel Özellikleri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Yetişkinlik Dönemi Eğitimi ve Problemleri

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türkiye de Yüksek Din Öğretimi Kurumu Olarak İlahiyat Fakülteleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Vaazın Temel Unsurları Vaiz Cemaat ve Konu

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Hutbe ve Vaaz, Diyanet İşleri Başkanlığı İstişare Toplantısı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küresel Bağlamda Değerler Eğitimine Duyulan İhtiyaç

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Uluslar arası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çağdaş İletişim Teknikleri Işığında Kur an Tebliği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 VII. Kur’an Sempozyumu Kur’an ve Müslümanlar

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çağdaş Bir Eğitim Yaklaşımı Olarak Aktif Eğitim Modeli İlahiyat Fakültesi Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve Öğretiminin Sorunları ve Geleceği Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Human Rights in Islam

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 An International Conference:The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Çağdaş din Eğitimi Teorileri Batı Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Din Eğitimi ve Öğretiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Çalışma Toplantısı- I

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Kurtuluş Teolojisine İslami Bir Yaklaşım

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Din Eğitiminde Metodoloji Problemi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 İslami İlimlerde Metodoloji Problemi: Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yaygın Din Eğitimi Açısından Alevi Bektaşi Köyleri Amasya ve Çorum Örneği

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Küresel Bir Sorun Olarak Savaş Endüstrisi ve Dengesiz Ekonomik Dağılım

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Farklı İnançların Buluşma Zemininde İtici Etkenler

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Gençlik ve Barış Eğitimi İslami Bir Yaklaşım

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Gençlik Dönemi ve Eğitimi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Peace Education as the Basis for Peace in the World and Sustainable Development

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Rapprochement of Cultures: the Basis for Peace and Suatainable Development

Uluslararası

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 The Role Of Education Preventing Radical Religios Movement

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Etkinlik Adı :

 Aşırılıkla Mücadelede Maneviyat ve Akılcılık

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Din Öğretiminde Çağdaş Teoriler İngiltere Örneği

Proje Konusu :

 Eğitim

Araştırmacı

 

DİĞER

 

Proje Adı :

 İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı ve Kırgızca’xxya Çevirisi

Proje Konusu :

 Kırgızistan’xxda ilahiyat fakültelerinde okutulacak olan ders kitaplarının yazılması ve Kırgızca’xxya çevrilerek basılması

02.01.2017

 

15.08.2018

 

Danışman

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2018, 08

Proje Adı :

 İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı ve Kırgızca’xxya Çevirisi

Proje Konusu :

 Kırgızistan’xxda İlahiyat fakültelerinde okutulan temel ders kitaplarının Kırgızca olarak hazırlanıp basılmas ve öğrencilere dağıtılması.

01.01.2018

 

31.12.2018

 

Araştırmacı

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2018, 12

Proje Adı :

 İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı Ve Kırgızcaya Çevirisi

01.01.2017

 

01.10.2018

 

Danışman

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2018, 10

Proje Adı :

 Kırgızistan’daki Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Sorunları

01.02.2018

 

31.10.2018

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2018, 10

Proje Adı :

 İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı ve Kırgızcaya Çevirisi

Proje Konusu :

 Ders kitabı yazımı ve çeviri faaliyeti

01.02.2017

 

15.08.2018

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2018, 08

Proje Adı :

 İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı ve Kırgızca’xxya Çevirisi

02.01.2017

 

15.08.2018

 

Danışman

 

Diğer (Uluslararası)

 

ULUSLARARASI

2018, 08

Proje Adı :

 Kırgızistandaki Din Greövlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Sorunları

01.02.2018

 

15.02.2019

 

Yürütücü

 

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 

ULUSLARARASI

2019, 02

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Başarı Belgesi

2012

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2012

Ödül Adı :

 Yurtdışı Yayın Ödülü

2006

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2006

Ödül Adı :

 Bilimsel Yayın Destek Ödülü

2004

 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

 

Kamu

 

TÜRKİYE

2004

Ödül Adı :

 Yurtdışı Yayın Ödülü

2004

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2004

Ödül Adı :

 Yurtdışı Yayın Ödülü

2001

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite

 

TÜRKİYE

2001

Ödül Adı :

 Certificate of Attendance

2015

 

Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül

 

Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri


JUSTU- LIEBIG UNIVERSITAT GIESSEN

 

Üniversite

 

ALMANYA

2015

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Klasik İslam Eğitimcileri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Koç Ahmet

Yayınevi :

 Rağbet

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

İstanbul

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Yayınevi :

 Nobel

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

Ankara

 

TÜRKİYE

 

2016

 

Basılı

2016

Yayın Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Altaş Nurullah

Yayınevi :

 Gündüz Yayıncılık

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Yayınevi :

 Nobel Yayınları

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2015

 

Basılı

2015

Yayın Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Altaş Nurullah, Seyyar Ali, Kula Mustafa Naci, Ok Üzeyir, Özdemir Saadettin, Özdemir Şuayip, Peker Hüseyin

Yayınevi :

 Gündüz Yayıncılık

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2012

 

Basılı

2012

Yayın Adı :

 Muslim And Christian Reflections On Peace

Yazar Adı :

 Woodberry J Dudley, Zümrüt Osman, Köylü Mustafa, Volf Miroslav, Cumming Joseph, Weng Ng Kam, Culver Jonathan Edwın, Aydın Mahmut, Balcı İsrafil, Gündüz Şinasi, Yaran Cafer Sadık, Tatar Burhanettin

Yayınevi :

 University Press Of America

Uluslararası

 

Kitap

 

Editör

 

2003

 

Basılı

2003

Yayın Adı :

 Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Altaş Nurullah, Arıcı İsmail, Ev Halit, Keyifli Şükrü, Koç Ahmet, Turan İbrahim, Kızılabdullah Yıldız, Nazıroğlu Bayramali, Öcal Mustafa, Yürük Tuğrul, Zengin Salih

Yayınevi :

 Gündüz Yayıncılık

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2012

 

Basılı

2012

Yayın Adı :

 Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Dam Hasan, Gündüz Turgay, Mehmet Akif Kılavuz

Yayınevi :

 Nobel Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2010

 

Basılı

2010

Yayın Adı :

 Din Eğitiminde Çağdaş Konular

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Yayınevi :

 Dem Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2012

 

2012

Yayın Adı :

 Dini Danışmanlık Ve Din Hizmetleri

Yazar Adı :

 Altaş Nurullah, Köylü Mustafa

Yayınevi :

 Dem

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Din Eğitimi

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa, Altaş Nurullah

Yayınevi :

 Ensar

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Türkiye’De Din Eğitimi Ve Sorunları

Yazar Adı :

 Köylü Mustafa

Yayınevi :

 Dem Yayınları

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

Yazar Adı :

 Altaş Nurullah, Köylü Mustafa

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

Yazar Adı :

 Şimşek Eyup, Köylü Mustafa

Yayınevi :

 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Ulusal

 

Kitap

 

Editör

 

TÜRKİYE

 

2020

 

2020

Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Ailenin dini eğitimi

Yazar :

 Osman GÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Dini içerikli televizyon programlarının yetişkinler üzerine etkisi

Yazar :

 İbrahim TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Psiko-sosyal değişkenlere göre ortaöğretim öğrencilerinin dini tutumları

Yazar :

 Semra KONTBAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2005

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2005

Tez Adı :

 Aile mutluluğunu etkileyen sosyo-kültürel değişkenlerin din eğitimi açısından değerlendirilmesi: Samsun ili örneği

Yazar :

 Kübra VAROL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2006

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2006

Tez Adı :

 Yüz temel eserde dini ve ahlaki değerler

Yazar :

 Ayşe İNAN KILIÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2009

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Avrupa Birliği din eğitimi politikaları ve Türkiye'ye etkileri

Yazar :

 İbrahim TURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Yaygın din eğitimi kapsamında kadının eğitimi

Yazar :

 Ayşegül GÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2011

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2011

Tez Adı :

 Ahlak eğitimi bağlamında Kohlberg'in ahlak gelişim teorisi ve sorunları

Yazar :

 Semra ÇİNEMRE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 Cinsel kimlik gelişiminde din eğitiminin rolü

Yazar :

 Emine KÜREK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2012

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2012

Tez Adı :

 İlköğretim II. kademe öğrencilerinin dua anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenemsi.

Yazar :

 Mehmet AYAS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2007

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2007

Tez Adı :

 Alevi-Sünni evliliklerindeki çocukların din eğitimi: Malatya örneği

Yazar :

 Mehtap TEKELİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 İlköğretim öğrencilerinin cennet ve cehennem tasavvurları

Yazar :

 Sümeyye Emine KARACA KÖSE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2013

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2013

Tez Adı :

 Kur'an'ı Kerimde geçen eğitimle ilgili ayetlerin bazı çağdaş müfessirlere göre yorumu

Yazar :

 Lokman YILDIRIM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Vaizelerin mesleki faaliyetleri, yeterlikleri ve sorunları

Yazar :

 Ayşe İNAN KILIÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Öğretmen, idareci ve öğrencilerine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi: Tunceli örneği

Yazar :

 Fatih KAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde işbirlikli öğrenme yöntemi

Yazar :

 Sümeyra YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Ortaöğretim öğrencilerinin okuduğu romanlarda dini ve ahlaki değerler

Yazar :

 Elif SOBİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Kur'an'da inançsızlığın temel nedenleri

Yazar :

 Fatma ARPAGUŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLEDE DİN EĞİTİMİ

Yazar :

 Fatma KASAP

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İlahiyat Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

Tez Adı :

 Ortaöğretim öğrencilerinde şiddet eğilimi: Samsun örneği

Yazar :

 Hatice TUNCER UÇAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Hadislerdeki kıssaların din eğitimi açısından değerlendirilmesi: Buhârî örneği

Yazar :

 Zübeyde KAVUZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı


2016

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2016

Tez Adı :

 Gençliğin kimlik oluşumunda din eğitimin rolü

Yazar :

 Veysel AYAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Dinler Tarihi Anabilim Dalı


2015

 

Yüksek Lisans

 

Devam Ediyor

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2015

2019
 • 2006

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2003
  - 2010

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2002
  - 2010

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2000
  - 2006

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1998
  - 2000

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  İlahiyat Fakültesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

  Din Eğitimi Anabilim Dalı

 • 1997
  -

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Öğretim Üyesi

  Öğretim Üyeliği

 • 1986
  -

  Omü İlahiyat Fakültesi

  Öğretim Üyesi

  Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr