İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: mkuran@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0002-5139-1721
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı Tarımsal Biyoteknoloji
Anahtar Kelimeler Hayvansal Biyoteknoloji
Öğrenim Bilgileri
Doktora University Of Aberdeen
Yüksek Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Profesör Ziraat Fakültesi, 2010 -
Profesör Ziraat Fakültesi, 2008 - 2010
Profesör Ziraat Fakültesi, 2005 - 2008
Doçent Ziraat Fakültesi, 1998 - 2005
Yardımcı Doçent Ziraat Fakültesi, 1996 - 1998
Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi, 1990 - 1996
Araştırma Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989 - 1990
Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds:ıı. Meat Quality, Fatty Acid, And Cholesterol Profile Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Çiçek Ümran, Şen Uğur, Şirin Emre, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Kuran Mehmet, Ulutaş Zafer

Dergi Adı :

 Archives Animal Breeding

Özgün Makale

 

2019, 7

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds:ıı. Meat Quality, Fatty Acid, And Cholesterolprofile Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Çiçek Ümran, Şen Uğur, Şirin Emre, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Kuran Mehmet, Ulutaş Zafer

Dergi Adı :

 Arch. Anim. Breed

Özgün Makale

 


2019, 2

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: Iı. Meat Quality, Fatty Acid, And Cholesterol Profile Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Şirin Emre, Şen Uğur, Çiçek Ümran, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Archives Animal Breeding

Özgün Makale

 

2019, 2

Makale Adı :

 Determination Of 70 Kda Proteins For Different Temperatures İn Cattle Oocytes Matured İn Vitro

Yazar Adı :

 Bener Leyla, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Engineering And Science

Özgün Makale

 


2019, 10

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: Iı. Meat Quality, Fatty Acid, And Cholesterol Profile Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Çiçek Ümran, Şen Uğur, Şirin Emre, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Kuran Mehmet, Ulutaş Zafer

Dergi Adı :

 Archives Animal Breeding

Özgün Makale

 


2019, 1

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: Iı. Meat Quality, Fatty Acid And Cholesterol Profile Of Lambs.

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Çiçek Ümran, Şen Uğur, Şirin Emre, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Kuran Mehmet, Ulutaş Zafer

Dergi Adı :

 Archives Breeding Animals

Özgün Makale

 

2019, 1

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: Iı. Meat Quality, Fatty Acid And Cholesterol Profile Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Çiçek Ümran, Şen Uğur, Şirin Emre, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Archives Animal Breeding

Özgün Makale

 

2019

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: I. Fattening, Slaughter And Carcass Traits Of Lambs.

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Şirin Emre, Şen Uğur, Çiçek Ümran, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 South African Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2018, 8

Makale Adı :

 Genetic Trends Of Body Weight And Some Scanning Traits Of Karayaka Lambs

Yazar Adı :

 Ulutaş Zafer, Aksoy Yüksel, Şahin Aziz, Şirin Emre, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Animal Research

Özgün Makale

 


2018, 8

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: I. Fattening, Slaughter And Carcass Traits Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Şirin Emre, Şen Uğur, Çiçek Ümran, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence

Özgün Makale

 


2018, 7

Makale Adı :

 Low İncubation Temperature Successfully Supports The İn Vitro Bovine Oocyte Maturation And Subsequent Development Of Embryos

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Low İncubation Temperature Successfully Supports The İnvitro Bovine Oocyte Maturation And Subsequentdevelopment Of Embryos

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Asian-Australasian Journal Of Animal Sciences

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: I. Fattening, Slaughter And Carcass Traitf Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Şirin Emre, Şen Uğur, Çiçek Ümran, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 South Afrıcan Journal Of Anımal Scıence

Özgün Makale

 

2018, 6

Makale Adı :

 Genetic Trends Of Body Weight And Some Scanning Traits Of Karayaka Lambs

Yazar Adı :

 Ulutaş Zafer, Aksoy Yüksel, Şahin Aziz, Şirin Emre, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Animal Research

Özgün Makale

 


2018, 1

Makale Adı :

 Genetic Trends Of Body Weight And Some Scanning Traits Of Karayaka Lambs.

Yazar Adı :

 Ulutaş Zafer, Aksoy Yüksel, Şahin Aziz, Şirin Emre, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Indian Journal Of Animal Research

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 Heat Shock Proteins And İn Vitro Emryo

Yazar Adı :

 Bener Leyla, Yaşar Rabia, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Derleme Makale

 

2018

Makale Adı :

 Meat Production Characteristics Of Turkish Native Breeds: I. Fattening, Slaughter And Carcass Traits Of Lambs

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Önenç Alper, Şirin Emre, Şen Uğur, Çiçek Ümran, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 South African Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2018

Makale Adı :

 The Effect Of Calving Season On Reproductive Performance Of Jersey Cows

Yazar Adı :

 Soydan Ercan, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Mljekarstvo

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 The Effect Of Calving Season On Reproductive Performance Of Jersey Cows

Yazar Adı :

 Soydan Ercan, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Mljekarstvo

Özgün Makale

 

2017, 9

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2017, 5

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Rumınant Research

Özgün Makale

 

2017, 5

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Rumınant Research

Özgün Makale

 

2017, 3

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2017, 3

Makale Adı :

 The Relationship Between Muscle Fiber Characteristics And Some Meat Quality Parameters İn Turkish Native Sheep Breeds.

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Uğurlu Mustafa, Çiçek Ümran, Önenç Alper, Ulutaş Zafer, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 The Effect Of Maternal Nutrition Level During The Periconception Period On Fetal Muscle Development And Plasma Hormone Concentrations İn Sheep

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Aksoy Yüksel, Şirin Emre, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Animal

Özgün Makale

 


2016, 10

Makale Adı :

 The Effect Of Maternal Nutrition Level During Mid Gestation On Postnatal Muscle Fibre Composition And Meat Quality İn Lambs

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Ensoy Ümran, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Animal Production Science

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Recent Approaches İn Pregnancy Nutrition Of Slaughter Animals

Yazar Adı :

 Kop Bozbay Canan, Ocak Nuh, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Anadolu Journal Of Agrıcultural Scıences

Özgün Makale

 


2015, 8

Makale Adı :

 Kalıtımın Epigenetik Boyutunda Dna Metilasyon Desenleri

Yazar Adı :

 Toparslan Emine, Mercan Levent, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Hayvansal Üretim

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 The Effect Of Macromolecule And Growth Factors Combinations On İn Vitro Development Of Bovine Embryos

Yazar Adı :

 Koçyiğit Alper, Çevik Mesut, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 Ardışık İnsan Embriyo Kültür Medyumu Sığır Embriyolarının İn Vitro Kültüründe Kullanılabilir Mi

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Koçyiğit Alper, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Growth Performance Carcass And Meat Quality Of Karayaka Female Lambs Born İn Different Seasons

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet, Çiçek Ümran

Dergi Adı :

 Archiv Tierzucht

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 The Effect Of Maternal Nutritional Status During Mid Gestation On Placental Characteristics İn Ewes

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Şirin Emre, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Animal Reproduction Science

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Estimates Of Co Variance Components For Direct And Maternaleffects On Birth Weight Of Karayaka Lambs

Yazar Adı :

 Ulutaş Zafer, Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Şahin Ahmet, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Tropıcal Anımal Health And Productıon

Özgün Makale

 

2013

Makale Adı :

 Effect Of Lamb Birth Weight On Fiber Number And Type Of Semitendinosus Muscle

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Aksoy Yüksel, Şen Uğur, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Özgün Makale

 

2011, 1

Makale Adı :

 Effects Of Serum Gonadotropins Epidermal Growth Factorand Estradiol 17 Beta On Cumulus Expansion And Nuclear Maturation Of Bovine Oocytes

Yazar Adı :

 Çevik Mesut, Şen Uğur, Koçyiğit Alper, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Kafkas Univ Vet Fak Derg

Özgün Makale

 

2011

Makale Adı :

 Fattening Performance Slaughter Carcass And Meat Quality Traits Of Karayaka Lambs

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Şirin Emre, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Tropıcal Anımal Health And Productıon

Özgün Makale

 


2011

Makale Adı :

 The Effect Of Birh Types On Growth Curve Parameters Of Karayaka Lamb

Yazar Adı :

 Ulutaş Zafer, Sezer Metin, Aksoy Yüksel, Şirin Emre, Şen Uğur, Kuran Mehmet, Akbaş Yavuz

Dergi Adı :

 Journal Of Animal And Veterinary Advances

Özgün Makale

 

2010

Makale Adı :

 The İnfluence Of Pre And Post Mating Protein Supplementation On Reproductive Performance İn Ewes Maintained On Rangeland

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Reserach

Özgün Makale

 


2006

Makale Adı :

 The Effect Of High Dietary Protein Levels During Late Gestation On Colostrum Yield And Lamb Survival Rate İn Singleton Bearing Ewes

Yazar Adı :

 Ocak Nuh, Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Research

Özgün Makale

 


2005, 1

Makale Adı :

 Effects Of A Single İnjection Of Hcg Or Gnrh Agonist On Day 12 Post Mating On Fetal Growth And Reproductive Performance Of Sheep

Yazar Adı :

 Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Animal Reproduction Science

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Gnrh Agonist Administration On Day 12 Post Mating To İmprove Reproductive Performance İn Goats

Yazar Adı :

 Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Small Ruminant Researc

Özgün Makale

 


2004

Makale Adı :

 Shearing Pregnant Ewes To İmprove Lamb Birth Weight İncreases Milk Yieldof Ewes And Lamb Weaning Weight

Yazar Adı :

 Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet

Dergi Adı :

 Asıan-Australasıan Journal Of Anımal Scıences

Özgün Makale

 

2004

Makale Adı :

 Development Amino Acid Utilization And Cell Allocation İn Bovine Embryos After İn Vitro Production İn Contrasting Culture Systems

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Robinson Jj, Brown Ds, Mcevoy Tg

Dergi Adı :

 Reproduction

Özgün Makale

 


2002, 7

Makale Adı :

 Fetal Growth And Reproductive Performance İn Ewes Administered Gnrh Agonist On Day 12 Post Mating

Yazar Adı :

 Çam Mehmet Akif, Kuran Mehmet, Yıldız Sedat, Erdoğan Selçuk

Dergi Adı :

 Animal Repruction Science

Özgün Makale

 


2002

Makale Adı :

 Development And De Novo Protein Synthetic Activity Of Bovine Embryos Produced İn Vitro İn Different Culture Systems

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Robinson Jj, Staines Me, Mcevoy Tg

Dergi Adı :

 Theriogenology

Özgün Makale

 


2001, 1

Makale Adı :

 Nitrogen Metabolism And Fertility İn Cattle Iı Development Of Oocytes Recovered From Heifers Offered Diets Differing İn Their Rate Of Nitrogen Release İn The Rumen

Yazar Adı :

 Sinclair Kd, Kuran Mehmet, Gebbie Fe, Webb R, Mcevoy Tg

Dergi Adı :

 Journal Of Animal Science

Özgün Makale

 

2000

Makale Adı :

 The Response Of Bovine Granulosa Cells To Different Gonadotrophins İn Culture

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Hutchion Jsm, Broadbent Pj

Dergi Adı :

 Animal Reproduction Science

Özgün Makale

 


1996

Makale Adı :

 Follicle Stimulating Hormone Stimulated Differentiation And Progesterone Production Of Bovine Granulosa Cells İn Culture

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Broadbent Pj, Hutchinson Jsm

Dergi Adı :

 Animal Reproduction Science

Özgün Makale

 


1995, 9

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 Bazı yerli koyun ırklarının karkas etlenme ve yağlanma durumunun SEUROP sisteminde karşılaştırılması

Yazar Adı :

 Aksoy Yüksel, Ulutaş Zafer, Önenç Alper, Şirin Emre, Çiçek Ümran, Uğurlu Mustafa, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 2. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, s. 407.

Ulusal

 

Özet bildiri

 

Türkçe

2015, 04

Bildiri Adı :

 The Effect of Environmental Temperatures on Maturation of Anatolian Buffalo Oocytes

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2018 (ICABGEH-18)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Determination of 70 Kda Proteins In Cattle Oocytes Matured Different Culture Temperatures In Vitro

Yazar Adı :

 Bener Leyla, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2018 (ICABGEH-18)

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Determination of 70 kda proteins in cattle oocytes matured different culture temperatures in vitro.

Yazar Adı :

 Bener Leyla, Şen Uğur, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandary

Uluslararası

 

Tam metin bildiri

 

İngilizce

2018, 09

Bildiri Adı :

 Level of maternal nutrition between day 30 and day 80 of pregnancy affects postnatal muscular development of offspring on day 150

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Şen Uğur, Şirin Emre, Aksoy Yüksel

Etkinlik Adı :

 59th Annual Meeting of European Assosiation for AnimalProduction

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2008, 08

Bildiri Adı :

 Low oocyte maturation temperature successfully support the subsequent bovine embryo development to blastocyst stage in vitro

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 Epigenetics and Periconception Environment Workshop

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce2015, 04

Bildiri Adı :

 Characterisation of muscle fibres in Turkish native goat breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Soydan Ercan, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 European Biotechnology Congress 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Characterization of Muscle Fibers in turkish Native Goat Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Soydan Ercan, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Tokat şartlarında yetiştirilen Saanen ırkı keçilerin döl süt verimi ve oğlakların gelişme özelliklerinin beirlenmesi

Yazar Adı :

 Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet, Şirin Emre, Aksoy Yüksel

Etkinlik Adı :

 Ulusal Keçicilik Kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2010, 06

Bildiri Adı :

 The Effect of Maternal Parity on Placental Characteristics in Akkaraman Ewes

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Texchnologies (ICAFOF)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effect of maternal parity on placental characteristics in Akkaraman ewes

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forestry, Food Sciences and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effect of PMSG or FSH applications on estrus ratio in Akkaraman ewes

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Şirin Emre, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forestry, Food Sciences and Technology

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effect of PMSG or FSH applications on Estrus Ratio in Akkaraman Ewes

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Şirin Emre, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 İnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effect of Maternal Parity on Placental Characteristics in Akkaraman Sheep

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 İnternational Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The effect of PMSG or FSH applications on estrus ratio in Akkaraman ewe

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Şirin Emre, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 The Effect of Maternal Parity on Placental Characteristicsin Akkaraman Ewes

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2017

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 05

Bildiri Adı :

 Çakşır (Ferula communis) otunun toklularda üreme fonksiyonları üzerine etkileri

Yazar Adı :

 Önal Ali Galip, Ahmet Şahin, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 4. ulusal zootekni kongresi

Ulusal

 

Tam metin bildiri

 

Türkçe

2004, 10

Bildiri Adı :

 Low incubation temperature during in vitro maturation decrease antioxidant enzyme activity of bovine oocyte and embryo

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The effect of birth weight to muscle fiber type at Karayaka female lambs

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Aksoy Yüksel, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The Effect of Birth Weight to Muscle Fiber Type at Karayaka Female Lambs

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Aksoy Yüksel, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 8th Balkan Conference on Animal Science

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 Low incubation temperature during in vitro maturation decrease antioxidant enzyme activity of bovine oocyte and embryo

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The effect of birth weight to muscle fiber type at Karayaka female lambs

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Aksoy Yüksel, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bildiri Adı :

 The Effect of Birth Weight to Muscle Fiber Type at Karayaka Female Lambs

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Aksoy Yüksel, Ulutaş Zafer, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 08

Bildiri Adı :

 Determination of muscle fiber types of native sheep breeds in Turkey

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Ulutaş Zafer, Aksoy Yüksel, Önenç Alper, Çiçek Ümran, Uğurlu Mustafa, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Balkan Animal Science Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Effect of incubation temperature during maturation and antioxidants in embryo culture on developmental competence of bovine oocytes

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 International Balkan Animal Science Conference

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2015, 06

Bildiri Adı :

 Characterization of Muscle Fibers in Turkish Native Goat Breeds

Yazar Adı :

 Şirin Emre, Şen Uğur, Soydan Ercan, Kuran Mehmet

Etkinlik Adı :

 European Biotechnology Congress 2017 (Journal of Biotechnology)

Uluslararası

 

Özet bildiri

 

İngilizce

2017, 09

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Proje Konusu :

 Uluslararası Öğrenci Sempozyumu aıyla etkinlikler düzenlenmesi

09.12.2015

 

31.12.2016

 

Danışman

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2016, 12

Proje Adı :

 Sığırlarda in vitro embriyo üretiminde

Danışman

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Koyunlarda Annenin Beslenmesinin Kuzuların Post-Natal Kas Lifi Gelişimi ve Et Kalitesine Etkisi

Proje Konusu :

 Hayvancılık

01.06.2006

 

01.12.2008

 

Yürütücü

 

COST

 

ULUSLARARASI

2008, 12

Proje Adı :

 Farklı Kesim Ağırlıklarında Karayaka Kuzuların Karkas Ve Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Hayvancılık

15.03.2012

 

15.03.2015

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2015, 03

Proje Adı :

 Karayaka Koyunlarının Canlı Ağırlık, Karkas Ağırlığı, Karkas Kalitesi ve Döl Verimi Özelliklerinin Geliştirilmesi

Proje Konusu :

 Hayvancılık

01.06.2005

 

01.06.2008

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2008, 06

Proje Adı :

 Tokat Bölgesinde Türk Saanen Keçisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması İçin Döl ve Süt Verimleri ile Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Keçi Yetiştiriciliği

01.05.2008

 

15.06.2010

 

Araştırmacı

 

ARAŞTIRMA PROJESİ

 

ULUSAL

2010, 06

Proje Adı :

 Yerli Irklarımızdan İvesi Kıvırcık Akkaraman Morkaraman Karayaka Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin Belirlenmesi

Proje Konusu :

 Hayvancılık ve Et Kalitesi

30.07.2010

 

20.07.2012

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2012, 07

Proje Adı :

 Farklı Sıcaklıklarda In Vitro Olgunlaştırılan Sığır Oositlerinden Elde Edilen Embriyolarda IGF2/H19 Gen Kümesi DNA Metilasyon Deseni Farklılığının Belirlenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Proje Konusu :

 Farklı Sıcaklıklarda In Vitro Olgunlaştırılan Sığır Oositlerinden Elde Edilen Embriyolarda IGF2/H19 Gen Kümesi DNA Metilasyon Deseni Farklılığının Belirlenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

15.04.2017

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2017, 04

Proje Adı :

 Yerli Keçi Irklarımızın (Kıl, Tiftik, Kilis, Honamlı) Kas Lifi Karakterizasyonu

Proje Konusu :

 Hayvancılık

09.07.2015

 

20.11.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Yerli ırklarımızdan İvesi Kıvırcık Akkaraman Morkaraman Karayaka Anadolu Merinosu koyunlaında et kalitelerinin belirlenmesi

Proje Konusu :

 Yerli koyun ırklarında kesim karkas ve et kalite özellikleri

01.01.2010

 

12.07.2012

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2012, 07

Proje Adı :

 Yerli ırklarımızda İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu koyunlarında et kalitesinin belirlenmesi TAGEM-TAGEM/10/AR-GE/13

Proje Konusu :

 KOYUN

01.01.2010

 

12.07.2012

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2012, 07

Proje Adı :

 Yerli Keçi Irklarımızın (kıl, Tiftik, Homanlı ve Kilis) Kas Lifi Karekterizasyonu

Proje Konusu :

 Yerli Keçi Irklarımızın (Kıl, Tiftik, Homanlı ve Kilis) Kas Lifi Karekterizasyonu

05.07.2015

 

20.11.2017

 

Araştırmacı

 

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

 

ULUSAL

2017, 11

Proje Adı :

 Farklı sıcaklıklarda in vitro olgunlaştırılan sığır oositlerinden elde edilen embriyolarda IGF2/H19 gen kümesi DNA metilasyon deseni farklılığının belirlenmesi

14.02.2017

 

26.09.2019

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2019, 09

Proje Adı :

 Tokat Bölgesinde Türk Saanen Keçisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması için Döl ve Süt Verimleri ile Gelişme Özelliklerinin Belirlenmesi GOÜ BAP-2008/18

Proje Konusu :

 KEÇİ

01.05.2008

 

15.06.2010

 

Araştırmacı

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2010, 06

Proje Adı :

 Arı Sütünün in Vitro Embriyo Kültüründe Alternatif Serum Kaynağı Olarak Kullanılması Projesi

Proje Konusu :

 Arı Sütünün Embriyo Transferinde Kullanımı

07.09.2005

 

07.09.2009

 

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

2009, 09

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Yazar Adı :

 Kadarmideen Haja, Obmisnka Mrukowicz Bozena, Fan Huito, Lutnicki Kryszof, Kuran Mehmet, Duclos Michel, Davilo Roberto, Karsi Attila, Owens Fredric N, Terentjeva Margarita

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Volum 40 Sayı 1

 

TÜRKİYE

 

2019

 

01.01.2019

 

31.12.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet

Yayınevi :

 Turkish Science And Technology

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Comparison Of The Volume Fraction Values Of Grey Matter On Cervical Enlargement Of The Spinal Cord İn Chicken And Quail

Yazar Adı :

 Kürtül İbrahim, Atalgın Şükrü Hakan, Soygüder Zafer, Ünver Ahmet, Kurar Ercan, Kuran Mehmet, Arıcan Mustafa, Yıldız Sedat, Karahan Siyami, Hayırlı Armağan, Özen Hasan, Demirkan İbrahim, Çalıcıoğlu Mehmet, Yıldırım Murat, Saatcı Mustafa, Birler Sema, Pancarcı Şükrü Metin

Yayınevi :

 Tubitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Diselementosis As A Risk Factor Of Embryo Loss İn Lactating Cows Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Yazar Adı :

 Pancarcı Şükrü Metin, Ünver Ahmet, Kurar Ercan, Kadarmıdeen Haja, Fan Huitao, Kürtül İbrahim, Kuran Mehmet, Duclos Michel, Ünal Necmettin, Yıldız Sedat, Karahan Siyami, Hayırlı Armağan, Owens Fredric N, Özen Hasan, Demirkan İbrahim, Çalıcıoğlu Mehmet, Çınar Mehmet Ulaş, Yıldırım Murat, Saatçi Mustafa, Davolı Roberto, Birler Sema, Başalan Mehmet, Arıcan Mustafa, Soygüder Zafer

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Konuk Editör

 

2017

 

29.09.2016

 

21.08.2017

 

Elektronik

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Yazar Adı :

 Pancarcı Şükrü Metin, Soygüder Zafer, Yıldız Sedat, Ünal Necmettin, Saatcı Mustafa, Arıcan Mustafa, Çınar Mehmet Ulaş, Kuran Mehmet, Çalıcıoğlu Mehmet, Kürtül İbrahim, Yıldırım Murat, Demirkan İbrahim, Özen Hasan, Kurar Ercan, Hayırlı Armağan, Karahan Siyami, Ünver Ahmet

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Altuntaş Ebubekir, Cabaroğlu Turgut, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Cangi Rüstem, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Tuncer Celalettin Ruhi, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil, Tunç Ercan

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniv.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.12.2017

 

30.12.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Demirtaş İbrahim, Karaman Sedat, Çalışkan Mehmet Emin, Çalışkan Sevgi, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil, Tunç Ercan, Şekeroğlu Ahmet, Altuntaş Ebubekir, Kuran Mehmet

Yayınevi :

 Niğde Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.02.2017

 

28.02.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Demirtaş İbrahim, Altuntaş Ebubekir, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Cangi Rüstem, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.03.2017

 

30.03.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Demirtaş İbrahim, Altuntaş Ebubekir, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Çalışkan Sevgi, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.04.2017

 

30.04.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Cabaroğlu Turgut, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil, Tunç Ercan

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.05.2017

 

30.05.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Cabaroğlu Turgut, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Cangi Rüstem, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil, Tunç Ercan

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.06.2017

 

30.06.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Cabaroğlu Turgut, Altuntaş Ebubekir, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil, Tunç Ercan

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniv.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.07.2017

 

30.07.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Demirtaş İbrahim, Altuntaş Ebubekir, Cabaroğlu Turgut, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Cangi Rüstem, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil, Tunç Ercan

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniv.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.08.2017

 

30.08.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Demirtaş İbrahim, Cabaroğlu Turgut, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Cangi Rüstem, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil, Tunç Ercan

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniv.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.10.2017

 

30.10.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Demirtaş İbrahim, Altuntaş Ebubekir, Cabaroğlu Turgut, Çalışkan Sevgi, Çalışkan Mehmet Emin, Karaman Sedat, Cangi Rüstem, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde Ömer Halisdemir Üniv.

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2017

 

01.11.2017

 

30.11.2017

 

Basılı

2017

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Şahin Mustafa, Kuran Mehmet, Güler Ahmet, Selvi Kemal Çağatay, Erener Güray

Yayınevi :

 Black Sea Publisher

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.01.2019

 

29.12.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Telci İsa, Sarıca Musa, Gökçe Ayhan, Şekeroğlu Ahmet, Cangi Rüstem, Karaman Sedat, Kuran Mehmet

Yayınevi :

 Turjap

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Önder Hasan, Erper İsmail, Kuran Mehmet, Güler Ahmet, Selvi Kemal Çağatay, Erener Güray, Terınejad Alireza, Khalıd Muhammad, Golmohammadı Farhood, Lıopatsakalıdı Aglaia Litsa, Jzsefn Jns Miko, Şen Uğur

Yayınevi :

 Black Sea Publısher

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

Basılı

2019

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Şen Uğur, Önder Hasan, Kuran Mehmet, Güler Ahmet, Mikone Jonas Edit Mikone, Lıopa Tsakalıdı Litsa, Selvi Kemal Çağatay, Golmohammadı Farhood, Khalid Muhammad, Erener Güray, Terınejad Alireza, Garipoğlu Ali Vaiz, Yamak Umut Sami, Voıcu Gheorghe, Boğa Mustafa, Vladut Valentin, Şahin Mustafa, Bırış Sorinştefan, Erdem Hüseyin, Abdelgayed Abdelgayed, Öğün Sinan, Efe Ercan, Dengiz Orhan, Uzun Ferat, Shrestha Jiban, Balkaya Ahmet, Boz İsmet, Özcan Muharrem, Aksoy Hasan Murat, Ayan İlknur, Korkmaz Kürşat, Mercan Levent, Temizel Kadir

Yayınevi :

 Dergipark

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Journal Of Animal Production

Yazar Adı :

 Can Abdullah, Özsoy Abdullah Nuri, Güler Ahmet, Şahin Ahmet, Koç Atakan, Yücel Banu, Ün Cemal, Takma Çiğdem, Akyol Ethem, Kırkpınar Figen, Bilgen Güldehen, Köknaroğlu Hayati, Okut Hayrettin, Basmacıoğlu Malayoğlu Hatice, Cemal İbrahim, Kaya İbrahim, Durmuş İsmail, Keskin Mahmut, Türkoğlu Mesut, Soysal Mehmet İhsan, Koyuncu Mehmet, Kuran Mehmet, Cömert Acar Muazzez, Özder Muhittin, Alan Muhammet, Balcıoğlu Murat Soner, Akşit Mustafa, Denli Muzaffer, Özdoğan Mürsel, Özcan Numan, Bilgin Ömer Cevdet, Yalçın Zişan Servet, Özkan Sez

Yayınevi :

 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Güler Ahmet, Yamak Umut Sami, Arslan Hakan, Mercan Levent, Korkmaz Kürşat, Ayan İlknur, Boz İsmet, Önder Hasan, Selvi Kemal Çağatay

Yayınevi :

 Black Seapublisher

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Josefne Jonas Miko, Güler Ahmet, Liopa Tsakalidi Aglaia, Selvi Kemal Çağatay Selvi, Golmohammadi Farhood, Erener Güray, Terinejad Alireza, Khalid Muhammad, Garipoğlu Ali Vaiz, Yamak Umut Sami, Voicu Gheorghe, Boğa Mustafa, Vladut Valentin, Şahin Mustafa

Yayınevi :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

01.01.2018

 

01.10.2018

 

Basılı+Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkish Jorunal Of Animal Science

Yazar Adı :

 Ünal Necmettin, Ünver Ahmet, Kurar Ercan, Haja Kadarmideen, Fan Huitao, Kürtül İbrahim, Kuran Mehmet, Duclos Michel, Karahan Siyami, Hayırlı Armağan, Özen Hasan

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Elektronik

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Science

Yazar Adı :

 Ünver Ahmet, Kürtül İbrahim, Kuran Mehmet, Ünal Necmettin, Yıldız Sedat, Karahan Siyami, Arıcan Mustafa, Soygüder Zafer, Hayırlı Armağan, Özen Hasan, Demirkan İbrahim, Yıldırım Murat, Saatcı Mustafa, Çınar Mehmet Ulaş, Çalıcıoğlu Mehmet, Birler Sema, Pancarcı Şükrü Metin

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Yazar Adı :

 Özen Hasan, Ünver Ahmet, Hayırlı Armağan, Kurar Ercan, Owens Frederic N, Kadarmıdeen Haja, Fan Huıtao, Demirkan İbrahim, Kürtül İbrahim, Çalıcıoğlu Mehmet, Kuran Mehmet, Çınar Mehmet Ulaş, Duclos Mıchel, Yıldırım Murat, Arıcan Mustafa, Saatcı Mustafa, Ünal Necmettin, Davolı Roberto, Yıldız Sedat, Birler Sema, Karahan Siyami, Pancarcı Şükrü Metin, Soygüder Zafer

Yayınevi :

 Tubitak

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Sarıca Musa, Şekeroğlu Ahmet, Eleroğlu Hasan, Altuntaş Ebubekir, Bayramoğlu Zeki, Çalışkan Sevgi, Dikel Suat, Karaman Sedat, Saltalı Kadir, Serce Ciğdem, Yanar Yusuf, Yıldırım Metin, Mutlu Ekrem, Oğrak Yusuf Ziya, Taşkın Hatıra, Yıldırım Arda, Aksoy Emre, Akyol Ethem, Avcı Mustafa, Bağdatlıoğlu Neriman, Çalışkan Mehmet Emin, Erten Hüseyin, Cabaroğlu Turgut, Ceyhan Ayhan, Tapki İbrahim, Tuncer Celal, Andiç Seval, Ayasan Tugay, Doğan Canoğulları Sibel, Ocak Elvan, Özer Setaç, Uğur Şenay Özgen, Sevindik Mustafa, Khan Himayatullah

Yayınevi :

 Turjaf

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

Basılı

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Kuran Mehmet, Şekeroğlu Ahmet, Saltalı Kadir

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Kuran Mehmet, Şekeroğlu Ahmet, Saltalı Kadir

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Gökçe Ayhan, Demirtaş İbrahim, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Sarıca Musa, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Sarıca Musa, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology

Yazar Adı :

 Kadıoğlu İzzet, Yanar Yusuf, Sarıca Musa, Gökçe Ayhan, Altuntaş Ebubekir, Karaman Sedat, Şekeroğlu Ahmet, Kuran Mehmet, Saltalı Kadir, Kızılaslan Halil

Yayınevi :

 Niğde

Uluslararası

 

Dergi

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Temizel Kadir Ersin, Mercan Levent, Önder Hasan, Şen Uğur, Kuran Mehmet, Arslan Hakan, Erper İsmail

Yayınevi :

 Black Sea Publisher

Uluslararası

 

Dergi

 

Yayın Kurulu Üyeliği

 

2018

 

2018

Yayın Adı :

 Black Sea Journal Of Agriculture

Yazar Adı :

 Kuran Mehmet, Ünalan Adnan, Güler Ahmet

Yayınevi :

 Black Sea Publishers

Uluslararası

 

Dergi

 

Editör

 

2019

 

01.01.2019

 

31.12.2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Journal Of Animal Production

Yazar Adı :

 Ulutaş Zafer, Can Abdullah, Güler Ahmet, Şahin Ahmet, Koç Atakan, Yücel Banu, Ün Cemal, Akyol Ethem, Takma Çiğdem, Bilgen Güldehen, Kırkpınar Figen, Köknaroğlu Hayati, Basmacıoğlu Malayoğlu Hatice, Cemal İbrahim, Kaya İbrahim, Keskin Mahmut, Soysal Mehmet İhsan, Kuran Mehmet, Koyuncu Mehmet, Cömert Acar Muazzez, Özder Muhittin, Balcıoğlu Murat Soner, Akşit Mustafa, Denli Muzaffer, Özdoğan Mürsel, Koluman Nazan

Yayınevi :

 Ege Zootekni Derneği

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

Elektronik

2019

Yayın Adı :

 Turkısh Journal Of Veterınary And Anımal Scıences

Yazar Adı :

 Başalan Mehmet, Kılıç Nuh, Sarıçiçek Betül Zehra, Ünver Ahmet, Hayırlı Armağan, Kart Asım, Karsi Atilla, Kurar Ercan, Özen Hasan, Demirkan İbrahim, Kürtül İbrahim, Kızılkaya Kadir, Akbulut Mehmet, Çalıcıoğlu Mehmet, Kuran Mehmet, Çınar Mehmet Ulaş, Yıldırım Murat, Arıcan Mustafa, Ünal Necmettin, Altuğ Nuri, Yıldız Sedat, Birler Sema, Karahan Siyami, Pancarcı Şükrü Metin, Soygüder Zafer

Yayınevi :

 Tübitak

Uluslararası

 

Dergi

 

2019

 

05.09.2019

 

2019

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Second İnternational Balkan Agriculture Congress

Uluslararası

 

Bildiri Kitabı

 

Second İnternational Balkan Agriculture Congress

 

İngilizce

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Tropical Animal Health And Production

Uluslararası

 

Dergi

 

Tropical Animal Health And Production

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Animal

Uluslararası

 

Dergi

 

Animal

 

İngilizce

 

SSCI

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Iranian Journal Of Applied Animal Sceince

Uluslararası

 

Dergi

 

Iranian Journal Of Applied Animal Sceince

 

İngilizce

 

DOAJ EBSCO Scopus

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Bmc Veterinary Research

Uluslararası

 

Dergi

 

Bmc Veterinary Research

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

Uluslararası

 

Dergi

 

Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2017

2017

Yayın Yeri :

 Reproductıon In Domestıc Anımals

Uluslararası

 

Dergi

 

Reproductıon In Domestıc Anımals

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Animal

Uluslararası

 

Dergi

 

Animal

 

İngilizce

 

SCI

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Iranian Journal Of Applied Animal Science

Uluslararası

 

Dergi

 

Iranian Journal Of Applied Animal Science

 

İngilizce

 

CABI, CiteFactor, DOAJ, DRJI, EJS, Index Copernicus

 

Yayın Yeri :

 Animal Reproduction

Uluslararası

 

Dergi

 

Animal Reproduction

 

BREZİLYA

 

İngilizce

 

SCI-Expanded

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Koyunlarda omega 3 ve 6 yağ asitlerinin bazı üreme parametrelerine etkileri

Yazar :

 Ercan SOYDAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2010

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2010

Tez Adı :

 Düşük ve yüksek süt verimli jersey sığırlarında süt ve bazı döl verim özelliklerinin mevsimsel değişimi

Yazar :

 Ercan SOYDAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Diğer


2002

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2002

Tez Adı :

 Sığır Oositlerinin İn vitro nükleer olgunlaşması üzerine arı sütünün etkisi

Yazar :

 Emre ŞİRİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2004

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2004

Tez Adı :

 Koyunlarda gebeliğin 30 ile 80. günleri arasında farklı seviyelerde beslemenin kuzuların doğum sonrası kas lifi çeşidi ve sayısına etkisi

Yazar :

 Uğur ŞEN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2008

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2008

Tez Adı :

 Doğum ağırlığının sütten kesim sonrası besiye alınan kuzularda canlı ağırlık, karkas, kas lifi ve et kalitesi üzerine etkileri

Yazar :

 Emre ŞİRİN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2009

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2009

Tez Adı :

 Sığırlarda in vitro embriyo üretiminde olgunlaştırma sıcaklığı ve antioksidan kullanımı

Yazar :

 Uğur ŞEN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Zootekni Anabilim Dalı


2014

 

Doktora

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 Farklı sıcaklıklarda in vitro olgunlaştırılan sığır oositlerinde ısı şok proteini 70'in belirlenmesi

Yazar :

 Leyla BENER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Tez Adı :

 Sığır oositlerinin in vitro olgunlaştırılmasında kültür medyumuna serum ilavesinin ısı şok protein70 miktarına etkisinin belirlenmesi

Yazar :

 Rabia YAŞAR TÜREGÜN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı


2018

 

Yüksek Lisans

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2018

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-09 15:37:34

 

2017-01-09 15:37:34

 

2016-2017

Ders Adı :

 Üreme Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-09 15:37:14

 

2017-01-09 15:37:14

 

2016-2017

Ders Adı :

 Hayvan Islahı

Lisans

 

Akademik yıl: 2016-2017

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2017-01-09 15:36:50

 

2017-01-09 15:36:50

 

2016-2017

Ders Adı :

 Üreme Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-17 22:12:16

 

2014-02-07 14:38:38

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hayvansal Biyoteknoloji

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-17 22:12:24

 

2014-02-07 14:38:19

 

2015-2016

Ders Adı :

 Hayvan Islahı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2016-01-08 11:33:12

 

2014-02-07 14:38:01

 

2015-2016

Ders Adı :

 Üreme Fizyolojisi

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 3

 

2018-10-30 16:09:05

 

2018-10-30 16:09:05

 

2017-2018

2019
 • 2016

  Rektör Yardımcısı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Rektörlük

 • 2016
  - 2018

  Bölüm Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

 • 2010

  Anabilim Dalı Başkanı

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

  Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 • 2010

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

  Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 • 2008
  - 2013

  Dekan

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

 • 2008
  - 2010

  Profesör

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2008

  Profesör

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

 • 2005
  - 2008

  Bölüm Başkanı

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

 • 2000
  - 2000

  Myo / Yüksekokul Müdürü

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Kavak Meslek Yüksekokulu

 • 1998
  - 2005

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

 • 1997
  - 1999

  Scottish Agricultural College, Aberdeen, İngiltere

  Embriyolog

  Doktora Sonrası Araştırmacı

 • 1996
  - 1998

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

 • 1990
  - 1996

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ziraat Fakültesi

  Zootekni Bölümü

  Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

 • 1989
  - 1990

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Fen Bilimleri Enstitüsü

Ders Notları

Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 1 1.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 2 2.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 3 3-4.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 4 3-4.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 5 5.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 6 6.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 7 7.pdf
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 8 8.pptx
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 10 10.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 11 11.pdf
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 12 12.pptx
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 13 13.ppt
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 14 14.pdf
Ders Kodu Ders Adı Hafta Ders Notları
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK.pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK.pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK.pdf
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya.pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 5 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (2).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 6 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (2).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 7 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (3).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 8 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (3).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 10 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (4).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (4).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (5).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 13 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (5).pptx
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 14 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK - Kopya (6).pptx
Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr