İletişim Bilgileri
Yöksis Link:
E-Posta: msinan.engin@omu.edu.tr
Telefon:
Kişisel Bilgiler
ORCID 0000-0003-0173-0411
Yabancı Diller İngilizce
Temel Alan
Bilim Alanı
Öğrenim Bilgileri
Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Doçent Tıp Fakültesi, 2017 -
Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi, 2010 -
Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi, 2000 - 2007
Bilgi Yıl, Ay

Kitap Adı :

 Cep Yardımcısı Sabiston Cerrahi Ders Kitabı 17 Baskı

Bölüm Adı :

 El Cerrahisi

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Editör Adı :

 Zafer Malazgirt, Koray Topgül

2013

Kitap Adı :

 Assh El Cerrahisi Cep Kitabı

Bölüm Adı :

 Psikolojik Faktörler

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Editör Adı :

 Servet Aydın Yücetürk, Berkan Mersa, Sırrı Sinan Bilgin

2014

Bilgi Yıl, Ay

Makale Adı :

 Post-Burn Skin Deformities Of The Face And Neck Region İn Pediatric Patients: Single-Stage Treatment Using Collagen Elastin Matrix

Yazar Adı :

 Yağmur Çağlayan, Evin Nuh, Engin Murat Sinan, Şimşek Tekin, Küçüker İsmail, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Plastic Surgery / Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Dergisi

Özgün Makale

 


2017, 9

Makale Adı :

 Preoperative Simulation İn Planning Rhinoplasty: Evaluation From Patients’Xx And Surgeons’Xx Perspectives

Yazar Adı :

 Aksakal Ibrahim Alper, Keleş Musa Kemal, Engin Murat Sinan, Aydogdu Ilhami Oguzhan, Küçüker İsmail

Dergi Adı :

 Facıal Plastıc Surgery

Özgün Makale

 

2017, 6

Makale Adı :

 Columellar Scar Perception İn Open Rhinoplasty. Interplay Of Scar Awareness, Body Cathexis And Patient Satisfaction

Yazar Adı :

 Yağmur Çağlayan, Ak Sertaç, Engin Murat Sinan, Evin Nuh, Kelahmetoğlu Osman, Akbaş Hayati, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Columellar Scar Perception İn Open Rhinoplasty. Interplay Of Scar Awareness, Body Cathexis And Patient Satisfaction

Yazar Adı :

 Yağmur Çağlayan, Ak Sertaç, Engin Murat Sinan, Evin Nuh, Kelahmetoğlu Osman, Akbaş Hayati, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Columellar Scar Perception İn Open Rhinoplasty. Interplay Of Scar Awareness, Body Cathexis And Patient Satisfaction.

Yazar Adı :

 Yağmur Çağlayan, Ak Sertaç, Engin Murat Sinan, Evin Nuh, Kelahmetoğlu Osman, Akbaş Hayati, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2017, 2

Makale Adı :

 Caudal Septal Support Versus Strut Graft İn Achieving The Desired Lateral Profile İn Rhinoplasty

Yazar Adı :

 Küçüker İsmail, Engin Murat Sinan, Yosma Engin, Aksakal İbrahim Alper, Demir Ahmet, Kelahmetoğlu Osman

Dergi Adı :

 Journal Of Craniofacial Surgery

Özgün Makale

 


2017, 11

Makale Adı :

 Reconstruction Of Extensive Orbital Exenteration Defects Using An Anterolateral Thigh/vastus Lateralis Chimeric Flap

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Yıldırım Kamil, Kodalak Enes Ağah, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Craniofacial Surgery

Özgün Makale

 


2017, 1

Makale Adı :

 Anxiety And Depression Conditions Do Not İnfluence Postoperative Satisfaction İn Breast Reduction Patients

Yazar Adı :

 Yağmur Çağlayan, Ak Sertaç, Engin Murat Sinan, Yıldırım Kamil, Gümüş Murat, Küçüker İsmail, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Özgün Makale

 

2017

Makale Adı :

 Columellar Scar Perception İn Open Rhinoplasty Interplay Of Scar Awareness Body Cathexis And Patient Satisfaction

Yazar Adı :

 Yağmur Çağlayan, Ak Sertaç, Engin Murat Sinan, Evin Nuh, Kelahmetoğlu Osman, Akbaş Hayati, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2017

Makale Adı :

 Assessing The Expectations Of Patients Demanding Rhinoplasty On Profile Photographs Using Proportional Measurements And Simulation Programs

Yazar Adı :

 Küçüker İsmail, Aksakal Alper, Yosma Engin, Engin Murat Sinan, Şimşek Tekin

Dergi Adı :

 Turkish Journal Of Plastic Surgery / Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Dergisi

Özgün Makale

 


2016, 6

Makale Adı :

 The Effect Of Epigallocatechin Gallate On Flap Viability Of Rat Perforator Abdominal Flaps

Yazar Adı :

 Aksakal İbrahim Alper, Küçüker İsmail, Önger Mehmet Emin, Engin Murat Sinan, Keleş Musa Kemal, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2016, 4

Makale Adı :

 Accordion Style Pedicle Suspension İn İnferocentral Pedicled Mammoplasty

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Abdullayev Asef, Küçüker İsmail, Demir Ahmet, Eroğlu Lütfi

Dergi Adı :

 Journal Of Plastic Surgery And Hand Surgery

Özgün Makale

 


2016, 3

Makale Adı :

 Comparison Of The Effects Of Different Vasoactive And Antiplatelet Drugs On Perforator Flap Viability An Experimental Study

Yazar Adı :

 Demir Bülent, Engin Murat Sinan, Keleş Musa Kemal, Küçüker İsmail, Yosma Engin

Dergi Adı :

 Hand Surgery And Rehabilitation

Özgün Makale

 


2016, 2

Makale Adı :

 Can Subphysiological Cold Application Be Utilized İn Excessive Dermal Scarring Prophylaxis And Treatment A Promising Hypothetical Perspective

Yazar Adı :

 Yağmur Çağlayan, Engin Murat Sinan, Ogawa Rei

Dergi Adı :

 Medical Hypotheses

Özgün Makale

 


2016, 12

Makale Adı :

 A Vascularized Nerve Graft Substitute Generated İn A Chamber Bioreactor A Preliminary Report

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Ayas Bülent, Aksakal İbrahim Alper, Karacalar Ahmet

Dergi Adı :

 Hand And Microsurgery

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 The Effect Of Chemodenervation By Botulinum Neurotoxin On The Degradation Of Hyaluronic Acid Fillers

Yazar Adı :

 Küçüker İsmail, Aksakal İbrahim Alper, Polat Ahmet Veysel, Engin Murat Sinan, Yosma Engin, Demir Ahmet

Dergi Adı :

 Plastic And Reconstructive Surgery

Özgün Makale

 


2016, 1

Makale Adı :

 Penetrating Neck Injury Remnant Mimicking Chronic Cutaneous Neck Fistula

Yazar Adı :

 Demir Ahmet, Yosma Engin, Engin Murat Sinan

Dergi Adı :

 Journal Of Craniofacial Surgery

Vaka Takdimi

 


2016, 1

Makale Adı :

 Heterotopic Transarticular Replantation A Functional Reconstruction Design For A Mutilated Hand With Multiple Digit Involvement

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, İbrahim Alper Aksakal

Dergi Adı :

 Jbjs Case Connector

Vaka Takdimi

 


2015, 1

Makale Adı :

 Investigation Of Venous Drainage Patterns Of Rabbit Peripheral Nerves

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Gültiken Murat Erdem, Öztürk Nuray, Karacalar Ahmet

Dergi Adı :

 Bratisl Lek Listy

Özgün Makale

 

2015

Makale Adı :

 A Rare Complication Of Rhinoplasty Periorbital Emphysema

Yazar Adı :

 Küçüker İsmail, Musa Kemal Keleş, Yosma Engin, Engin Murat Sinan

Dergi Adı :

 Aesthetic Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2014, 8

Makale Adı :

 Synchronous Treatment Of Distant Defect Sites With Bridged Vacuum Assisted Wound Closure Technique

Yazar Adı :

 Aksakal İbrahim Alper, Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Asef Abdullayev

Dergi Adı :

 The Journal Of Hand Surgery

Özgün Makale

 


2014, 5

Makale Adı :

 Comparison Of Oversized Artery And Vein Grafts For Interpositional Pedicle Lengthening İn Rat Femoral Artery

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Demir Ahmet, Engin Murat Sinan, Yıldız Levent, Kelahmetoğlu Osman, Bek Yüksel, Bayrak İlkay Koray

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2014, 1

Makale Adı :

 Moist Heat Postconditioning To Increase Flap Survival

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Yener Demirtaş, Çağlayan Yağmur, Öztürk Nuray, Ahmet Karacalar

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2012, 12

Makale Adı :

 Reconstruction Of Hand İnjuries With Multiple Metacarpal Defects Using Free Fibular Osteoseptocutaneous Flap

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Demir Ahmet, Tayfur Volkan, Eroğlu Lütfi

Dergi Adı :

 Microsurgery

Özgün Makale

 


2012, 10

Makale Adı :

 Finger Pulp Reconstruction With Free Dorsoulnar Artery Perforator Duap Flap

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Aslan Ozan, Neimetzade Tale, Eroğlu Lütfi

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2011, 11

Makale Adı :

 The Effect Of Minimally Invasive Transfer Of Angiosomes On Vascularization Of Prefabricated Prelaminated Tissues

Yazar Adı :

 Demirtas Yener, Engin Murat Sinan, Aslan Ozan, Ayas Bulent, Karacalar Ahmet

Dergi Adı :

 Annals Of Plastic Surgery

Özgün Makale

 


2010, 1

Makale Adı :

 Contribution Of A Locking Cross Stitch To A Modified Kessler Core Suture A New Technique

Yazar Adı :

 Güneren Ethem, Engin Murat Sinan, Özer Mete

Dergi Adı :

 Ann Plast Surg

Özgün Makale

 

2007, 9

Makale Adı :

 The Effect Of Topical Honey Dressing On Wound Healing İn Diabetic Mice

Yazar Adı :

 Demir Ahmet, Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Yıldız Levent

Dergi Adı :

 Gazi Medical Journal

Özgün Makale

 

2007

Makale Adı :

 End To End Microvascular Anastomosis İn The Rat Carotid Artery Using Continuous Horizontal Mattress Sutures

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Eroğlu Lütfi, Engin Murat Sinan, Kaplan Süleyman, Yıldız Levent

Dergi Adı :

 Journal Of Reconstructive Microsurgery

Özgün Makale

 


2006, 11

Makale Adı :

 Periorbital Nekrotizan Fasiit

Yazar Adı :

 Demir Ahmet, Orak İbrahim, Birinci Hakkı, Engin Murat Sinan

Dergi Adı :

 Turk Plast Surg

Özgün Makale

 

2005

Makale Adı :

 Proximally Pedicled Musculocutaneous Anterior İnterosseous Flap For Cubital Fossa Reconstruction

Yazar Adı :

 Ahmet Karacalar, Şen Cenk, Engin Murat Sinan, Özcan Mesut

Dergi Adı :

 Ann Plast Surg

Özgün Makale

 

2004, 7

Bilgi Yıl, Ay

Bildiri Adı :

 A Vascularized Nerve Graft Substitute Generated in a Chamber Bioreactor

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 6. Avrupa Plastik Cerrahi Araştırma Konseyi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Elastik Antagonist Kas Replasmanı

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 2. TET AR-GE Proje Pazarı

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 An Efficient Animal Model For Studying Angiogenesis Of Engineered Constructs Octet Truncal Pedicles Of Rabbit

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Çifci Mehmet, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Schwann Hücre Kültürü ile in vivo Bölme Biyoreaktörde Vaskülarize Sinir Grefti Mühendisliği

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Vascularized Nerve Graft Substitute Generated in a Chamber Bioreactor

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Karacalar Ahmet, Ayas Bülent

Etkinlik Adı :

 Bio Eng'14 Bioengineering Conference

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Use Of Ves Seg Tool Software To Quantify The Results Of Angiographical Studies

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Neimetzade Tale, Egana J Tomas, Demirtaş Yener, Machens Hans Günther, Condurache Alexandru Paul

Etkinlik Adı :

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Vascularized Nerve Graft Substitute Generated in a Chamber Bioreactor

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 10. Avrupa Mikrocerrahi Dernekleri Federasyonu Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Elin Fonksiyonel Anatomisi ve Muayenesi

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Memenin Gelişimi Anatomisi ve Konjenital Malformasyonları

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 OMÜTF Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 30. Yıl Buluşması, Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Toplantısı

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Enhancing Vascularızation Of Prefabricated Prelaminated Tissues By Angiosome Transfer Principles

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Yağmur Çağlayan, Gürgör Pınar Naile

Etkinlik Adı :

 Dünya Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Derneği 2007 Avrupa Birliği Toplantısı

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Elin Küçük Eklem Artrodezinde Doğru Tespit Oryantasyonunun Sağlanması ve Osteosentez Stabilitesinin Arttırılması Amacı ile Volar Plakanın Kullanılması Cerrahi Teknik ve Anatomik Çalışma

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Edizer Mete, Sönmez Ayhan

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Elin Küçük Eklem Artrodezinde Doğru Tespit Oryantasyonunun Sağlanması ve Osteosentez Stabilitesinin Arttırılması Amacı ile Volar Plakanın Kullanılması Cerrahi Teknik ve Anatomik Çalışma

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Küçüker İsmail, Edizer Mete, Aksakal İbrahim Alper, Erdoğan Murat, Sönmez Ayhan

Etkinlik Adı :

 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Enhancıng Vascularızatıon Of Prefabrıcated Prelamınated Tıssues By Angiosome Transfer Prıncıples

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Yağmur Çağlayan, Gürgör Pınar Naile

Etkinlik Adı :

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Heterotopik Transartiküler Replantasyon

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Aksakal İbrahim Alper

Etkinlik Adı :

 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 El Yaralanmaları

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 TPCD IX. Plastik Cerrahi Asistan Okulu

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tetik Başparmak Tedavisinde İğne ile Perkütan Serbestleme

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 An Effıcıent Anımal Model For Studyıng Angıogenesıs Of Engıneered Constructs Octet Truncal Pedıcles Of Rabbıt

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Çifci Mehmet, Karacalar Ahmet, Ayhan Mehmet Sühan

Etkinlik Adı :

 Dünya Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Derneği 2007 Avrupa Birliği Toplantısı

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Serbest Perforatör Flep Cerrahisinde Öğrenme Eğrisi 2 Yıl ve 47 Flepte Karşılaşılan Sorunların Analizi

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Öztürk Nuray, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Yarık el ve amniyotik bant sendromu

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 TEÜCD Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu XII

Ulusal

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Bir Defektin Yüzey Alanının Ölçülmesinde AutoCAD Yazılımının kullanılması

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Karacalar Ahmet, Engin Neslihan Ayşe

Etkinlik Adı :

 25. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Flep Sağkalımını Arttırmak için Nemli Sıcakla Art Koşullandırma Türk Hamamı Yöntemi

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Yağmur Çağlayan, Öztürk Nuray, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Shunting Between Severed Artery And Vein Stumps The Cause Or Result Of Neovascularization

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Yağmur Çağlayan, Gürgör Pınar Naile

Etkinlik Adı :

 Dünya Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Derneği 2007 Avrupa Birliği Toplantısı

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Contribution of a Locking Cross to a Modified Kessler Core Suture A New Technique

Yazar Adı :

 Güneren Ethem, Engin Murat Sinan, Özer Mete

Etkinlik Adı :

 11. Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonları Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Elastik Antagonist Kas Replasmanı

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 Selçuk TTO Patent Proje Pazarı

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Arter ve Ven Güdükleri Arasında Fistül Şant Oluşumu Neovaskülerizasyonun Sebebi mi Sonucu mu

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Yağmur Çağlayan, Gürgör Pınar Naile

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Heterotopik Transartiküler Replantasyon

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 13. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi kongresi

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Tavşanlarda Periferik Sinirlerin Venöz Drenajının İncelenmesi

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Gültiken Murat Erdem, Öztürk Nuray, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Social Stigma as a Favorable Reconstructive Option Implications on Donor Site Selection

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Güneren Ethem

Etkinlik Adı :

 11. Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonları Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 İntramusku ler İnfiltrasyon Yapan Proteus Sendromuna Yaklaşım

Yazar Adı :

 Şimşek Tekin, Engin Murat Sinan, Küçüker İsmail, Demir Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Flep Verici Alanı Olarak Skarlı Bölgelerin Tercih Edilmesi

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Kelahmetoğlu Osman, Engin Murat Sinan, Güneren Ethem

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A Vascularized Nerve Graft Substitute Generated in a Chamber Bioreactor

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 12. Üç yıllık Dünya El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Prefabrike Prelamine Edilmiş Dokuların Damarlanmasının Anjiyozom Transferi Prensipleri Kullanılarak Arttırılması

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Aslan Ozan, Ayas Bülent, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Simultaneous Use of Ipsilateral Supracrest and Groin Flaps for Reconstruction of Dual Defects in the Upper Extremity

Yazar Adı :

 Eroğlu Lütfi, Öztürk Nuray, Neimetzade Tale, Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 11. Avrupa El Cerrahisi Dernekleri Federasyonları Kongresi

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Küçültme Mammoplastisi Sonrasında Beklenmeyen Bir Komplikasyon Anosmi

Yazar Adı :

 Küçüker İsmail, Aksakal İbrahim Alper, Yosma Engin, Engin Murat Sinan, Demir Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Anjiyografik Çalışmalardan Alınan Sonuçların Kantitatif Değerlendirilmesi İçin Yazılım Kullanımı VessegTool

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Neimetzade Tale, Egana J Tomas, Demirtaş Yener, Machens Hans Günther, Condurache Alexandru Paul

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongres

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Üst Ekstremite Cerrahisi Sonrası Yaşam Kaltesi

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 8. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Rekonstrüksiyon mu Amputasyon mu

Yazar Adı :

 Kelahmetoğlu Osman, Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Demir Ahmet, Güneren Ethem

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 A new technique for repair of nerves with size discrepancy

Yazar Adı :

 Çepni Hakan, Karacalar Ahmet, Engin Murat Sinan, Canan Sinan, Yıldırım Şiir

Etkinlik Adı :

 10. Avrupa Bilim İnsanları ve Plastik Cerrahlar Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu nun Yansımaları

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 29. Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

Ulusal

 

Poster

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Çocuklarda El Yaralanmaları

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan

Etkinlik Adı :

 Acil El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Sempozyumu

Ulusal

 

Davetli konuşmacı

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Burun Ucunu Destekleyen Farklı Tekniklerle Cerrahi Sonuçları Etkilemek Mümkün müdür

Yazar Adı :

 Küçüker İsmail, Engin Murat Sinan, Aksakal İbrahim Alper, Yosma Engin, Demir Ahmet

Etkinlik Adı :

 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 T Approximator A New Design to Avoid Pressure Related Endothelial Damage in Microsurgical Procedu

Yazar Adı :

 Karacalar Ahmet, Çepni Hakan, Engin Murat Sinan, Neimetzade Tale, Ayas Bülent, Midillioğlu Şükrü

Etkinlik Adı :

 10. Üç Yıllık Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonları Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Shunting Between Severed Artery And Vein Stumps The Cause Or Result Of Neovascularization

Yazar Adı :

 Demirtaş Yener, Engin Murat Sinan, Yağmur Çağlayan, Gürgör Pınar Naile

Etkinlik Adı :

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu

Uluslararası

 

Poster

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 A Vascularized Nerve Graft Substitute Generated in a Chamber Bioreactor

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 13. Avrupa Bilim İnsanları ve Plastik Cerrahlar Kongresi

Uluslararası

 

Sözlü Bildiri

 

İngilizce

Bildiri Adı :

 Schwann Hücre Kültürü ile in vivo Bölme Biyoreaktörde Vaskülarize Sinir Grefti Mühendisliği

Yazar Adı :

 Engin Murat Sinan, Demirtaş Yener, Neimetzade Tale, Karacalar Ahmet

Etkinlik Adı :

 14. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi kongresi

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bildiri Adı :

 Türk Irkının Yan Profilden Estetik İdeal Verilerinin Belirlenmesi

Yazar Adı :

 Küçüker İsmail, Aksakal İbrahim Alper, Yosma Engin, Engin Murat Sinan, Şimşek Tekin

Etkinlik Adı :

 Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı

Ulusal

 

Sözlü Bildiri

 

Türkçe

Bilgi Yıl, Ay

Patent Adı :

 Elastik Antagonist Kas Replasman Düzeneği

Başvuru Sahipleri :

 Murat Sinan Engin

Buluş Sahipleri :

 Murat Sinan Engin

2017

 

2015/08939

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2017

Patent Adı :

 Adjustable Elastic Muscle Replacement System

Başvuru Sahipleri :

 Murat Sinan Engin

Buluş Sahipleri :

 Murat Sinan Engin

2017

 

US 9,808,335 B2

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Uluslararası

2017

Patent Adı :

 Ayarlanabilir Elastik Antagonist Kas Replasman Düzeneği

Başvuru Sahipleri :

 Murat Sinan Engin

Buluş Sahipleri :

 Murat Sinan Engin

2015

 

TR 2011 12752 B

 

SECTION A - HUMAN NECESSITIES

 

Ulusal

2015

Bilgi Yıl, Ay

Proje Adı :

 Rekonstru ktif Mikrocerrahi Eğitiminde Dahili Dijital Mikroskop Kamerası ile Kaydedilen Videolarla Teknik ve Deneyim Aktarılması

Proje Konusu :

 Mikrocerrahi uygulamalarının kaydedilerek daha kapsamlı şekilde eğitim ve akademik amaçlı kullanılması

17.06.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 El cerrahisi için özel olarak tasarlanmış motor sistemi ile ku çu k eklem artrodezi artroplasti osteosentez ve kemik rekonstru ksiyonu uygulamaları

Proje Konusu :

 Motorlu sistem ile üst düzey el cerrahisi ameliyatı uygulamaları

17.06.2016

 

Yürütücü

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 

ULUSAL

2016, 06

Proje Adı :

 Tavşan Periferik Sinirlerinin Venöz Drenajının Araştırılması

Proje Konusu :

 Periferik sinirler insan vücudunda en zor ve yavaş iyileşen yapılardır Bu yapıların iyileşmesinde venöz drenajın rolü hiç araştırılmamıştır Bu projenin amacı bu tarz araştırmalarda kullanılabilecek bir hayvan modeli oluşturmaktır

Araştırmacı

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 Farklı Etki Mekanizmasına Sahip Vazoaktif Medikal Ajanların Perforatör Flep Viabilitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Proje Konusu :

 Perforatör fleplerin yaşayabilirliğini arttırma potansiteyeli olan damar sistemi üzerine etkili ajanların etkilerinin mukayeseli bir deneysel çalışma ile sınanması

Yönetici

 

BAP

 

ULUSAL

Proje Adı :

 İn vivo vaskülerize periferik sinir mühendisliği

Proje Konusu :

 Schwann hücresi kültürü ve in vivo bölme biyoreaktör kullanılarak vaskülerize periferik sinir dokusu elde etmek

Araştırmacı

 

TÜBİTAK PROJESİ

 

ULUSAL

Bilgi Yıl, Ay

Ödül Adı :

 Proje yarışması 3.lük ödülü

2013

 

TET Ar-Ge Proje Pazarı

 

Sivil Toplum Kuruluşu

 

TÜRKİYE

2013

Ödül Adı :

 Uzman Araştırma Yarışması, Deneysel kategori ikincilik Ödülü

Ödül Açıklama :

 Schwann Hücre Kültürü ile in-vivo Bölme Biyoreaktörde Vaskülarize Sinir Grefti Mühendisliği

2009

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

 

Mesleki Dernekler

 

TÜRKİYE

2009

Bilgi Yıl, Ay

Yayın Yeri :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Experimental And Clinical Medicine

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

Crossref

 

2016

2016

Yayın Yeri :

 Journal Of Experimental And Clinical Medicine

Uluslararası

 

Dergi

 

Journal Of Experimental And Clinical Medicine

 

Samsun

 

TÜRKİYE

 

İngilizce

 

crossref

 
Bilgi Yıl, Ay

Tez Adı :

 Farklı etki mekanizmasına sahip vazoaktif medikal ajanların perforatör flep viabilitesine etkisinin araştırılması

Yazar :

 Bülent DEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı


2014

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2014

Tez Adı :

 El fleksör tendon yaralanması olan hasta özelliklerinin retrospektif incelenmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması

Yazar :

 Yusuf Kenan YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Tıp Fakültesi

 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı


2020

 

Tıpta Uzmanlık

 

Tamamlandı

 

Yurt İçi

 

Türkiye

2020

Bilgi Yıl, Ay

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2018-01-12 14:22:14

 

2017-01-13 01:04:32

 

2017-2018

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-13 01:04:32

 

2017-01-13 01:04:32

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dijital Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-13 01:03:50

 

2017-01-13 01:03:50

 

2015-2016

Ders Adı :

 Dijital Blok

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2018-01-12 14:21:59

 

2017-01-13 01:03:50

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sütür Atma

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-13 01:03:28

 

2017-01-13 01:03:28

 

2015-2016

Ders Adı :

 Sütür Atma

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2018-01-12 14:22:25

 

2017-01-13 01:03:28

 

2017-2018

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2017-01-13 01:03:07

 

2017-01-13 01:03:07

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2018-01-12 14:20:22

 

2017-01-13 01:03:07

 

2017-2018

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2017-01-13 01:01:44

 

2017-01-13 01:01:44

 

2015-2016

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-12 14:22:32

 

2017-01-13 01:01:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 Sütür Konulması

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 07:13:15

 

2015-10-24 07:13:15

 

2012-2013

Ders Adı :

 Sütür Konulması

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 07:13:15

 

2015-10-24 07:13:15

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 07:12:45

 

2015-10-24 07:12:45

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 07:12:45

 

2015-10-24 07:12:45

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dijital Sinir Bloğu

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:51:49

 

2015-10-24 06:51:49

 

2013-2014

Ders Adı :

 Dijital Sinir Bloğu

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:51:49

 

2015-10-24 06:51:49

 

2012-2013

Ders Adı :

 Suturing

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:48:19

 

2015-10-24 06:48:19

 

2012-2013

Ders Adı :

 Suturing

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:48:19

 

2015-10-24 06:48:19

 

2013-2014

Ders Adı :

 Burns

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:44:17

 

2015-10-24 06:44:17

 

2014-2015

Ders Adı :

 Digital Nerve Block

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:38:34

 

2015-10-24 06:38:34

 

2013-2014

Ders Adı :

 Digital Nerve Block

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:38:34

 

2015-10-24 06:38:34

 

2014-2015

Ders Adı :

 Pbl Session

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:21:29

 

2015-10-24 06:21:03

 

2012-2013

Ders Adı :

 Pbl Session

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:21:24

 

2015-10-24 06:21:03

 

2013-2014

Ders Adı :

 Pbl Session

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:21:17

 

2015-10-24 06:21:03

 

2014-2015

Ders Adı :

 What İs A Case Report?

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

İngilizce


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:19:30

 

2015-10-24 06:19:30

 

2013-2014

Ders Adı :

 Seçmeli Ders: Klasik Türk Müziği

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:18:43

 

2015-10-24 06:18:43

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:12:58

 

2015-10-24 06:12:58

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:12:58

 

2015-10-24 06:12:58

 

2012-2013

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:12:58

 

2015-10-24 06:12:58

 

2013-2014

Ders Adı :

 Yara Bakımı

Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:12:58

 

2015-10-24 06:12:58

 

2014-2015

Ders Adı :

 Task Hasta Başı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:07:07

 

2015-10-24 06:07:07

 

2010-2011

Ders Adı :

 Task Hasta Başı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:07:07

 

2015-10-24 06:07:07

 

2011-2012

Ders Adı :

 Task Hasta Başı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:07:07

 

2015-10-24 06:07:07

 

2012-2013

Ders Adı :

 Task Hasta Başı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:07:07

 

2015-10-24 06:07:07

 

2013-2014

Ders Adı :

 Task Uygulama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:05:29

 

2015-10-24 06:05:29

 

2013-2014

Ders Adı :

 Task Uygulama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:05:29

 

2015-10-24 06:05:29

 

2012-2013

Ders Adı :

 Task Uygulama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:05:29

 

2015-10-24 06:05:29

 

2011-2012

Ders Adı :

 Task Uygulama

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:05:29

 

2015-10-24 06:05:29

 

2010-2011

Ders Adı :

 Task Sonu Tartışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:52

 

2015-10-24 06:03:52

 

2014-2015

Ders Adı :

 Task Sonu Tartışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:52

 

2015-10-24 06:03:52

 

2013-2014

Ders Adı :

 Task Sonu Tartışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:52

 

2015-10-24 06:03:52

 

2012-2013

Ders Adı :

 Task Sonu Tartışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:52

 

2015-10-24 06:03:52

 

2011-2012

Ders Adı :

 Task Sonu Tartışma

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:52

 

2015-10-24 06:03:52

 

2010-2011

Ders Adı :

 Task Tanıtımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:05

 

2015-10-24 06:03:05

 

2010-2011

Ders Adı :

 Task Tanıtımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:05

 

2015-10-24 06:03:05

 

2011-2012

Ders Adı :

 Task Tanıtımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:05

 

2015-10-24 06:03:05

 

2012-2013

Ders Adı :

 Task Tanıtımı

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:03:05

 

2015-10-24 06:03:05

 

2013-2014

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:21:51

 

2015-10-24 06:00:56

 

2010-2011

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:21:55

 

2015-10-24 06:00:56

 

2011-2012

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:22:01

 

2015-10-24 06:00:56

 

2012-2013

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:22:06

 

2015-10-24 06:00:56

 

2013-2014

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2014-2015

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:22:12

 

2015-10-24 06:00:56

 

2014-2015

Ders Adı :

 Pdö Oturumu

Önlisans

 

Akademik yıl: 2015-2016

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 06:22:20

 

2015-10-24 06:00:56

 

2015-2016

Ders Adı :

 Yara İyileşmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 05:59:31

 

2015-10-24 05:59:31

 

2010-2011

Ders Adı :

 Yara İyileşmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 05:59:31

 

2015-10-24 05:59:31

 

2011-2012

Ders Adı :

 Yara İyileşmesi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 05:59:31

 

2015-10-24 05:59:31

 

2012-2013

Ders Adı :

 Elin Fonksiyonel Anatomisi, El Semiyolojisi Ve El Travmasına Yaklaşım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2015-10-24 05:57:44

 

2015-10-24 05:57:44

 

2013-2014

Ders Adı :

 Elin Fonksiyonel Anatomisi, El Semiyolojisi Ve El Travmasına Yaklaşım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2017-2018

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2018-01-12 14:22:48

 

2015-10-24 05:57:44

 

2017-2018

Ders Adı :

 El Semiyolojisi Ve El Travmalarına Yaklaşım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:33:00

 

2014-03-03 13:33:00

 

2011-2012

Ders Adı :

 El Semiyolojisi Ve El Travmalarına Yaklaşım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:33:00

 

2014-03-03 13:33:00

 

2010-2011

Ders Adı :

 El Semiyolojisi Ve El Travmalarına Yaklaşım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:33:00

 

2014-03-03 13:33:00

 

2013-2014

Ders Adı :

 El Semiyolojisi Ve El Travmalarına Yaklaşım

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:33:00

 

2014-03-03 13:33:00

 

2012-2013

Ders Adı :

 Elin Fonksiyonel Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2010-2011

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:32:26

 

2014-03-03 13:32:26

 

2010-2011

Ders Adı :

 Elin Fonksiyonel Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2013-2014

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:32:26

 

2014-03-03 13:32:26

 

2013-2014

Ders Adı :

 Elin Fonksiyonel Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2011-2012

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:32:26

 

2014-03-03 13:32:26

 

2011-2012

Ders Adı :

 Elin Fonksiyonel Anatomisi

Yüksek Lisans

 

Akademik yıl: 2012-2013

 

Türkçe


Ders saati: 1

 

2014-03-03 13:32:26

 

2014-03-03 13:32:26

 

2012-2013

2019
 • 2017

  Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

 • 2010

  Yardımcı Doçent

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

 • 2007
  - 2010

  Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

  Plastik Cerrahi Uzmanı

  Devlet Hizmeti Yükümlülüğü

 • 2006
  - 2006

  Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, Tayvan

  Akademik Ziyaret

  Üç Ay Süre İle Mikrocerrahi Ve El Cerrahisi Konusunda Akademik Ziyaret

 • 2005
  - 2005

  Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Avustralya

  Akademik Ziyaret

  Bir Ay Süre İle Plastik Cerrahi Ve El Cerrahisi Konusunda Akademik Ziyaret

 • 2005
  - 2005

  Bernard O'brian Institute Of Microsurgery Melbourne, Avustralya

  Akademik Ziyaret

  Bir Ay Süre İle Doku Mühendisliği Konusunda Akademik Ziyaret

 • 2000
  - 2007

  Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tıp Fakültesi

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

  Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Ders Notları

Ders Notu Bulunamadı!

Yöksis Bilgilerinin Senkronizasyonu

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr